Μέσω ΑΜΚ, δανείων και ομολογιακού η Lamda θα συγκεντρώσει 3,5 δισ - Ο βασικός μέτοχος με επένδυση 10% αποκτάει το 100% του Ελληνικού

Μέσω ΑΜΚ, δανείων και ομολογιακού η Lamda θα συγκεντρώσει 3,5 δισ - Ο βασικός μέτοχος με επένδυση 10% αποκτάει το 100% του Ελληνικού
Ήδη η Lamda διαθέτει 358 εκατ ευρώ κεφάλαια + 650 εκατ της αύξησης κεφαλαίου + 2 δισεκ. δάνεια από τις τράπεζες + 500 εκατ το ομολογιακό που θα ακολουθήσει σε επόμενη φάση συνολικό άθροισμα 3,5 δισεκ. ευρώ.
Αρχίζουν να αποκαλύπτονται σταδιακά πολλές πτυχές του σχεδίου της Lamda Development της εταιρίας του ομίλου Λάτση που έχει αναλάβει το έργο στο ... Ελληνικό.
Το ενδιαφέρον στοιχείο δεν είναι μόνο η αύξηση κεφαλαίου των 650  εκατ ευρώ.
Όπως έχει αποκαλύψει το bankingnews η Lamda θα συνάψει δάνεια 2 δισεκ. εκ των οποίων σχεδόν το 1,6 δισεκ. από τις ελληνικές τράπεζες.
Θα ακολουθήσει σε επόμενο βήμα η έκδοση ομολογιακού τουλάχιστον 500 εκατ ευρώ.
Ήδη η Lamda διαθέτει 358 εκατ ευρώ κεφάλαια + 650 εκατ της αύξησης κεφαλαίου + 2 δισεκ. δάνεια από τις τράπεζες + 500 εκατ το ομολογιακό που θα ακολουθήσει σε επόμενη φάση συνολικό άθροισμα 3,5 δισεκ. ευρώ.
Η Lamda με τον βασικό μέτοχο θα συνεισφέρει 358 εκατ ευρώ στην αύξηση ουσιαστικά επιχειρεί σε ένα άθροισμα δανείων και κεφαλαίων 3,5 δισεκ. ευρώ να επενδύσει το 10%.
Έχει πολύ ενδιαφέρον η στρατηγική αυτή καθώς ενώ ο στόχος είναι να συγκεντρωθούν μέσω κεφαλαίων και δανείων 3,5 δισεκ. η συμμετοχή του βασικού μετόχου γθάνει μόλις στο 10%...
Έχει πολύ ενδιαφέρον από πλευράς απόδοσης κεφαλαίου ROE....

Νέα απόφαση από το ΣτΕ για τα έργα στο πάρκο

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας άναψε για δεύτερη φορά το «πράσινο φως» στην επένδυση στο Ελληνικό Αττικής και ειδικότερα για τα έργα που πρόκειται να κατασκευαστούν στο μητροπολιτικό πάρκο Ελληνικού-Αγίου Κοσμά.
Υπενθυμίζεται ότι η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου πρόσφατα με δύο αποφάσεις της (1305 και 1306/2019) απέρριψε τις αιτήσεις ακύρωσης που είχαν συζητηθεί την 7η Δεκεμβρίου 2018.
Σήμερα, η Ολομέλεια του ΣτΕ, σύμφωνα με ανακοίνωσή της, με την υπ΄ αριθμ. 1761/2019 απόφασή της (πρόεδρος η Αικατερίνη Σακελλαροπούλου και εισηγητής ο Σύμβουλος Επικρατείας Χρήστος Ντουχάνης), έκρινε και πάλι τη νομιμότητα του από 28.2.2018 προεδρικού διατάγματος "Έγκριση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά Περιφέρειας Αττικής" (Α.Α.Π. 35), συνολικής εκτάσεως 6.008.076,24 τ.μ., με τον καθορισμό περιοχών και ζωνών, καθώς και χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης.
Ειδικότερα, το ΣτΕ αρχικώς, επαναλαμβάνοντας το περιεχόμενο των προγενέστερων αποφάσεών του σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και περαιτέρω, έκρινε ότι πολλές από τις πλημμέλειες της μελέτης που είχαν προβληθεί, αφορούσαν την εφαρμογή συστήματος ελέγχου των περιβαλλοντικών συνεπειών του σχεδίου, ζήτημα το οποίο, κατά την έννοια της οδηγίας 2001/42/ΕΚ, ανακύπτει μετά την έγκριση του σχεδίου, και, πάντως, εν προκειμένω, η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) είχε προνοήσει για την καθιέρωση συστήματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης.
Κρίθηκε, ειδικότερα, ότι «νομίμως προβλέπεται η κατάρτιση επιμέρους συμπληρωματικών μελετών, βάσει των οποίων θα λάβει χώρα η περαιτέρω πρόοδος και εφαρμογή του ΣΟΑ, το γεγονός δε ότι αυτές δεν έχουν ακόμη εκπονηθεί δεν συνιστά πλημμέλεια ή έλλειψη της ΣΜΠΕ ή, πολύ περισσότερο, του σχεδίου, αφού αυτά προβλέπονται ως μέρος "συστήματος περιβαλλοντικής παρακολούθησής" του».
Κρίθηκε, ακόμη, σύμφωνα κατά την ανακοίνωση πάντα, ότι, «κατά την έννοια της διαδικαστικού χαρακτήρα οδηγίας 2001/42/ΕΚ, οι απόψεις που διατυπώνονται κατά τη διαβούλευση επί σχεδίου ή προγράμματος και της καταρτιζόμενης ΣΜΠΕ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη λήψη της απόφασης με την οποία εγκρίνεται το σχέδιο, η αξιολόγηση, όμως, των πληροφοριών αυτών, αλλά και των επ' αυτών ισχυρισμών των συμμετασχόντων στη διαβούλευση, δεν είναι υποχρεωτικό να προσλαμβάνει τη μορφή ρητής αντίκρουσης όσων από αυτούς δεν είναι ουσιώδεις, κατά μείζονα δε λόγο δεν είναι υποχρεωτικό να οδηγεί στην τροποποίηση του σχεδίου, η οποία, μάλιστα, θα έθετε, ενδεχομένως, ζήτημα νέας διαβούλευσης».
Έτσι, κρίθηκαν «απορριπτέοι οι προβαλλόμενοι λόγοι ακυρώσεως, που σχετίζονταν με την πλημμελή εξέταση ισχυρισμών των αιτούντων, που προτάθηκαν κατά την προηγηθείσα της εγκρίσεως του προσβαλλόμενου διατάγματος διαβούλευση, με τις εξής ειδικότερες διακρίσεις:
α) Λόγοι που αφορούσαν σε ζητήματα που τεθήκαν πράγματι, κατά τη διαβούλευση από το ενδιαφερόμενο κοινό σχετικά με διάφορες ρυθμίσεις του σχεδίου, απορρίφθηκαν διότι οι σχετικοί ισχυρισμοί αξιολογήθηκαν σε εκτεταμένο υπόμνημα της αρχής σχεδιασμού (ΤΑΙΠΕΔ) και, επομένως "λήφθηκαν υπόψη", κατά τη διαδικαστική έννοια της οδηγίας (περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συνοδών σχεδίων και έργων, φερόμενη πλημμέλεια της μελέτης των επιπτώσεων του σχεδίου στα λιβάδια Ποσειδωνίας που, κατά τους ισχυρισμούς των αιτούντων, υπάρχουν στη θαλάσσια περιοχή αναφοράς του σχεδίου, πλημμελής εξέταση των οχλήσεων κατά τη φάση κατασκευής των έργων, ιδίως από τη μακρόχρονη λειτουργία εργοταξίων κ.λπ.) περαιτέρω δε, η κατ' ουσίαν αντιμετώπισή τους υπήρξε επίσης νόμιμη,
β) Λόγοι που αναφέρονται σε ισχυρισμούς που προτάθηκαν κατά τη διαβούλευση, όμως δεν αφορούσαν, κατ' ακριβολογία, τη νομιμότητα του σχεδίου, αλλά είτε την επιστημονική αρτιότητα της ΣΜΠΕ είτε το ουσιαστικό περιεχόμενό της, απορρίφθηκαν είτε διότι οι σχετικοί ισχυρισμοί "ελήφθησαν υπόψη" και απορρίφθηκαν κατά τη διαβούλευση με νόμιμες ουσιαστικές κρίσεις (συντελεστής δόμησης, επιμερισμός δόμησης στις ζώνες πολεοδόμησης κ.λπ.) είτε διότι οι σχετικοί ισχυρισμοί στηρίχθηκαν σε αμφισβητούμενες παραδοχες που δεν επιβεβαιώνονται από το προσβαλλόμενο διάταγμα (μη συνυπολογισμός συντελεστή κοινωφελών χρήσεων, ανακριβής υπολογισμός έκτασης χώρων πρασίνου εντός του μητροπολιτικού πάρκου, εσφαλμένος υπολογισμός πληθυσμού κατοίκων κ.λπ.).
γ) Λόγοι αναφερόμενοι σε πλημμέλειες της διαβούλευσης σε σχέση με ισχυρισμούς, οι οποίοι δεν αποτελούν, κατά το νόμο, αντικείμενο ούτε της ΣΜΠΕ ούτε, κατά συνεκδοχή, της ίδιας της διαβούλευσης απορρίφθηκαν είτε διότι οι σχετικοί ισχυρισμοί αναφέρονταν στην ίδια την ιδιωτικοποίηση των ακινήτων που συγκροτήθηκαν στον Μητροπολιτικό Πόλο, ως προς την οποία έγινε αναφορά σε προηγούμενες αποφάσεις της Ολομελείας του ΣτΕ που είχαν κρίνει το ζήτημα αυτό, είτε αναφέρονταν στη διαγωνιστική διαδικασία ανάδειξης επενδυτή, τη διαφάνειά της και τον καθορισμό τιμήματος, χωρίς, όμως, να συνδέονται με το περιεχόμενο του συγκεκριμένου σχεδίου, είτε, ακόμη, είχαν υποθετικό και θεωρητικό χαρακτήρα, είτε, τέλος, διότι έτσι όπως προβλήθηκαν, δεν αφορούσαν στο συγκεκριμένο σχέδιο, αλλά θα μπορούσαν να προβληθούν κατά κάθε σχεδίου, ιδίως δε κατά αυτών που προστατεύουν και αναβαθμίζουν το περιβάλλον (π.χ. αύξηση της αξίας της γης γειτονικών περιοχών συνεπεία του σχεδίου), ορισμένοι δε από αυτούς "ελήφθησαν", παρά ταύτα, "υπόψη", κατά την έννοια της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ».
 
Ποια η σκοπιμότητα της ΑΜΚ;

Γιατί η Lamda Development αποφάσισε να προχωρήσει στην αύξηση κεφαλαίου 650 εκατ;
Ο βασικός λόγος μπορεί να είναι ο προφανής γιατί θέλει να υλοποιήσει το έργο του Ελληνικού και της επένδυσης που θα απαιτηθεί για αυτή την μεγάλη κατασκευαστική παρέμβαση αλλά υπάρχουν και άλλοι λόγοι.

1)Η Lamda δεν έχει ισχυρό ισολογισμό άρα δεν έχει και ισχυρά κεφάλαια.
Ήδη οι επενδύσεις σε ακίνητα φθάνουν τα 852 εκατ ευρώ
Με κριτήρια αυστηρά οικονομικά το έργο του Ελληνικού υπερβαίνει τις χρηματοοικονομικές δυνατότητες της εταιρίας.
Η Lamda με 358 εκατ κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους και χωρίς τις ελέγχουσες συμμετοχές τα 81 εκατ…  χρειαζόταν κεφάλαια.
Με την αύξηση κεφαλαίου 650 εκατ τα συνολικά ίδια κεφάλαια που θα αναλογούν στους μετόχους θα υπερβαίνουν το 1 δισεκ.
Μόνο με τέτοια κεφαλαιακή επάρκεια η εταιρία θα μπορούσε να προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου.
Με βάση την μετοχική σύνθεση η Holding λογικά θα πρέπει να καλύψει κατ΄ ελάχιστο της αύξησης τα 357 με 358 εκατ χωρίς να περιλαμβάνονται τυχόν αδιάθετα.
Η τιμή της αύξησης μάλλον θα προσδιοριστεί στα 8 ευρώ με το ρίσκο της αύξησης να μην θεωρείται υψηλό λόγω του έργου και της βούλησης της κυβέρνησης να προχωρήσει.

2)Πέραν από τα κεφάλαια η Lamda θα χρειαστεί δάνεια για να μπορέσει να χρηματοδοτήσει το έργο.
Να σημειωθεί ότι οι ελληνικές τράπεζες σχεδιάζουν να δανείσουν έως 2 δισεκ. την Lamda για το Ελληνικό και κατά πληροφορίες μια τράπεζα θα χρηματοδοτήσει με 900 εκατ.
Ο δανεισμός προϋποθέτει και την ύπαρξη κεφαλαίων που υποδηλώνουν και την οικονομική υγεία της εταιρίας.
Στην αύξηση θα συμμετάσχει και το σχήμα VOXCOVE της Olympia Group.

3)Για την Lamda το επόμενο διάστημα τα κόστη θα αυξηθούν ειδικά τα χρηματοοικονομικά έξοδα.
Το βασικό ερώτημα είναι πώς και πότε θα αποδώσει η επένδυση του Ελληνικού.
Το bankingnews δεν θα αναλύσει εκ νέου πως η Lamda πλειοδότησε στο Ελληνικό.
Αυτό θα κριθεί από την ιστορία.
Το βασικό θέμα που πρέπει να απασχολεί τους μετόχους είναι εάν η απόδοση της επένδυσης και βεβαίως η απόδοση των κεφαλαίων μετά την αύξηση κεφαλαίου θα είναι τέτοιας κλίμακας που θα θεωρηθεί αποδοτική.
Μέχρι τώρα δεν υπάρχει απόδοση, γιατί δεν υπάρχει επένδυση.
Στην Γενική Συνέλευση στις 10 Οκτωβρίου – εφόσον υπάρχει απαρτία - οι μέτοχοι πρέπει να ενημερωθούν για το business plan και για το πώς η επένδυση στο Ελληνικό θα αποδώσει στην Lamda.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS