ΠΓΔΜ: Ανακαλεί τα προστατευτικά μέτρα που είχε επιβάλει για τον κίνδυνο εκροής κεφαλαίων προς την Ελλάδα

ΠΓΔΜ: Ανακαλεί τα προστατευτικά μέτρα που είχε επιβάλει για τον κίνδυνο εκροής κεφαλαίων προς την Ελλάδα
Η Κεντρική Τράπεζα της χώρας εκτιμά ότι η ένταση της ελληνικής κρίσης έχει μειωθεί 
Την ανάκληση των περιοριστικών μέτρων που είχαν επιβάλει οι νομισματικές αρχές της ΠΓΔΜ για να εμποδίσουν την πιθανή εκροή κεφαλαίων προς την Ελλάδα ανακοίνωσε σήμερα, Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου, η Κεντρική Τράπεζα της χώρας.
Υπενθυμίζεται ότι τα μέτρα είχαν ληφθεί από την Κεντρική Τράπεζα της ΠΓΔΜ στις 28 Ιουνίου 2015 και προέβλεπαν, μεταξύ άλλων, την απόσυρση τυχόν καταθέσεων που είχαν τράπεζες της ΠΓΔΜ σε ελληνικές τράπεζες ή θυγατρικές τους, καθώς και τον έλεγχο κάθε συναλλαγής άνω των 10.000 ευρώ με την Ελλάδα.
Η Κεντρική Τράπεζα της ΠΓΔΜ, γνωστοποιώντας την απόφασή της για τη λήξη των μέτρων αυτών ανέφερε ότι δεν υπάρχει ανάγκη παράτασής τους, με δεδομένη τη μείωση της έντασης της ελληνικής κρίσης.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS