Goldman Sachs: Εμπορικές συμφωνίες και μετανάστευση θα κρίνουν τις επιπτώσεις του No Deal στο Brexit – Ανέτοιμο το Ην. Βασίλειο

Goldman Sachs: Εμπορικές συμφωνίες και μετανάστευση θα κρίνουν τις επιπτώσεις του No Deal στο Brexit – Ανέτοιμο το Ην. Βασίλειο
Το αρνητικό σενάριο θα καταστήσει την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου λιγότερο ανοικτή, περιπλέκοντας τους εμπορικούς της δεσμούς με τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της
Καθοριστικές είναι οι σημερινές εξελίξεις για το μέλλον της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν ότι η πρωθυπουργός της Βρετανίας Theresa May θα ακυρώσει την αυριανή (11/12) κρίσιμη ψηφοφορία προκειμένου να αποφύγει μια «καταστροφική ήττα».
Επισήμως, το γραφείο της May υποστηρίζει ότι η αυριανή ψηφοφορία θα διεξαχθεί κανονικά, ωστόσο οι πληροφορίες αναφέρουν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη κρίσιμες διαβουλεύσεις, προκειμένου η πρωθυπουργός της Βρετανίας να οριστικοποιήσει την απόφασή της.
Με βάση τις τελευταίες εξελίξεις η Goldman Sachs προχωρά σε εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις μιας "μη συμφωνίας" (no deal) για το Brexit, αν και εκτιμά ότι το κοινοβούλιο θα προσπαθήσει να αποφύγει ένα no deal.

Ποιες θα είναι οι οικονομικές συνέπειες ενός σεναρίου μη συμφωνίας;

Πριν από την ψηφοφορία της 11ης Δεκεμβρίου, η Bank of England και η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν δημοσιεύσει σενάρια για τον οικονομικό αντίκτυπο του no deal.
Οι εκτιμήσεις δείχνουν μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις.
Το αρνητικό σενάριο θα καταστήσει την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου λιγότερο ανοικτή, περιπλέκοντας τους εμπορικούς της δεσμούς με τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της.
Η έκθεση από την BoE, υποδηλώνει ότι η κατάρρευση χωρίς καμία εμπορική συμφωνία θα μπορούσε να μειώσει το ΑΕΠ κατά 10% μετά από πέντε χρόνια σε σχέση με την τάση πριν από τη δημοψήφισμα ή κατά περίπου 8% σε σχέση με τις πιο πρόσφατες προβλέψεις του Δ.Σ.
 


Το BoE όμως παρέχει διαφορετικά σενάρια.
Δύο από αυτά ("αποδιοργανωτικό" και "ασταθές") έρχονται πιο κοντά σε ένα σενάριο συντριβής.
Στο αποδιοργανωτικό σενάριο, οι δασμοί και άλλα εμπόδια στο εμπόριο μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εισαχθούν ξαφνικά.
Καμία νέα εμπορική συμφωνία δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή εντός πέντε ετών, αλλά το Ηνωμένο Βασίλειο θα αντιγράψει συμφωνίες που υπήρξαν πριν από την ένταξη στην ΕΕ.
Στο ασταθές σενάριο, το Ηνωμένο Βασίλειο χάνει τις υφιστάμενες εμπορικές ρυθμίσεις του με τις χώρες της ΕΕ που έχουν επιτευχθεί μέσω της ένταξης στην ΕΕ.
Η συνοριακή υποδομή του Ηνωμένου Βασιλείου θεωρείται ότι δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει ομαλά τις τελωνειακές απαιτήσεις.
Η BoE θεωρεί επίσης πιο ήπιες εξελίξεις στο Brexit.
Μια οικονομική εταιρική σχέση, μετά από μια αρχική μεταβατική περίοδο, βασιζόμενη στο status quo, θα διατηρεί υψηλότερα επίπεδα πρόσβασης στις αγορές της ΕΕ.
Βραχυπρόθεσμα, η υψηλότερη αβεβαιότητα και οι αυστηρότερες οικονομικές συνθήκες θα εξασθενίσουν απότομα το ΑΕΠ, έως και κατά 8%.
Ο συνδυασμός της υψηλότερης ανεργίας και του υψηλότερου πληθωρισμού αντικατοπτρίζει τις βραχυπρόθεσμες διαταραχές και τις επιπτώσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών σε αυτά τα σενάρια.
Σ' αυτό το σενάριο, η έντονα ασθενέστερη προοπτική ακολουθείται από μερική ανάκαμψη μετά από δύο χρόνια.
Σε πέντε χρόνια, οι δυσμενείς επιπτώσεις της αβεβαιότητας και των αυστηρότερων οικονομικών συνθηκών θα εξαφανιστούν σε μεγάλο βαθμό.
Μετά από πέντε χρόνια, το ΑΕΠ θα είναι, στο πιο ακραίο σενάριο, περίπου 8% χαμηλότερο από τις προβλέψεις του Νοεμβρίου 2018.
Τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα καθορίζονται από την πλευρά της προσφοράς της οικονομίας και τον αντίκτυπο του ανοίγματος στο εμπόριο, την παραγωγικότητα και τη μετανάστευση.
Η κυβερνητική ανάλυση έδειξε μια παρόμοια επίδραση του No Deal: μεταξύ -7,7% και -9,3% (ανάλογα με τη μεταναστευτική πολιτική), αλλά για μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα 15 ετών.
Άλλα σενάρια του Brexit μειώνουν μακροπρόθεσμα την παραγωγή του Ηνωμένου Βασιλείου, αν και η εκτιμώμενη επίδραση από την πρόταση της πρωθυπουργού είναι πολύ χαμηλότερη, από -0,6% του ΑΕΠ (αν η μεταναστευτική πολιτική παραμείνει αμετάβλητη) στο -2,1%.
 

Οι εκτιμήσεις της Goldman Sachs υπογραμμίζουν τον ρόλο της μετανάστευσης

Το οικονομικό κόστος εγκατάλειψης της ΕΕ από το Ηνωμένο Βασίλειο θα εξαρτηθεί από τις μεταναστευτικές ροές.
Εάν η μετανάστευση είναι κατώτερη κατά 100 χιλ. ετησίως από την ΕΕ, τότε η σωρευτική επίπτωση στο ΑΕΠ θα είναι 1,5% μετά από πέντε χρόνια και 4,5% μετά από 15 χρόνια.
Στην πράξη, οι οικονομικές επιπτώσεις του No Deal θα εξαρτηθούν και από άλλες πολιτικές επιλογές που θα κάνει το Ηνωμένο Βασίλειο.
Αυτά θα καθορίσουν πόσα από τα προηγούμενα οφέλη από την προσχώρηση στην ΕΕ (από την πλευρά της προσφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου) θα αντιστραφούν μετά την έξοδο από την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου ενός σεναρίου χωρίς συμφωνία.
Βασικά, αυτές οι πολιτικές επιλογές θα περιλαμβάνουν τις πολιτικές ανταγωνισμού και μετανάστευσης του Ηνωμένου Βασιλείου.
Ο συνδυασμός της μείωσης της καθαρής εισερχόμενης μετανάστευσης κατά 100 χιλ. ετησίως (πάνω από 15 χρόνια) και της απώλειας των μισών από τα προηγούμενα οφέλη της ένταξης στην ΕΕ θα συνεπαγόταν μια επίδραση 8% στη βρετανική οικονομία.
Κατά την άποψη της Goldman Sachs, η διάβρωση αυτή από πλευράς προσφοράς είναι, ωστόσο, πιο εύλογη κατά τη διάρκεια του δεκαπενταετούς ορίζοντα.
Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη η ευαισθησία των αποτελεσμάτων στις πολιτικές επιλογές.
Πάντως, οι εκτιμήσεις για τις μεταναστευτικές επιπτώσεις της εγκατάλειψης της ΕΕ είναι μεγάλες.
Από την ψηφοφορία του Brexit, η καθαρή μετανάστευση της ΕΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε κατά 115 χιλ. ετησίως.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS