Τελευταία Νέα
Χρηματιστήριο

Βλέπουν ευκαιρίες οι εταιρείες ακινήτων – Φθηνές και ακριβές στο ταμπλό του ΧΑ

Βλέπουν ευκαιρίες οι εταιρείες ακινήτων – Φθηνές και ακριβές στο ταμπλό του ΧΑ
Επενδύσεις άνω των 1,1 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του έτους έχουν ανακοινωθεί με σημαντικό μέρος να αφορά στο project του Ελληνικού
Σχετικά Άρθρα

Σε αξιοποίηση των ευκαιριών και σε αύξηση των επενδύσεων στοχεύουν οι εισηγμένες εταιρείες ακινήτων, με το βλέμμα τους να βρίσκεται στον κλάδο των αποθηκών-logistics ο οποίος έχει και υψηλή απόδοση.
Οι επενδύσεις που έχουν γίνει και που γίνονται τους τελευταίους μήνες μειώνουν λίγο τις αποδόσεις του κλάδου, αλλά οι διοικήσεις των εταιρειών σημειώνουν πως εξακολουθούν να στοχεύουν σε αυτόν.
Παράλληλα επενδύσεις άνω των 1,1 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του έτους έχουν ανακοινωθεί με ένα σημαντικό μέρος να αφορά στο project του Ελληνικού.
Οι εισηγμένες ΑΕΕΑΠ αλλά και η Premia που στοχεύει να εξελιχθεί σε ΑΕΕΑΠ, εμφάνισαν καλά αποτελέσματα στο πρώτο εξάμηνο, λόγω και των νεών επενδύσεων αλλά και των καλύτερων αποτιμήσεων των ακινήτων έναντι του προηγούμενου εξαμήνου.
Από πλευράς αποτιμήσεων με discount έναντι της εσωτερικής λογιστικής αξίας (NAV) διαπραγματεύονται οι μετοχές των BriQ, Intercontinental και Trastor, ενώ με premium και μάλιστα σημαντικό διαπραγματεύεται η Prodea.
Η Premia διαπραγματεύεται υψηλότερα της NAV, αλλά θα πρέπει να τονιστεί πως τον περασμένο Ιούλιο, ήτοι μετά τη λήξη του εξαμήνου προχώρησε σε μεγάλη αύξηση κεφαλαίου, επομένως το NAV με την τιμή της μετοχής δεν είναι συγκρίσιμα.

Discount και Premium

Με το μεγαλύτερο discount (έκπτωση έναντι της εσωτερικής λογιστικής αξίας) διαπραγματεύεται η Τrastor, η οποία από τον Μάρτιο του 2020, μετά τη βύθιση της μετοχής λόγω πανδημίας, συσσωρεύει μεταξύ 0,80 ευρώ και 0,90 ευρώ, χωρίς να έχει καταφέρει να απομακρυνθεί από τα χαμηλά της.
Η BriQ ακολουθεί με discount 13% και η Intercontinental με 5%.
Η Prodea από την άλλη διαπραγματεύεται με premium 36%.
Η εταιρεία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για αύξηση κεφαλαίου ενώ αναζητάει και τρόπους για να βελτιώσει τη διασπορά της μετοχής.

Στις εμπορικές αποθήκες εστιάζει η Prodea

Από πλευράς σύνθεσης του χαρτοφυλακίου, η PRODEA εστιάζει σε νέους κλάδους, όπως είναι οι εμπορικές αποθήκες (logistics), ένας στρατηγικός κλάδος ανάπτυξης της χώρας μας λαμβανομένης υπόψιν της κομβικής γεωγραφικής θέσης της.
Στρατηγική της Εταιρείας είναι η απόκτηση εμπορικών αποθηκών σύγχρονων προδιαγραφών, οι οποίες, όπως και στην περίπτωση των γραφείων, ανωτέρω, δεν είναι άμεσα διαθέσιμες και απαιτείται χρόνος για την ωρίμανσή τους, ο οποίος κυμαίνεται μεταξύ εννέα και δώδεκα μηνών.
Τέλος, αναφορικά με τις επενδύσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο, έναν κλάδο με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε σχέση με τον παραδοσιακό κλάδο των εμπορικών ακινήτων, αυτές θα πραγματοποιούνται, κατά κύριο λόγο, μέσω της «MHV Mediterranean Hospitality Venture Limited», η οποία αποτελεί το κοινό επενδυτικό όχημα της Εταιρείας, της Invel Real Estate και του κυπριακού ομίλου εταιρειών YODA Group.
Το εν λόγω όχημα θα αποτελέσει τον επενδυτικό βραχίονα του Ομίλου στον ξενοδοχειακό και τουριστικό κλάδο σε Ελλάδα, Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Έμφαση στα logistics και από την Trastor

Η TRASTOR σημειώνει πως η τάση βραχυχρόνιας επαναξιολόγησης των μισθωμάτων προς προστασία των ταμειακών ροών των ενοικιαστών έχει περιοριστεί κυρίως στον κλάδο του τουρισμού, ενώ οι ιδιοκτήτες στο κλάδο του λιανικού εμπορίου (offline retail) στους κύριους εμπορικούς άξονες, δεδομένων των μέτρων στήριξης αλλά και της ισχυρής ενίσχυσης των διαδικτυακών πωλήσεων τείνουν λιγότερο ελαστικοί στην παροχή κινήτρων προς διακράτηση των μισθωτών τους.
Ωστόσο ο κλάδος των εμπορικών καταστημάτων σε δευτερεύουσες αρτηρίες εξακολουθεί να δέχεται πιέσεις στα ενοίκια και αύξηση του δείκτη κενών χώρων.
Στον αντίποδα, ο κλάδος των γραφείων και των αποθηκών/logistcs, λόγω των ισχυρών θεμελιωδών προσφοράς και ζήτησης, καταγράφουν υψηλό ετήσιο ρυθμό αύξησης ενοικίων, ιδιαίτερα σε κτίρια με σύγχρονα κριτήρια περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Παράλληλα οι αποδόσεις τους, μετά το πάγωμά τους το περασμένο έτος, τείνουν έντονα καθοδικές ως αποτέλεσμα των ισχυρών επενδυτικών ροών.
Τέλος, η επενδυτική δραστηριότητα στη κτηματαγορά αναμένεται έως το τέλος του έτους αυξητική καθώς ήδη έχουν ανακοινωθεί συμφωνίες συνολικής αξίας 1,1 δισ. ευρώ με περίπου το 40% αυτών να αφορούν σε επενδύσεις στον κλάδο του τουρισμού, ενώ το project του Ελληνικού απορροφά περίπου το 60% αυτών των συμφωνιών.
Η Εταιρεία, συνεχίζει την προσπάθεια για εντοπισμό και αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών στον κλάδο των επαγγελματικών ακινήτων πρώτης κατηγορίας, προσδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της στον κλάδο των Logistics που παρουσιάζει στο περιβάλλον της πανδημίας, σημαντική ενδυνάμωση των θεμελιωδών μεγεθών του, σε συνεργασία πάντα με μισθωτές υψηλής φερεγγυότητας.
Παράλληλα, στο πλαίσιο εφαρμογής της βέλτιστης διαχείρισης του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου της, η Εταιρεία συνεχώς αξιολογεί τα χαρακτηριστικά ωρίμανσής του προχωρώντας σε επιλεκτικές αποεπενδύσεις με σκοπό, αφενός την διασφάλιση των μέγιστων αποδόσεων των μετόχων και αφετέρου τη διατήρηση ενός χαρτοφυλακίου με ξεκάθαρο επενδυτικό προσανατολισμό.

Ολοκληρώνει επενδύσεις 40 εκατ. ευρώ η Intercontinental

Η INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL, προχώρησε με προσεκτικά βήματα, ξεκινώντας από το τελευταίο τρίμηνο του 2020, στην υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου ύψους 40 εκατ. ευρώ, λαμβάνοντας μέρος σε δύο ιδιωτικούς διαγωνισμούς στους οποίους ανεδείχθη Προτιμητέος Επενδυτής για δύο εμπορικά ακίνητα συνολικής αξίας 20,15 εκατ. ευρώ.
Οι αποκτήσεις των εν λόγω δύο ακινήτων ολοκληρώθηκαν επιτυχώς, εντός των πρώτων 7 μηνών, του τρέχοντος οικονομικού έτους, με το ένα από τα δύο να επηρεάζει ήδη θετικά τα οικονομικά του Ομίλου στο πρώτο εξάμηνο, αυξάνοντας το ύψος της αποτίμησης του χαρτοφυλακίου στα 104,3 εκατ. ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα αποτίμηση του χαρτοφυλακίου στην εύλογη αξία.
Ο Όμιλος έχει υλοποιήσει άνω του 50% του Επενδυτικού Σχεδίου, ενώ έχοντας πλέον εξασφαλίσει χρηματοδότηση ύψους 40 εκατ. ευρώ, διαμέσου ομολογιακού δανείου από την Eurobank, στοχεύει στην ολοκλήρωση του Επενδυτικού Σχεδίου έως το τέλος του τρέχοντος έτους.
Συνεχίζει να εξετάζει και να αξιολογεί περαιτέρω επενδυτικές ευκαιρίες, με στόχο την δημιουργία ανεκτέλεστου χαρτοφυλακίου ακινήτων αξίας μεγαλύτερης των σημερινών χρηματοδοτικών δυνατοτήτων, τοποθετώντας τα θεμέλια, για την περαιτέρω αύξηση του χαρτοφυλακίου των ακινήτων, προσβλέποντας στην χρήση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης.

Ικανοποιημένη από τη διασπορά χαρτοφυλακίου η BriQ

H BRIQ PROPERTIES, κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2021, προχώρησε σε νέες επενδύσεις συνολικού ποσού 6,151 εκατ. ευρώ εκ των οποίων 2,95 εκατ. ευρώ αφορούσαν κεφαλαιουχικές δαπάνες κυρίως για τo υπο-ανέγερση Κτίριο Αποθήκευσης και Διανομής (ΚΑΔ) στον Ασπρόπυργο.
Η διάρθρωση του χαρτοφυλακίου από άποψη αξίας ακινήτων είναι 47% αποθήκες – logistics, 30% κτίρια γραφείων, γραφειακοί χώροι και κτίρια μικτής χρήσης , 17% ξενοδοχεία και 6% λοιπές χρήσεις.
Λαμβάνοντας υπόψη τις μακροχρόνιες συμβάσεις μίσθωσης που έχει συνάψει η Εταιρεία, την διασπορά και την φερεγγυότητα των μισθωτών της, την διασπορά του χαρτοφυλακίου ακινήτων της, την επαρκή ρευστότητα και τις διαθέσιμες γραμμές χρηματοδότησης, δημιουργείται η εύλογη προσδοκία ότι η Εταιρεία διαθέτει επαρκείς πόρους για να συνεχίσει απρόσκοπτα την επιχειρηματική της δραστηριότητα στο εγγύς μέλλον.

Ισχυρός μέτοχος η Fastighets AB Balder στην Premia

Στόχος της PREMIA, η οποία δεν είναι ΑΕΕΑΠ, αλλά η διοίκηση έχει δηλώσει την πρόθεσή της να γίνει, είναι να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιο των ακινήτων στους κλάδους που έχει ήδη παρουσία, όπως logistics, εμπορικά ακίνητα (big-boxes) και κτίρια κοινωνικού χαρακτήρα καθώς και να εξετάσει επιλεκτικά την είσοδό της σε άλλους κλάδους του real estate.
Έπειτα από την επιτυχημένη ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας συνολικής αξίας 75 εκατ. ευρώ, εν μέρει με εισφορά σε είδος και εν μέρει με καταβολή μετρητών, τον Ιούλιο 2021, η Εταιρεία διαθέτει όλα τα εχέγγυα για μία ακόμα πιο δυναμική αναπτυξιακή πορεία, καθώς, έχει διευρύνει σημαντικά το χαρτοφυλάκιο της διαθέτοντας πλέον 16 επενδυτικά ακίνητα συν 10 ακίνητα κοινωνικού χαρακτήρα (σχολεία) μέσω σύμβασης ΣΔΙΤ, έχει στη διάθεσή της κεφάλαια για τη χρηματοδότηση της περαιτέρω ανάπτυξης της, και έχει ενισχύσει σημαντικά τη μετοχική της βάση με την είσοδο της Fastighets AB Balder, μιας εκ των μεγαλύτερων εταιρειών του Ευρωπαϊκού real estate, η οποία απέκτησε ποσοστό 17,22% αναλαμβάνοντας ρόλο στρατηγικού επενδυτή.
Σημειώνεται πως η εσωτερική λογιστική αξία της Premia είναι χωρίς την τελευταία αύξηση κεφαλαίου η οποία έγινε μετά την ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου.

pinakas_10.JPG

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης