HSBC: Οικονομία και σχέδια για τα NPEs τα «καύσιμα» για το ράλι των ελληνικών τραπεζών - Ανεπαρκή τα σχέδια για τη μείωση των NPEs

HSBC: Οικονομία και σχέδια για τα NPEs τα «καύσιμα» για το ράλι των ελληνικών τραπεζών - Ανεπαρκή τα σχέδια για τη μείωση των NPEs
Οι ανησυχίες της αγοράς φαίνονται υπερβολικές, παρατηρεί η HSBC
Κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου, οι ελληνικές τράπεζες αυξήθηκαν κατά 22%-115%, με την HSBC να αναζητά τους λόγους για τους οποίους ο κλάδος υπεραπέδωσε.
Ειδικότερα, στην τελευταία 18σέλιδη ανάλυσή της για την πορεία του τραπεζικού κλάδου σε επιλεγμένες περιοχές του κόσμου, στο κεφάλαιο για την Ελλάδα, η HSBC επισημαίνει ότι οι δύο οδηγοί πίσω από το ράλι ανόδου των ελληνικών τραπεζών είναι:
(1) οι ελπίδες που συνδέονται με μια καλύτερη μακροοικονομική επίδοση (το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,2% το τελευταίο έτος) καθώς και οι δημοσιονομικές προοπτικές, οι περιορισμένες χρηματοδοτικές ανάγκες έως το 2032 και το υψηλό ταμειακό απόθεμα
(2) τα σχέδια για επιτάχυνση της μείωσης των NPEs.
Σε επίπεδο μετοχών, η Εθνική Τράπεζα σημείωσε ένα σημαντικό ράλι ανόδου, μετά την είδηση ότι η Bank Audi ξεκίνησε τις ενέργειες (due diligence) για να αγοράσει την μονάδα της Εθνικής Τράπεζας της Αιγύπτου (η πώληση είναι μέρος του σχεδίου αναδιάρθρωσης της ΕΤΕ) ενώ η Πειραιώς υπεραπέδωσε εξαιτίας της προσδοκώμενης συμφωνίας με hedge fund για την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων ("Nemo", με προβληματικά δάνεια τα οποία θα αποφέρουν αξία 500-600 εκατ. ευρώ).
Συνολικά, για τις ελληνικές τράπεζες, η HSBC πιστεύει ότι οι ανησυχίες της αγοράς είναι υπερβολικές και βλέπει θετικές μακροοικονομικές προοπτικές, εφικτή μείωση των NPE και βελτίωση των τάσεων.
Η ανάλυση των σεναρίων της δείχνει ότι η αγορά είναι επί του παρόντος πολύ απαισιόδοξη, αλλά η ίδια συντηρεί τις συστάσεις για "αγορά" για όλες τις ελληνικές τράπεζες.


Οι μακροοικονομικές προοπτικές παραμένουν θετικές

Η HSBC αναμένει από την Ελλάδα να συνεχίζει την πορεία της σταθερής ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια, με τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.
Οι προοπτικές για το φορολογικό σύστημα είναι σταθερές με το κράτος να έχει καλύψει τις χρηματοδοτικές του ανάγκες πλήρως για επόμενα τέσσερα χρόνια (τουλάχιστον), ενώ προς το παρόν δεν χρειάζεται ελάφρυνση του χρέους.
Οι κίνδυνοι για τη μακροοικονομική προοπτική παραμένουν, αλλά φαίνονται περιορισμένοι (το χρέος παραμένει υψηλό στο 183% του ΑΕΠ, αν και με χαμηλά επιτόκια).

Η προβλεπόμενη μείωση του NPE είναι μακρο-ουδέτερη

Οι τάσεις στη διαχείριση των NPE είναι βελτιωμένες με τις τράπεζες να πετυχαίνουν τους στόχους τους για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τα ανοίγματα.
Η μείωση των NPE θα είναι μακρο-ουδέτερη καθώς οι αυξητικές πιέσεις της εποπτείας είναι αρνητικές και επηρεάζουν την προσφορά και τη ζήτηση.
Όπως σημειώνει η HSBC οι πρόσφατες προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος είναι απίθανο να βοηθήσουν, αλλά θα μπορούσαν να αποτελέσουν έναν πιθανό επιταχυντή για καλύτερους οικονομικούς όρους.
Τα τρέχοντα σχέδια μείωσης των NPE λειτουργούν και είναι πιθανό να παραμείνουν δαπανηρά, αλλά πιστεύει ότι είναι εφικτά, ενώ η αγορά φαίνεται να είναι επιφυλακτική.
Πιστεύει επίσης ότι οι αυξημένες εποπτικές απαιτήσεις είναι απίθανες, εφόσον οι τράπεζες πληρούν τους στόχους τους.

Οι θεμελιώδεις τάσεις βελτιώνονται

Αν συνδυάσουμε τα βιβλία δανείων των τεσσάρων τραπεζών, η αύξηση των δανείων, αν και εξακολουθεί να είναι αρνητική, υπερβαίνει τα επίπεδα των καθαρών δανείων και βελτιώνεται.
Μάλιστα, αναμένει ότι η διαδικασία αποκατάστασης θα επιταχυνθεί.
Η πιστωτική επέκταση θα πρέπει να παραμείνει υπό πίεση, αλλά θα πρέπει να αντισταθμίζεται από χαμηλότερες προμήθειες.
Όσον αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια, οι ελληνικές τράπεζες σημείωσαν σημαντική μείωση των δεικτών CET 1% εξαιτίας της εισαγωγής του ΔΠΧΠ9, αλλά έχουν αρχίσει να ανοικοδομούν τα επίπεδα κεφαλαίου με σωστό τρόπο.

Οι ανησυχίες της αγοράς είναι υπερβολικές

Η μείωση της μέσης ημερήσιας αξίας συναλλαγών στις ελληνικές τράπεζες συχνά ερμηνεύεται ως ένδειξη μειωμένου ενδιαφέροντος από τους επενδυτές.
Στο παρακάτω διάγραμμα όμως, βλέπουμε ότι οι μέσοι όγκοι σε μια περίοδο ενός έτους παρέμειναν σχετικά σταθεροί και γύρω από το σημερινό επίπεδο των 16 εκ. μετοχών.


www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS