Αναλύσεις – Εκθέσεις

DBRS: Ισχυρό όπλο για τις ελληνικές τράπεζες ο Ηρακλής, αλλά δεν είναι αρκετό στη μάχη των NPEs

DBRS: Ισχυρό όπλο για τις ελληνικές τράπεζες ο Ηρακλής, αλλά δεν είναι αρκετό στη μάχη των NPEs

Ο Ηρακλής βοηθά τις ελληνικές τράπεζες να μειώσουν το απόθεμά των NPEs, αλλά η «δουλειά δεν έγινε» ακόμα, σύμφωνα με την DBRS

Σχετικά Άρθρα
Το πρόγραμμα "Ηρακλής" για τη διαχείριση των προβληματικών δανείων στην Ελλάδα είναι ένα ισχυρό όπλο στη φαρέτρα των ελληνικών τραπεζών, αλλά δεν είναι ακόμη αρκετό.

Αυτό αναφέρει ο οίκος αξιολόγησης DBRS, στη σημερινή (4-3-2021) 4σέλιδη ανάλυσή του υπό τον τίτλο "Hercules Helps Greek Banks Lower their NPE Stock, But Not a 'Job Done' Yet" (Ο Ηρακλής βοηθά τις ελληνικές τράπεζες να μειώσουν το απόθεμά των NPEs, αλλά η «δουλειά δεν έγινε» ακόμα) που σας παρουσιάζει το bankingnews.gr.

Πρόοδος μέσα σε δύσκολο περιβάλλον

Όπως αναφέρει ο οίκος, οι προσπάθειες μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) από τις τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Πειραιώς τα τελευταία δύο χρόνια αποδίδουν καρπούς, παρά το αβέβαιο μακροοικονομικό περιβάλλον, ασταθείς συνθήκες της αγοράς, τις λειτουργικές προκλήσεις.
Οι τράπεζες κατάφεραν να μειώσουν τα NPEs κατά περίπου 26 δισ. ευρώ, ή 39%, σε pro forma επίπεδο, κατά την περίοδο Ιανουαρίου έως Σεπτεμβρίου 2020.
Αυτή η σημαντική μείωση επιτεύχθηκε κυρίως μέσω τιτλοποιήσεων NPE, σε μεγάλο βαθμό στο πλαίσιο του Hercules Asset Protection Scheme (HAPS).

Πως λειτουργεί ο Ηρακλής

Νομοθετημένο τον Δεκέμβριο του 2019, το HAPS έχει μοντελοποιηθεί με βάση το πρόγραμμα Fondo di Garanzia sulla Cartolarizzazione delle Sofferenze (GACS) στην Ιταλία.
Σύμφωνα με τον «Ηρακλή», το ελληνικό Δημόσιο παρέχει εγγυήσεις για τιτλοποιημένα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Ωστόσο, για να ενεργοποιούνται οι κρατικές εγγυήσεις στα senior δάνεια (υψηλής εξασφάλισης), θα πρέπει να έχουν πωληθεί το 50%+1 των χαμηλότερης διαβάθμισης (mezzanine junior), άρα δεν τίθεται ζήτημα επιβάρυνσης του Δημοσίου.
Τελικά, το HAPS αναμένεται να διευκολύνει τις πωλήσεις NPEs περίπου 30 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα ένα σημαντικά χαμηλότερο απόθεμα NPEs περίπου 35 δισ. ευρώ για τις τέσσερις τράπεζες.
Ωστόσο, οι δείκτες NPE των ελληνικών τραπεζών θα παραμείνουν υψηλοί σε σύγκριση με τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς – ακόμη και αν αποκλειστεί το ενδεχόμενο νέων εισροών από δάνεια που τελούν σε αναστολή (moratoria) λόγω της COVID-19.
Επομένως, απαιτούνται πρόσθετες λύσεις, για να συγκλίνουν αυτές οι δείκτες προς τον μέσο όρο της ΕΕ.

Τι έχουν πετύχει οι τράπεζες

Και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
Παρόλο που μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί μόνο η τιτλοποίηση Cairo της Eurobank, ο DBRS αναμένει να ολοκληρωθούν περισσότερες συναλλαγές εντός των προσεχών μηνών, δεδομένου ότι βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικές συμφωνίες.
Συγκεκριμένα, για την τιτλοποίηση «Galaxy» της Alpha Bank υπάρχει οριστική συμφωνία με την Davidson Kemper για την πώληση του 51% των τίτλων mezzanine και junior, και παρόμοια η Πειραιώς ανακοίνωσε δεσμευτικές συμφωνίες με την Intrum για την πώληση 30% των «Phoenix» και «Vega».
Ως εκ τούτου, θεωρεί ότι οι κίνδυνοι εκτέλεσης για αυτές τις συναλλαγές είναι χαμηλοί και θεωρει πιθανό ότι τα δάνεια που περιλαμβάνονται σε αυτές τις τρεις τιτλοποιήσεις θα διαγραφούν εντός των επόμενων δύο τριμήνων, σύμφωνα με τις προσδοκίες των τραπεζών.
Επιπλέον, οι εξελίξεις στο «Frontier» της Εθνικής Τράπεζας αναμένονται μέσα στις επόμενες εβδομάδες καθώς η τράπεζα έχει ανακοινώσει το χρονοδιάγραρμμα των συναλλαγών έως τα τέλη Ιουνίου 2021.
Υποθέτοντας ότι όλες οι συναλλαγές γίνουν εντός του αναμενόμενου χρονοδιαγράμματος, ο Ηρακλής θα διευκόλυνε τη διάθεση περίπου 31 δισ. ευρώ μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων εντός 18 μηνών.
dbrs_4-3-21.JPG

Βελτίωση μεν... υψηλοί δε οι δείκτες NPEs

Οι δείκτες NPE των ελληνικών τραπεζών βελτιώνονται αλλά εξακολουθούν να είναι πολύ υψηλότεροι από τον μέσο όρο της ΕΕ
Μόλις ολοκληρωθούν αυτές οι συναλλαγές, οι τέσσερις συστηματικές ελληνικές τράπεζες θα έχουν σχεδόν μειώσει κατά το ήμισυ το συνδυασμένο απόθεμα NPEs σε σύγκριση με το τέλος του 2019 σε περίπου 35 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της DBRS.
Ομοίως, οι λόγοι NPE τους θα βελτιωθούν επίσης σημαντικά σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια.
Ωστόσο, οι μετρήσεις ποιότητας περιουσιακών στοιχείων τους θα εξακολουθούν να υστερούν σημαντικά σε σχέση με τον ευρωπαϊκό κλάδο.
Με βάση τις εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, ο δείκτης NPEs των ελληνικών τραπεζών, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 35,8% στα τέλη Σεπτεμβρίου 2020, θα βελτιωθεί σε περίπου 25% μόλις ολοκληρωθούν οι τιτλοποιήσεις.
Ωστόσο, αυτό θα παραμείνει σημαντικά υψηλότερο από το μέσο όρο του 2,8% για τις τράπεζες της ΕΕ / ΕΟΧ στα τέλη Σεπτεμβρίου 2020.

dbrs_4-3-21a.JPG
Ο σχηματισμός νέων NPΕs

Τα παραπάνω στοιχεία δεν λαμβάνουν υπόψη τυχόν δυνητικές εισροές NPEs από τα δάνεια που βρίσκονται σε αναστολή λόγω του COVID-19, τα οποία ανήλθαν σε 21 δισ. ευρώ σε ενοποιημένη βάση από τα τέλη Νοεμβρίου 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.
Ενώ οι προοπτικές για τη μελλοντική απόδοση αυτών των δανείων είναι ακόμα ασαφείς, ο DBRS θεωρεί πιθανό ότι ένα μέρος αυτών των δανείων δεν θα επιστρέψει στην κατάσταση απόδοσης, εμποδίζοντας έτσι τις προσπάθειες των τραπεζών να βελτιώσουν τις μετρήσεις ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων τους.
Υπενθυμίζεται εδώ ότι η ΤτΕ εκτιμά τις εισροές NPE περίπου 8-10 δισ. ευρώ ως αποτέλεσμα των επιδεινούμενων μακροοικονομικών δεικτών.
Ως εκ τούτου, απαιτούνται πρόσθετες λύσεις σε ολόκληρο το σύστημα, προκειμένου οι ελληνικές τράπεζες να συγκλίνουν περαιτέρω τις μετρήσεις ποιότητας περιουσιακών στοιχείων τους προς τον μέσο όρο της ΕΕ και να ικανοποιούν τη φιλοδοξία τους για σημαντικά χαμηλότερους δείκτες NPEs έως το τέλος του 2022.
Ένας δεύτερος γύρος του HAPS, με την εφαρμογή πιθανότατα να ξεκινήσει ήδη από τα τέλη της άνοιξης του 2021, φαίνεται να είναι το βασικό σενάριο, ενώ η ΤτΕ υπέβαλε επίσης πρόταση για τη δημιουργία εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων για την αγορά μη εξυπηρετούμενων δανείων από τις τράπεζες.

dbrs_4-3-21b.JPG
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης