Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Τα όρια διακύμανσης της μετοχής της Lavipharm στις 28 Νοεμβρίου 2022

tags :
Τα όρια διακύμανσης της μετοχής της Lavipharm στις 28 Νοεμβρίου 2022
Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 1/12/2022 έως και 14/12/2022

Από 28/11/2022, οι μετοχές της εταιρίας «LAVIPHARM Α.Ε.» (GRS246003008) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων, με έκδοση 170.588.235 νέων (ΚO) μετοχών, σε αναλογία 10,01868413773180 νέες (ΚΟ) μετοχές για κάθε 1 παλαιά (ΚΟ) μετοχή, σε τιμή διάθεσης μετοχής €0,34.
Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 1/12/2022 έως και 14/12/2022 και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται από 1/12/2022 έως και 9/12/2022.
Διευκρινίζεται ότι βάσει του άρθρου 2.6.3. του Κανονισμού του Χ.Α. και των αποφάσεων 22 & 26 του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύουν, τα όρια διακύμανσης της τιμής της μετοχής μόνο για τη συνεδρίαση του Χ.Α. της 28/11/2022, ορίζονται ως εξής: +20% στην τιμή κλεισίματος της μετοχής της τελευταίας συνεδρίασης του Χ.Α. (25/11/2022): €0,3680 και -20% στην προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής που προκύπτει λόγω της αύξησης: €0,3420.

Συνεπώς, από τα ανωτέρω συνάγονται τα εξής:

Προσαρμοσμένη τιμή : €0,3420
Τιμή κλεισίματος τελευταίας ημέρας διαπραγμάτευσης (25/11/2022): €0,3680
Ανώτατο όριο +20% : € 0,4400
Κατώτατο όριο -20% : €0,2740
Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι στο υποσύστημα του ΟΑΣΗΣ - βάσει της ισχύουσας απόφασης 26 του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών - ως τιμή εκκίνησης λαμβάνεται η προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής σε αυτή την περίπτωση, το ανώτατο και κατώτατο όριο τιμής διαμορφώνεται ως εξής:
Τιμή εκκίνησης: €0,3420
Ανώτατο όριο + 28,66% : €0,4400
Κατώτατο όριο - 20% : €0,2740

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης