DBRS: Αναβάθμιση της Κύπρου σε «ΒΒ low» - Μεταβάλλεται σε σταθερό, από θετικό, το trend

DBRS: Αναβάθμιση της Κύπρου σε «ΒΒ low» - Μεταβάλλεται σε σταθερό, από θετικό, το trend
Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των κυπριακών τραπεζών είναι εξαιρετικά υψηλά, στο 46,3% των συνολικών δανείων
Η DBRS αναβάθμισε σήμερα (2 Ιουνίου 2017) τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Κύπρου σε «ΒΒ low», από «Β» που ήταν μέχρι πρότινος, μεταβάλλοντας επίσης σε «σταθερές», από «θετικές», τις προοπτικές επαναξιολόγησης (trend).
Παράλληλα, επιβεβαίωσε τη βαθμολογία «R-4» για τη βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της νήσου.
Όπως αναφέρει ο καναδικός οίκος αξιολόγησης, η αναβάθμιση οφείλεται στα ισχυρά δημοσιονομικά αποτελέσματα της Κύπρου τα τελευταία δύο χρόνια και στις μειωμένες ανισορροπίες στον ιδιωτικό τομέα.
Το ονομαστικό έλλειμμα έχει μετατοπιστεί σε πλεόνασμα και το πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα έχει αυξηθεί.
Ενδεικτικά, η κυπριακή κυβέρνηση πραγματοποίησε μια ταχεία προσαρμογή στη θέση του προϋπολογισμού, με το ονομαστικό έλλειμμα να μετατοπίζεται, από 5,7% του ΑΕΠ το 2011, σε πλεόνασμα 0,4% το 2016.
Το πρωτογενές πλεόνασμα έφτασε το 3% και αναμένεται να παραμείνει γύρω από αυτό το επίπεδο τα επόμενα χρόνια.
Οι δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις που εγκρίθηκαν τα τελευταία χρόνια αναμένεται να συμβάλλουν στη διατήρηση ενός υγιούς δημοσιονομικού θέματος.
Την ίδια στιγμή, το χρέος τόσο των νοικοκυριών και των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων μειώθηκε, καθώς σημειώθηκε πρόοδος στην επίλυση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Βέβαια, τονίζει η DBRS, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα, δυσκολεύοντας την απόδοση του τραπεζικού τομέα.
Το χρέος του ιδιωτικού τομέα, αν και παρουσιάζει καθοδικές τάσεις, εξακολουθεί να είναι υψηλό, όπως συμβαίνει και με το δημόσιο χρέος.
Η διάρθρωση του δημόσιου χρέους είναι επίσης ευνοϊκή και παρέχει περαιτέρω υποστήριξη στις αξιολογήσεις των οίκων, καθώς η χώρα έχει επωφεληθεί από τα χαμηλότερα επιτόκια και τις παρατεταμένες διάρκειες του χρέους, μειώνοντας έτσι τους κινδύνους αναχρηματοδότησης.
Η DBRS υπογραμμίζει πως η Κύπρος έχει εκμεταλλευτεί τη γεωγραφική της θέση που την καθιστά ελκυστικό τουριστικό προορισμό.
Ο κλάδος του τουρισμού έχει επεκταθεί στις νέες αγορές τα τελευταία χρόνια, αυξάνοντας την αντοχή του.
Η Κύπρος επωφελείται επίσης σημαντικά από την ένταξή της στην Ευρωζώνη.
Τα μέτρα πολιτικής που εφαρμόζει η Κύπρος από την ένταξή της στην Ε.Ε. το 2004 και η υιοθέτηση του ευρώ το 2008 και πιο πρόσφατα στο πλαίσιο του τριετούς προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της Ε.Ε. και του Δ.Ν.Τ., συνέβαλαν στην ενίσχυση των εγχώριων θεσμών.
Το πρόγραμμα, το οποίο ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2016, επέτρεψε στην Κύπρο να εδραιώσει τα δημόσια οικονομικά της και να αναδιαρθρώσει τον τραπεζικό της τομέα.
Η ένταξη στην Ε.Ε. έχει εξασφαλίσει έτσι οικονομική στήριξη, ενώ οι μεταφορές πιστώσεων της Ε.Ε. και η μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση υποδομών από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) συμβάλλουν στις επενδύσεις.

Το «αγκάθι» των NPEs - NPLs

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των κυπριακών τραπεζών είναι εξαιρετικά υψηλά, στο 46,3% των συνολικών δανείων.
Λαμβάνοντας υπόψη μόνο τα δάνεια καθυστέρησης 90 ημερών (NPEs), ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι 34,7%.
Εντούτοις, το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων μειώθηκε κατά 17% από την αιχμή τους τον Φεβρουάριο του 2015, ενώ καταβάλλονται σημαντικές προσπάθειες για την επιτάχυνση της επίλυσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Τα ανανεωμένα δάνεια αυξήθηκαν το 2016, υποστηριζόμενα από το πλαίσιο αφερεγγυότητας και τις μονάδες αναδιάρθρωσης των τραπεζών.
Το ολοκληρωμένο πλαίσιο περιλαμβάνει επίσης τη νομοθεσία για την επιτάχυνση της μεταφοράς τίτλων ιδιοκτησίας και τη νομοθεσία ώστε οι τράπεζες να μπορούν να πωλούν δάνεια σε τρίτους. Τα μέτρα αυτά για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μαζί με την ανάπτυξη και την ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων, είναι πιθανό να υποστηρίξουν τη βελτίωση της ποιότητας των τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων.
Το χρέος του ιδιωτικού τομέα παραμένει επίσης σε υψηλά επίπεδα.
Αυτό υποδηλώνει ότι η απομόχλευση θα μπορούσε να συνεχίσει να επιβαρύνει τις επενδύσεις και την κατανάλωση και ότι τα νοικοκυριά και οι μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις είναι ευάλωτα σε απότομη αύξηση των επιτοκίων.
Ομοίως, το δημόσιο χρέος είναι υψηλό στο 107,8% του ΑΕΠ.
Αν και ο δείκτης χρέους εκτιμάται ότι έχει κορυφωθεί και η δημοσιονομική προσαρμογή είναι πλήρης σε αυτό το στάδιο, τα συνεχιζόμενα δημοσιονομικά πλεονάσματα και η σταθερή οικονομική ανάπτυξη θα είναι απαραίτητες για να μειωθεί το δημόσιο χρέος.
Στο εξωτερικό μέτωπο, αν και το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών έχει συρρικνωθεί, το έλλειμμα και η καθαρή εξωτερική υποχρέωση, αφήνουν την Κύπρο εκτεθειμένη σε κρίσεις.
Αυτές οι ανισορροπίες αντανακλούν εν μέρει δραστηριότητες στο διεθνές επιχειρηματικό κέντρο και στους φορείς ειδικού σκοπού που δραστηριοποιούνται στον ναυτιλιακό τομέα, με περιορισμένους δεσμούς με την εγχώρια οικονομία.
Η μικρή οικονομία της Κύπρου που βασίζεται στις υπηρεσίες, εκτίθεται επίσης σε δυσμενείς μεταβολές στην εξωτερική ζήτηση.
Παρόλο που ο τουρισμός επωφελείται από μια αγορά πλούσιων οικονομιών, μια σοβαρή κάμψη στην Ευρώπη θα μπορούσε να περιορίσει την ανάπτυξη του κλάδου.
Η δράση ανοδικής αξιολόγησης θα εξαρτηθεί από την ικανότητα της Κύπρου να διατηρήσει την οικονομική ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα, καταλήγει η DBRS.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS