Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Οι προσθήκες στο Ενημερωτικό του Ελλάκτωρ, τα ερωτήματα για Κεφαλαιαγορά, το ποινολόγιο Μπουλούτα

Οι προσθήκες στο Ενημερωτικό του Ελλάκτωρ, τα ερωτήματα για Κεφαλαιαγορά, το ποινολόγιο Μπουλούτα
«Ξεπεράστηκε» o σκόπελος της διενέργειας ελέγχου για συντονισμένη δράση της Reggeborgh με άλλους μετόχους
Σχετικά Άρθρα

Με δύο απλές αναφορές προσθήκες που φέρεται να έγιναν μετά το τέλος της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 14 Ιουλίου 2021 καθώς έχουν εισαχθεί με διαφορετικού μεγέθους γραμματοσειρά στο Ενημερωτικό Δελτίο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ξεπέρασε το … σκόπελο της διενέργειας ελέγχου για συντονισμένη δράση της Reggeborgh με άλλους μετόχους που μπορεί να συνιστά διασπορά ψευδών ειδήσεων και χειραγώγηση.
Ειδικότερα στο Ενημερωτικό δελτίο προστέθηκαν
1 «Στο πλαίσιο εξέτασης του ΕΔ από την Ε.Κ., η Εταιρεία ενημερώθηκε ότι υφίστανται καταγγελίες μεταξύ βασικών μετόχων, οι οποίες έχουν κατατεθεί ενώπιον της Ε.Κ. και εξετάζονται από αυτήν, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την τήρηση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας από τους βασικούς μετόχους».
2. Και «Πέραν της από 28.06.2021 Καταγγελίας του Μετόχου Greenhill Investments ενώπιον της Ε.Κ., μέχρι σήμερα δεν έχει επιδοθεί στην Εταιρεία αγωγή ή αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της Greenhill Investments, ούτε έχουμε πληροφορηθεί, ή άλλως λάβει γνώση για οποιαδήποτε νομική ενέργεια εκ μέρους της Greenhill Investments κατά της Εταιρείας, ή της διοίκησης αυτής που να αφορά την από 22.06.2021 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ή/ και την από 22.04.2021 ΕΓΣ».

Το ερώτημα όμως που τίθεται είναι πότε ενημερώθηκε η εταιρία και με ποιο τρόπο για τις καταγγελίες που υφίστανται μεταξύ των βασικών μετόχων και ότι οι καταγγελίες αυτές εξετάζονται από την Επιτροπή. Υπήρξε άραγε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς; Κλήθηκε η εταιρία να καταθέσει τις απόψεις της; Γιατί από τις πληροφορίες που έχουν περιέλθει στην διάθεση του BN δεν προκύπτει κάτι τέτοιο να συνέβη.
Αν δεν συνέβη τι ακριβώς έγινε;
Ενημερώθηκε η εταιρία μετά τη λήξη της συνεδρίασης χθες το βράδυ και μετά την έγκριση του ενημερωτικούς είναι δυνατόν να γίνονται προσθήκες εκ των υστέρων και με βάση ποιο νομοθετικό πλαίσιο;

Το ποινολόγιο Μπουλούτα

Πέραν των παραπάνω ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναφορές στο ενημερωτικό δελτίο που επιβλήθηκαν κατόπιν απαίτησης των υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και αφορούν στις ποινές που έχουν επιβληθεί στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Ευθύμη Μπουλούτα.
Ειδικότερα για τον κ. Μπουλούτα αναφέρονται τα εξής:
• Επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 200.000 € δυνάμει της από 21.06.2017 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Κυπριακής Δημοκρατίας, για επάρκεια προβλέψεων στην τράπεζα “Marfin Popular Bank Public Co Ltd” υπό την ιδιότητά του ως μέλος του Δ.Σ. της Marfin Popular Bank, το έτος 2010. Κατά της απόφασης αυτής ασκήθηκε έφεση η οποία απερρίφθη. Κατά της απόφασης του Εφετείου θα ασκηθεί αναίρεση ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας.
• ii. Επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 150.000 € δυνάμει της από 2018 απόφασης του Επαρχιακού Δικαστηρίου της Λευκωσίας για συμμετοχή σε εγχείρημα χειραγώγησης στο Χρηματιστήριο Κύπρου της μετοχής Marfin Popular Bank Public Co Ltd υπό την ιδιότητά του ως μέλος του Δ.Σ. της Marfin Popular Bank, για υπόθεση που αφορά το λογιστικό χειρισμό Ελληνικών ομολόγων το έτος 2011. Επισημαίνεται ότι για την υπόθεση αυτή έχει εξαλειφθεί πλήρως το αξιόποινο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 70/1981 της Κυπριακής Δημοκρατίας.
• Επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 100.000 € δυνάμει της υπ’ αριθμ. 6/835/15.01.2019 απόφασης του Δ.Σ. της ΕΚ, για παράβαση των διατάξεων της ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 81 παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 3340/2005, για συμμετοχή σε εγχείρημα χειραγώγησης στο Χ.Α της μετοχής της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρίας «MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD» που διενεργήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 03.01.2011 έως και 11.02.2011. Κατά της εν λόγω απόφασης εκκρεμεί προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και
• Επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 20.000 € δυνάμει της υπ’ αριθμ. 918/25.06.2021 απόφασης του Δ.Σ. της ΕΚ, για παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 3340/2005, για συμμετοχή σε εγχείρημα χειραγώγησης στο Χ.Α της μετοχής της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρίας «MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD» που διενεργήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 04.04.2011 έως και 30.05.2011. Η απόφαση αυτή δεν έχει κοινοποιηθεί ακόμα επισήμως, ενώ αμέσως μετά την κοινοποίησή της, θα προσβληθεί με προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
Ανατρέχοντας στα παραπάνω φαίνεται ότι δεν υπάρχει τελεσιδικία που να δημιουργεί θέμα με το fit and proper δηλαδή την καταλληλότητα του κ. Μπουλούτα να ασκεί τα καθήκοντά του στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ.
Ωστόσο στο θέμα i. δεν υπάρχει καμία αναφορά στο χρόνο που απερρίφθη η έφεση Μπουλούτα αλλά και ποιο είναι το χρονικό περιθώριο προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Ωστόσο από την ισοτσελίδα της Κυπριακής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εκεί που δημοσιεύονται όλες οι αποφάσεις επί νομικών προσφυγών για να γνωρίζουν οι επενδυτές αν πέφτουν τα πρόστιμα στο … βρόντο) προκύπτει ότι η απόρριψη των προσφυγών έχει ημερομηνία 5 Ιουλίου.

Οι δαπάνες έκδοσης

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Ενημερωτικό δελτίο που εγκρίθηκε παρατηρείται έλλειμα διαφάνειας στην ανάλυση των δαπανών έκδοσης που υπολογίζονται από την εταιρία σε 1,63 εκ ευρώ.
Και αυτό διότι αναφέρονται λοιπές δαπάνες ύψους 1,4 εκ ευρώ οι οποίες προσδιορίζονται ως «Έξοδα θεματοφυλακής, εκτυπώσεις ενημερωτικών δελτίων, ανακοινώσεις, λοιπά έξοδα, υποστηρικτικές εργασίες στο πλαίσιο της Αύξησης κλπ» χωρίς όμως να υπάρχει ανάλυσή τους.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης