Τελευταία Νέα
Απόψεις - Άρθρα

Πλαίσιο Κανόνων μεταξύ Ευρωπαίων Τραπεζιτών και εργαζομένων στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Πλαίσιο Κανόνων μεταξύ Ευρωπαίων Τραπεζιτών και εργαζομένων στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης
Τα κοινά συμφέροντα και οι αντιδράσεις
Σχετικά Άρθρα

Ένα πλαίσιο κανόνων στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης συμφώνησαν σε κεντρικό επίπεδο οι ευρωπαίοι τραπεζίτες με τις αντίστοιχες συνδικαλιστικές οργανώσεις, προκειμένου από κοινού να ελαττώσουν τους κινδύνους που φέρνει η νέα τεχνολογία, στο επίπεδο των εργασιακών σχέσεων και στην προστασία της απασχόλησης.
Η ΟΤΟΕ συμμετείχε με εκπροσώπους της στο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διετές πρόγραμμα των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων, καθώς και στη διαμόρφωση και διαπραγμάτευση του σχεδίου Κοινής δήλωσης των αντίστοιχων Ευρωπαίων Κοινωνικών Εταίρων για τις επιμέρους εργασιακές διαστάσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης στον τραπεζικό κλάδο.
Η κοινή δήλωση υπογράφηκε πρόσφατα στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 90 εθνικές και κλαδικές εργοδοτικές και εργατικές συνδικαλιστικές οργανώσεις, αποτελεί συνέχεια σημαντικού αριθμού κοινών δηλώσεων των μερών για εργασιακά θέματα αιχμής του τραπεζικού κλάδου, όπως η τηλεργασία, οι εργασιακές επιπτώσεις της ψηφιοποίησης, η εργασία από απόσταση και οι νέες τεχνολογίες.
Είναι όμως η πρώτη που θεσπίζει κοινά συμφωνημένα πρότυπα για την ΤΝ, τα οποία θέτουν σαφή όρια και προστασία για τους εργαζόμενους σε ολόκληρο τον τραπεζικό κλάδο στην Ευρώπη.

Τα κυριότερα σημεία της συμφωνίας αφορούν:

1. Στον έλεγχο της Τεχνητής Νοημοσύνης, ότι πρέπει σε κάθε περίπτωση να υπόκειται στον ανθρώπινο έλεγχο.

2. Για την προστασία των πελατών των τραπεζών, απαιτείται υπεύθυνη χρήση της ΤΝ, με διαφανή και αμερόληπτη προσέγγιση της ανάπτυξής της, ιδίως σε λειτουργίες που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό.

3. Απαιτείται τακτική από κοινού διενέργεια εκτιμήσεων κινδύνου για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (ΑΥΕ), ως προς τη χρήση συστημάτων ΤΝ, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων της αλγοριθμικής διαχείρισης.
Για την προσαρμογή στο εξελισσόμενο ψηφιακό τοπίο και τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος, είναι απόλυτα αναγκαίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εθνικές κυβερνήσεις να χρηματοδοτήσουν αντίστοιχες δράσεις εκπαίδευσης.
Η αυξανόμενη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης καθιστά αναγκαία την προάσπιση και τη διατήρηση μιας σειράς ατομικών και συλλογικών ψηφιακών δικαιωμάτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Αντώνης Βασιλόπουλος
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης