Η Airbnb κερδίζει συνεχώς έδαφος έναντι των μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων

Η Airbnb κερδίζει συνεχώς έδαφος έναντι των μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων
Το επιχειρηματικό μοντέλο της Airbnb απαιτεί ελάχιστες επενδύσεις κεφαλαίου
Η κυρίαρχη ξενοδοχειακή βιομηχανία αντιμετωπίζει ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο ανταγωνιστικό τοπίο κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, λόγω της τεράστιας επιτυχίας των online υπηρεσιών για εξεύρεση καταλυμάτων, σχολιάζει σε σχετική του έκθεση ο καναδικός οίκος αξιολόγησης DBRS, εστιάζοντας στην επικρατέστερη, την Airbnb.
Staple, Hilton, Marriott και Wyndham αντιμετωπίζουν πλέον μια νέα σειρά προκλήσεων και αναλαμβάνουν ήδη δράση για τη βελτίωση των ανταγωνιστικών τους θέσεων, μετά το πλήγμα που δέχθηκαν στα έσοδα τα τελευταία χρόνια, όταν η Airbnb διπλασίασε τον αριθμό των επισκεπτών της.
Σε αντίθεση με τον ξενοδοχειακό κλάδο, στον οποίο απαιτούνται σημαντικές περιοδικές επενδύσεις για την ανακαίνιση περιουσιακών στοιχείων και την ανάπτυξη ακινήτων, προκειμένου οι εταιρείες να παραμείνουν ανταγωνιστικές, το επιχειρηματικό μοντέλο της Airbnb απαιτεί συγκριτικά ελάχιστες επενδύσεις κεφαλαίου.Αντ 'αυτού, στηρίζεται στην επιτυχή προσέλκυση καθημερινών ανθρώπων που επιθυμούν να φιλοξενήσουν ταξιδιώτες στα σπίτια τους, διευρύνοντας την προσφορά των δωματίων απλά μέσω της αύξησης των εγχώριων καταχωρίσεων.
Στην πραγματικότητα, οι καταχωρίσεις της Airbnb έχουν ξεπεράσει τον αριθμό των δωματίων που προσφέρονται από το Hilton, το Marriott και Wyndham!Μιλώντας με αριθμούς, η προσφορά της Airbnb κυριαρχεί, με 3 εκατομμύρια λίστες σε 191 διαφορετικές χώρες!
Οι αριθμοί των επισκεπτών της Airbnb αυξήθηκαν σημαντικά μεταξύ 2013 και 2016, φθάνοντας σε περίπου 82 εκατομμύρια το 2016, από περίπου 7,3 εκατομμύρια το 2013. Σύμφωνα με την NERA Economic Consulting, η Airbnb αναμένεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται, αν και όχι στους ίδιους εκρηκτικούς ρυθμούς, το 2018.Ακόμη και αν ο ρυθμός ανάπτυξης της Airbnb μειωθεί κατά το ήμισυ την επόμενη 4ετία, στο 46,5%, η εταιρεία θα είναι σε καλό δρόμο για να φιλοξενήσει περίπου 176 εκατομμύρια επισκέψεις επισκεπτών το 2018 , επίδοση 10% υψηλότερη από τον αριθμό επισκέψεων που ανέφερε το Hilton, το 2016.


www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS