Τελευταία Νέα
Χρηματιστήριο

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το ομόλογο της CPLP Shipping Holdings αλλά και για την αγορά μεταφοράς φορτίων

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το ομόλογο της CPLP Shipping Holdings αλλά και για την αγορά μεταφοράς φορτίων
Το κουπόνι του ομολόγου εκτιμάται μεταξύ 2,6-2,7% αλλά το τελικό ύψος του θα διαμορφωθεί από τις εγγραφές των επενδυτών
Σχετικά Άρθρα

Αναλυτική ενημέρωση όχι μόνο για την έκδοση του ομολογιακού δανείου ύψους 150 εκατ. ευρώ της CPLP Shipping, που πρόκειται να εισαχθεί στην αγορά ομολόγων του ΧΑ, αλλά και συνολικά για την αγορά της μεταφοράς φορτίων παρέχει το ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας.
Στις 260 περίπου σελίδες, ο αναγνώστης μπορεί να μάθει όσα επιθυμεί για την εταιρεία και την εγγυήτρια, της οποίας μέτοχος είναι ο Ευάγγελος Μαρινάκης, αλλά και για το πως έχει κινηθεί η παγκόσμια αγορά μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και μεταφοράς φορτίων.
Η συγκεκριμένη αγορά λόγω και της επανεκκίνησης των δραστηριοτήτων μετά το lockdown, καταγράφει μεγάλη άνοδο, οδηγώντας παράλληλα σε σημαντική αύξηση των εξόδων μεταφοράς πολλών εταιρειών που προμηθεύονται προϊόντα από την Κίνα.
Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, η κερδοφορία και η ανάπτυξη του Ομίλου Capital Product Partners, εξαρτώνται από την παγκόσμια και περιφερειακή ζήτηση για τη ναύλωση πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και πλοίων μεταφοράς LNG και την παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα.
Τυχόν υπερβάλλουσα προσφορά πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ή/και πλοίων μεταφοράς LNG, καθώς και καινοτομίες ή/και βελτιστοποιήσεις της τεχνολογίας που επηρεάζει τα πλοία ή τυχόν μείωση της οικονομικής δραστηριότητας θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις τιμές των ναύλων με ενδεχόμενη συνέπεια να επηρεαστεί ουσιωδώς δυσμενώς η επιχειρηματική δραστηριότητα, τα έσοδα, η χρηματοοικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου.

Εύρος επιτοκίου

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από στελέχη της αγοράς το κουπόνι του ομολόγου εκτιμάται μεταξύ 2,6-2,7% αλλά το τελικό ύψος του θα διαμορφωθεί από τις εγγραφές των επενδυτών.
Η δημόσια προσφορά θα ξεκινήσει στις 18 Οκτωβρίου και θα λήξει στις 20 Οκτωβρίου.
Η έναρξη διαπραγμάτευσης θα γίνει στις 25 Οκτωβρίου.

Οι τιμές των ναύλων

Ως προς τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, οι τιμές των ναύλων καθορίζονται, μεταξύ άλλων, από την παγκόσμια και περιφερειακή οικονομική δραστηριότητα, η οποία επηρεάζει, με τη σειρά της, τη ζήτηση για ναύλωση πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, καθώς και την προσφορά πλοίων εμπορευματοκιβωτίων που υπάρχουν στην αγορά.
Σημειώνεται ότι οι Εταιρείες Τακτικών Γραμμών έχουν σημειώσει, κατά το μεγαλύτερο μέρος της τελευταίας δεκαετίας, μια σημαντική κάμψη στο ρυθμό ανάπτυξης της μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και κατά συνέπεια έχει σημειωθεί αντίστοιχη μείωση των μέσων ναύλων, η οποία οδήγησε σε οικονομική δυσχέρεια πολλές Εταιρείες Τακτικών Γραμμών, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων από τους ναυλωτές του Ομίλου.
Στην παρούσα χρονική συγκυρία, οι Εταιρείες Τακτικών Γραμμών σημειώνουν ασυνήθιστα υψηλές κερδοφορίες λόγω της αυξημένης ζήτησης για μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων που τροφοδοτείται από την καταναλωτική συμπεριφορά και από καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της εκδήλωσης της Πανδημίας COVID-19, ωστόσο μια ενδεχόμενη μείωση των ναύλων στο μέλλον θα μπορούσε να οδηγήσει εκ νέου σε μειωμένη κερδοφορία των εταιρειών του κλάδου ή ακόμη και ζημίες, και ενδεχομένως να επηρεάσει αρνητικά ορισμένους από τους ναυλωτές του Ομίλου.
Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2020, με την εκδήλωση της Πανδημίας COVID-19, ο δείκτης Containership Timecharter Index2 μειώθηκε κατά 33%, σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2019, στο επίπεδο των 41,26 πόντων.
Τον Δεκέμβριο του 2020, ο εν λόγω δείκτης ανήλθε σε 90,75 πόντους, σημειώνοντας μία αύξηση 120% κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του 2020, ως αποτέλεσμα των μέτρων περιορισμού και της συνεπακόλουθης αλλαγής της καταναλωτικής συμπεριφοράς παγκοσμίως.
Ως προς τα πλοία μεταφοράς LNG, οι τιμές ναύλων καθορίζονται, μεταξύ άλλων, και από τη ζήτηση για φυσικό αέριο, η οποία επηρεάζει με τη σειρά της τη ζήτηση για ναύλωση πλοίων μεταφοράς LNG, καθώς και από την προσφορά πλοίων μεταφοράς LNG που υπάρχουν στην αγορά.
Κατά τη διάρκεια του 2020, με την εκδήλωση της πανδημίας Covid-19 η ζήτηση για υγροποιημένο φυσικό αέριο μειώθηκε σημαντικά με αποτέλεσμα τη μείωση της τιμής του LNG και συνακόλουθα τη μείωση της ζήτησης για πλοία μεταφοράς LNG.
Κατά τη διάρκεια του 2021 η εικόνα αντιστράφηκε με τις τιμές του LNG να αυξάνονται σημαντικά και τη ζήτηση για πλοία μεταφοράς LNG να αυξηθεί οδηγώντας τις τιμές της ναυλαγοράς για πλοία μεταφοράς LNG να ξεπερνούν τις υψηλότερες ιστορικά τιμές. Χαρακτηριστικά, ο ναύλος για χρονοναυλοσύμφωνο διάρκειας ενός έτους για ένα LNG πλοίο χωρητικότητας 174.000 CBM, σύμφωνα με την CRS4 , μειώθηκε στα 58.867 US$ dollars το τέταρτο τρίμηνο του 2020, σημειώνοντας πτώση 40% σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2019, ενώ κατά τη διάρκεια του 2021 καταγράφηκε σημαντική αύξηση με τον εν λόγω ναύλο να ανέρχεται στα 123.000 US$ dollars στις αρχές του τρίτου τριμήνου του 2021.
Η μείωση ωστόσο των τιμών του φυσικού αερίου και του LNG ή/και της ζήτησης για φυσικό αέριο στο μέλλον θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση της κερδοφορίας των εταιριών παραγωγής και εμπορίας LNG και ενδεχομένως επηρεάσει αρνητικά τους ναυλωτές για πλοία LNG.

Οι τιμές των πλοίων

Οι τιμές πλοίων είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τις τιμές των ναύλων.
Σε περιόδους που οι ναύλοι είναι αυξημένοι, οι τιμές των πλοίων αυξάνονται και μπορεί να είναι δύσκολο να ολοκληρωθεί μία συμφωνία απόκτησης πλοίου ή να συναφθεί κάποιο συμβόλαιο ναυπήγησης πλοίου με ευνοϊκούς όρους.
Στις περιόδους που οι ναύλοι κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα και η ζήτηση για ναύλωση πλοίων είναι ασθενής, οι τιμές των πλοίων είναι χαμηλές, όμως, σε αυτήν την περίπτωση, δυσχεραίνεται η δυνατότητα δανεισμού για πλοία του στόλου ή για πλοία που θα αποκτηθούν στο μέλλον.
Κάθε πλοίο που αποκτάται χωρίς να υπάρχει ναύλωση απαιτεί έξοδα για την κάλυψη των λειτουργικών του εξόδων, του κόστους ασφάλισης, συντήρησης και χρηματοδότησης, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται η χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου.
Επιπρόσθετα, ενδέχεται να μην είναι κάθε απόκτηση πλοίου επικερδής και να μην γεννά επαρκή χρηματοροή που να δικαιολογεί την επένδυση κατά το χρόνο της κτήσης.

Χρονοναυλώσεις

Από το Σεπτέμβριο 2021 και μέχρι τη λήξη του 2022, λήγουν οι ναυλώσεις δύο πλοίων από τα 19, ενώ μέχρι τη λήξη του 2023, λήγουν οι ναυλώσεις ακόμα δύο πλοίων.
Παρότι οι ναυλωτές του Όμιλου έχουν σε κάποιες περιπτώσεις δικαίωμα να παρατείνουν τη διάρκεια των ναυλώσεων, δεν είναι βέβαιο ότι θα μπορέσει να ναυλώσει εκ νέου τα πλοία του.

Ο δανεισμός του ομίλου pro forma στα 784,9 εκατ. δολάρια

Ο δανεισμός του Ομίλου παρουσίασε αύξηση μετά και την εξαγορά των τριών πλοίων τύπου Panamax, (M/V Long Beach Express, M/V Seattle Express και M/V Fos Express) τον Φεβρουάριο του 2021 και την 30 Ιουνίου 2021 ανερχόταν σε US$ dollars 347,6 εκατ., συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεών του δυνάμει χρηματοδοτικών μισθώσεων και ο δείκτης Συνολικές Δανειακές Υποχρεώσεις προς τράπεζες ή άλλα χρηματοδοτικά ιδρύματα/Ίδια Κεφάλαια υπολογίζονταν σε 0,75. Μετά τη συμφωνία εξαγοράς των τριών πλοίων LNG (Aristos I, Aristidis I και Aristarchos) τον Αύγουστο 2021, ο δανεισμός του Ομίλου pro forma για την εξαγορά των τριών πλοίων ανέρχεται στα US$ dollars 784,9 εκατ.

Πού θα διατεθούν τα κεφάλαια από το ομολογιακό

Η Εκδότρια θα χρηματοδοτήσει εν μέρει τις δραστηριότητές της, σύμφωνα με την από 07.10.2021 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, με την Έκδοση του ΚΟΔ ύψους έως 150 εκατ. ευρώ.
Η Εκδότρια θα διαθέσει μέρος από τα αντληθησόμενα κεφάλαια της Έκδοσης για την αγορά του συνόλου των μετοχών των Υπό Εξαγορά Εταιρειών σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας Προαίρεσης.
Με αρχή την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης και όχι μετά την 1/7/22 η εκδότρια θα χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια, για την αγορά εκ μέρους της Εκδότριας, σε εύλογη αξία, από την CGC Operating Corp. του συνόλου των μετοχών των Υπό Εξαγορά Εταιρειών βάσει της Συμφωνίας Προαίρεσης.
Σημειώνεται ότι πραγματικοί δικαιούχοι της CGC Operating Corp. είναι σε ποσοστό 50% ο κ. Μιλτιάδης Ε. Μαρινάκης, υιός του κ. Ευάγγελου Μαρινάκη, και σε ποσοστό 50% μη συνδεδεμένο με τα Μέλη Οικογένειας Μαρινάκη εξωχώριος θεσμικός επενδυτής, επί της οποίας ασκείται από κοινού έλεγχος από τους ως άνω πραγματικούς δικαιούχους.
Το εκτιμώμενο τίμημα εξαγοράς των μετοχών των Υπό Εξαγορά Εταιρειών ανέρχεται έως του ποσού των US$ dollars 185 εκατ. (€160,1 εκατ.) και το τυχόν ελλείπον ποσό για την εξόφληση του συνολικού τιμήματος για την αγορά του συνόλου των μετοχών των Υπό Εξαγορά Εταιρειών, εκτιμάται ότι θα καλυφθεί είτε με χρήση ιδίων κεφαλαίων.
Το απαιτούμενο ύψος των οποίων θα επιτευχθεί μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, είτε μέσω δανεισμού.
Τα πλοία LNG/C ATTALOS, LNG/C ADAMASTOS και LNG/C ASKLIPIOS που κατέχουν οι Υπό Εξαγορά Εταιρείες έχουν ναυλωθεί από τις πλοιοκτήτριες εταιρείες των εν λόγω πλοίων με συμβάσεις Ναύλωσης Γυμνού Πλοίου στις Υπό Εξαγορά Εταιρείες και έχουν ναυλωθεί από τις Υπό Εξαγορά Εταιρείες σε τρίτες εταιρείες ως εξής:
1) Το πλοίο LNG/C ATTALOS είναι ναυλωμένο στην εταιρεία BP Gas Marketing Limited μέχρι τον Οκτώβριο του 2025 ή μέχρι τον Δεκέμβριο του 2034, εάν ο ναυλωτής κάνει χρήση των τεσσάρων δικαιωμάτων παράτασης της σύμβασης ναύλωσης.
2) Το πλοίο LNG/C ADAMASTOS είναι ναυλωμένο στην εταιρεία ENGIE Energy Marketing Singapore Ltd μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026 ή μέχρι τον Ιανουάριο του 2029, εάν ο ναυλωτής κάνει χρήση του δικαιώματος παράτασης της σύμβασης ναύλωσης.
3) Το πλοίο LNG/C ASKLIPIOS είναι ναυλωμένο στην εταιρεία CHENIERE Marketing International LLP από τον Σεπτεμβρίου του 2021 μέχρι τον Ιανουάριο του 2025 ή μέχρι τον Μάρτιο του 2027, εάν ο ναυλωτής κάνει χρήση των δύο δικαιωμάτων παράτασης της σύμβασης ναύλωσης.
Τα πλοία κατασκευάστηκαν στο ναυπηγείο Hyundai Heavy Industries στη Νότια Κορέα από όπου και παραδόθηκαν τον Αύγουστο (LNG/C ATTALOS και LNG/C ADAMASTOS) και τον Σεπτέμβριο του 2021 (LNG/C ASKLIPIOS).
Είναι εξοπλισμένα με κύριες μηχανές πρόωσης τύπου HYUNDAI - WINGD X-DF (‘XDF’) χαμηλής πίεσης, οι οποίες χρησιμοποιούν ως κύριο καύσιμο το φυσικό αέριο, το οποίο κατά την καύση του μειώνει κατά 23% την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου σε σχέση με την καύση ναυτιλιακού πετρελαίου.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης