Τελευταία Νέα
Χρηματιστήριο

Ράλι προσδοκιών στις μικρές κατασκευαστικές - Η πορεία στο Χρηματιστήριο και τι δείχνουν τα θεμελιώδη

Ράλι προσδοκιών στις μικρές κατασκευαστικές - Η πορεία στο Χρηματιστήριο και τι δείχνουν τα θεμελιώδη
Σε είσπραξη απαιτήσεων και διαγραφή χρεών στοχεύουν οι κατασκευαστικές που σήμερα δεν έχουν δραστηριότητα
Σχετικά Άρθρα

Εξαιρετικά τα έχουν πάει οι μικρές κατασκευαστικές στο Χρηματιστήριο Αθηνών από την αρχή του έτους, ακόμα και αυτές με μεγάλα οικονομικά προβλήματα και με μηδενικούς τζίρους.
Από την άλλη, ράλι έχει καταγράψει και μία μικρή κατασκευαστική η οποία για τη χρήση 2020 εμφάνισε πολύ καλή κερδοφορία και βελτιωμένες προοπτικές.
Οι επενδυτές προσδοκούν είσπραξη απαιτήσεων ή ακόμα και μεγάλη διαγραφή χρεών σε εταιρείες με μικρά μεγέθη.
Η Βιοτέρ έχει αποτίμηση πλέον 7,5 εκατ. ευρώ και από την αρχή του έτους ενισχύεται κατά 35%.
Όμως από την αρχή του 2020 η απόδοση της μετοχής ξεπερνάει το 680%.
Η Δομική Κρήτης λόγω της πολύς καλής πορείας των μεγεθών το 2020 έχει καταγράψει άνοδο 110% με την αποτίμηση να ανέρχεται στα 13,4 εκατ. ευρώ.
Η Προοδευτική, η οποία πρόσφατα επέστρεψε προς διαπραγμάτευση, καθώς δημοσίευσε με καθυστέρηση αποτελέσματα χρήσης 2020, έχει άνοδο 40% και αντίστοιχη άνοδο έχει και η ΕΚΤΕΡ.
Η ΕΚΤΕΡ έχει αποτίμηση 14 εκατ. ευρώ και η Προοδευτική 8,6 εκατ. ευρώ.
Από τις παραπάνω εταιρείες η Προοδευτική έχει μηδενικό τζίρο, αλλά προσπαθεί να εισπράξει απαιτήσεις κυρίως από τη Ρουμανία και να εξοφλήσει τα δάνεια που έχει, ενώ στη συνέχεια η διοίκηση επιθυμεί την δραστηριοποίηση της εταιρείας ξανά στον κλάδο.
Παράλληλα συνεχίζει να ψάχνει στρατηγικό, κάτι που η διοίκηση αναφέρει πως προσπαθεί εδώ και πολλά χρόνια χωρίς επιτυχία.
Η Βιοτέρ με τη συμφωνία εξυγίανσης, ελπίζει να μειώσει τον δανεισμό της και να δραστηριοποιηθεί ξανά.
Η Δομική Κρήτης με τα κέρδη του 2020 δικαιολογεί απολύτως την άνοδο της μετοχής, ενώ διαθέτει και περιουσιακά στοιχεία και ανεκτέλεστο.
Περιουσιακά στοιχεία διαθέτει και η ΕΚΤΕΡ, η οποία δεν είχε καλά αποτελέσματα το 2020, αλλά σε σύγκριση με το 2019 η τελική γραμμή έδειξε μείωση ζημίας.
Επιπλέον η εταιρεία έχει σημαντική ακίνητη περιουσία στην Πάρο, που όμως δεν έχει καταφέρει να αξιοποιήσει.

Τι αναφέρουν οι διοικήσεις

Δομική Κρήτης

Σύμφωνα με την εταιρεία, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Συνατσάκης Γεώργιος κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους, πως στην κατασκευή τεχνικών δημοσίων έργων, η εταιρεία μεμονωμένα ή σε κοινοπρακτικό σχήμα έχει ανεκτέλεστο έργου ποσό 20,4 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, με αναλογία κατά την συμμετοχή της σε ποσό 17,1 εκατ. ευρώ.
Επίσης η εταιρεία έχει αναδειχτεί Ανάδοχος και αναμένεται η πρόσκληση για την υπογραφή συμβάσεων κατασκευής δημοσίων έργων, συνολικού ύψους 24,7 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Προοδευτική

Η Διοίκηση της Εταιρείας για τη χρήση του 2021 εντείνει τις προσπάθειές της για την είσπραξη των απαιτήσεών της (περιλαμβανομένων και των δικαστικά διεκδικούμενων) και τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής διάρθρωσής της, ώστε να μειωθούν σε ικανοποιητικό βαθμό οι υποχρεώσεις της, να αυξηθεί η ρευστότητά της και με τον τρόπο αυτό να μπορέσει να αποκτήσει ικανοποιητικό κεφάλαιο κίνησης για να επαναδραστηριοποιηθεί στον κατασκευαστικό τομέα.
Στα πλαίσια της παραπάνω προσπάθειας της Εταιρείας κατά την τρέχουσα χρήση προχώρησε σε οικονομικό συμβιβασμό – εξόφληση μεγάλου αριθμού πιστωτών.
Κατά την τρέχουσα χρήση η εταιρεία ήρθε σε συμβιβασμό με την ALPHA BANK για εξόφληση του συνόλου της οφειλής.
Από τη συναλλαγή προέκυψε κέρδος ποσού 1.278.762 ευρώ το οποίο καταχωρήθηκε στα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης.
Σημειώνεται πως υφίστανται αγωγές και διαιτησίες διεκδίκησης απαιτήσεων της εταιρείας κυρίως κατά του Ρουμανικού, Ελληνικού δημοσίου και τρίτων Τεχνικών εταιριών ποσού 12.000.000 ευρώ.
Η εταιρεία αναμένει την είσπραξη μέρους των απαιτήσεων εκ του Ρουμανικού Δημοσίου, εντός της χρήσεως 2021 ή αρχές 2022.

ΒΙΟΤΕΡ

Στη χρήση 2020 η καθαρή θέση βελτιώθηκε στα -88 εκατ. ευρώ από -93,8 εκατ. ευρώ λόγω διαγραφής οφειλών σύμφωνα με τη συμφωνία εξυγίανσης.
Για το 2021 η εταιρεία ανέφερε στον ισολογισμό του 2020 πως σχεδιάζει: Να συνεχιστούν οι ενέργειες εκκαθάρισης των παλιών εργολαβιών με σκοπό την οριστική παραλαβή των έργων και την επιστροφή στις δανείστριες τράπεζες των εγγυητικών επιστολών, γεγονός που ρυθμίζει τις σχέσεις με αυτές (διαγραφή χρεών, ΜΟΔ κλπ).
Να ενταθούν οι προσπάθειες για την ευδοκίμηση των claims, που λόγω covid, έχουν καθυστερήσει, με θετικό πρόσημο, όπως πιστεύουμε, ώστε να αυξηθεί η ρευστότητα της εταιρείας.
Να σχεδιαστεί η επιστροφή της εταιρείας στην κανονικότητα με στόχο την διεκδίκηση νέων έργων και την ανάπτυξη του real estate, εκμεταλλευόμενη την πολύχρονη εμπειρία της σε αυτούς τους τομείς.
Την 8-4-2020 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 1060/2020 απόφαση του Πολυμελές Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία το δικαστήριο: α) έκανε δεκτή αγωγή και αναγνώρισε την υποχρέωση της ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ να καταβάλει στην ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ το ποσό των 3.667.347,70 ευρώ πλέον τόκων. β) διέταξε πραγματογνωμοσύνη προς απόδειξη της λοιπής αξίωσης ποσού 3.184.481,32 ευρώ.
Η διοίκηση της Εταιρείας για την περίπτωση (α) προσέφυγε σε έφεση και ορίστηκε δικάσιμος 23/9/2021 και για την περίπτωση (β) εκτιμά πως δεν θα προκύψει τελικά κόστος για την εταιρεία.
Η ανωτέρω υποχρέωση των 3,667 εκατ. ευρώ περίπου έχει ενσωματωθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις.

EKTEΡ

Βάσει των κατασκευαστικών συμβολαίων που βρίσκονται σε εξέλιξη και εκτελούνται αμιγώς από την ΕΚΤΕΡ, το ανεκτέλεστο έργο ανέρχεται την 31/12/2020 σε 20 εκατ. ευρώ έναντι 10,45 εκατ. ευρώ την 31/12/2019.
Υπάρχει απαίτηση ποσού 4,53 εκατ. ευρώ κατά την 31.12.2020, από την εκτέλεση ιδιωτικού έργου για το οποίο υφίσταται διακανονισμός που προβλέπει λογισμό τόκων υπερημερίας και εγγραφή προσημείωσης επί ακινήτου για την εξασφάλιση της απαίτησης.
Το ποσό που έχει λογισθεί στη χρήση, που αφορά τους τόκους που αναλογούν, ανέρχεται σε 120 χιλ. ευρώ.

Τι δείχνει η σύγκριση των εταιρειών

Με βάση την αποτίμηση της Βιοτέρ, η οποία δεν έχει δραστηριότητα, έχει αρνητικά ίδια κεφάλαια και καθαρό δανεισμό 158 εκατ. ευρώ, οι αποτιμήσεις των άλλων εταιρειών δείχνουν ελκυστικές.
Η Προοδευτική με μηδενική δραστηριότητα και έχει απαιτήσεις σημαντικά υψηλότερες από τις τραπεζικές της υποχρεώσεις.
Αν καταφέρει να εισπράξει ένα μεγάλο μέρος αυτών των απαιτήσεων, θα μπορούσε να τραβήξει επενδυτικά βλέμματα.
Το κλειδί για την ΕΚΤΕΡ, είναι η ρευστότητα και η είσπραξη απαίτησης από την κατασκευή ιδιωτικού έργου.
Έχει περίπου ίδια αποτίμηση με την Δομική Κρήτης αλλά υψηλότερα ίδια κεφάλαια και χαμηλότερο δανεισμό.
Ωστόσο τα κέρδη του 1 εκατ. ευρώ περίπου της Δομικής Κρήτης και το ανεκτέλεστο, δημιουργούν προσδοκίες, μέρος των οποίων έχουν αποτυπωθεί στην τιμή της μετοχής.
Συνολικά θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί πως οι μικρές κατασκευαστικές που έχουν δραστηριότητα βγάζουν καλύτερα αποτελέσματα σε σύγκριση με τις μεγάλες του ΧΑ που ταλαιπωρούνται εδώ και χρόνια από ζημιές.
φδσαφσδα.JPG
Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης