Χρηματιστήριο

Αποκάλυψη: Το σκάνδαλο διαρκείας στην ΕΧΑΕ με διαχρονικό συνεργό την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Αποκάλυψη: Το σκάνδαλο διαρκείας στην ΕΧΑΕ με διαχρονικό συνεργό την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Κραυγαλέες παραβάσεις της οδηγίας για το market abuse και των διατάξεων περί σύγκρουσης συμφερόντων και ανεξαρτησίας

Σχετικά Άρθρα

Σε σκάνδαλο διαρκείας με διαχρονικό συνεργό την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει εξελιχθεί η εταιρική διακυβέρνηση της ΕΧΑΕ η οποία «πουλάει» κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και καλών πρακτικών σε συνεργασία με τον ΣΕΒ οι οποίες όμως δεν αφορούν στην ίδια και στις θυγατρικές της εταιρίες .
Μπορεί το Υπουργείο Οικονομικών με πρωτοβουλία του υφυπουργού αρμόδιου για το χρηματοοικονομικό σύστημα Γιώργου Ζαββού να έκοψε με το μαχαίρι τον επί χρόνια ασύμβατο ομφάλιο λώρο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Χρηματιστηρίου με την κατάργηση της συμμετοχής εκπροσώπου της ΕΧΑΕ (η οποία είχε το ρόλο του επόπτη και του εποπτευόμενου) στο ΔΣ αλλά τα κατάλοιπα παραμένουν.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και οι υπηρεσίες της συνεχίζουν να κάνουν τα στραβά μάτια και να προσφέρουν έγκριση και άλλοθι σε πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης στο ΧΑ που παραβιάζουν βασικές διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και κοινοτικές οδηγίες όπως αυτή περί market abuse ή διατάξεις που αφορούν στην ανεξαρτησία των μελών.
Στην ΕΧΑΕ και τις θυγατρικές της (αλήθεια που δημοσιεύει τις οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών της όπως έχουν υποχρέωση όλες οι εισηγμένες και από ποιον ελέγχθηκε γι’ αυτό; ) συμμετέχουν πρόσωπα που είναι μέλη ΔΣ κυρίως τραπεζών αλλά και άλλων εισηγμένων αλλά και χρηματιστηριακών εταιριών ή έχουν στενούς δεσμούς με τα συγκεκριμένα πρόσωπα.
Υπάρχει όμως ασυμβίβαστο για τα περισσότερα εκ των μελών του ΔΣ της ΕΧΑΕ; Συμβαδίζει με τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και την Κοινοτική Οδηγία για την κατάχρηση της αγοράς το γεγονός ότι μέλη ΔΣ της ΕΧΑΕ και των θυγατρικών της έχουν πρόσβαση σε προνομιακές πληροφορίες όπως η ταυτότητα των συναλλασσόμενων στις μετοχές, η τυχόν αδυναμία εκκαθάρισης, η πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο των συναλλαγών, οι αιτήσεις που υποβάλλονται για διάφορες εταιρικές πράξεις των ανταγωνιστών τους κλπ;
Μπορούν να επηρεάσουν ή όχι ακόμα την αποστολή ερωτήσεων σε εισηγμένες προς παροχή πληροφοριών; Μπορούν να εγκρίνουν ενημερωτικά δελτία εταιριών στις οποίες έχουν θέσεις ευθύνης; Και αν κάποιος ισχυριστεί ότι υπάρχουν διαδικασίες το ερώτημα είναι ποιος πιστοποιεί την εφαρμογή των διαδικασιών αλλά και κατά την ίδια λογική δεν θα υπήρχαν καθόλου κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης αφού επαρκούν οι διαδικασίες.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα

Ενδεικτικές είναι τρεις περιπτώσεις μελών του ΔΣ της ΕΧΑΕ.
Πρόκειται για τον Πρόεδρο του ΔΣ και Πρόεδρο του ΔΣ της Τράπεζας Πειραιώς κ. Γιώργο Χαντζηνικολάου, την δικηγόρο Ξένια Καζόλη και Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ της ΕΧΑΕ και τον Χρηματιστή Νικόλαο Χρυσοχοΐδη Διευθύνοντα Σύμβουλο της ομώνυμης Χρηματιστηριακής εταιρίας.
Ο κ. Χαντζηνικολάου συμμετέχει ως Πρόεδρος στην Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΕΧΑΕ και είναι επίσης και Πρόεδρος της θυγατρικής Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο και μέλος της Επιτροπής Τοποθετήσεων Στελεχών, Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αμοιβών.
Το βασικό ερώτημα που προκύπτει είναι η θέση του ειδικά στο Κεντρικό Αποθετήριο θεωρείται ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων στο σκέλος της δυνατότητας να λαμβάνει γνώση μετοχικών θέσεων του ανταγωνισμού αλλά και εταιριών που συνεργάζεται η τράπεζα.
Πρόσφατο είναι δε το παράδειγμα της έγκρισης από την αρμόδια επιτροπή του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς με το ερώτημα πόσο μπορεί ο Πρόεδρος της ΕΧΑΕ να επηρεάσει την επιτροπή στο καθορισμό της ημερομηνίας ανεξάρτητα αν το επιχειρεί ή όχι.
Σημειωτέον ότι κ. Χανζτηνικολάου είναι ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών του συλλογικού-συνδικαλιστικού φορέα που έχει ως αποστολή την προώθηση των συμφερόντων των τραπεζών.
Η κα Καζόλη είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Τοποθετήσεων Στελεχών, Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αμοιβών, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο, Μέλος Δ.Σ. του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης καθώς επίσης μεταξύ άλλων και μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ.
Εκ πρώτης όψεως εμφανίζεται να είναι Ανεξάρτητο μέλος.
Ωστόσο το ζήτημα που προκύπτει είναι αν πράγματι είναι ανεξάρτητη δεδομένου ότι αποτελεί πρόσωπο που έχει στενό δεσμό (σύζυγος) με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εθνικής Τράπεζας κ Παύλο Μυλωνά.
Επιπλέον εκ της θέσης της στο Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ προκύπτουν ερωτήματα σύγκρουσης συμφερόντων δεδομένου ότι θυγατρικές της ΕΕΣΥΠ είναι εισηγμένες εταιρίες.
Ο κ. Χρυσοχοϊδης συμμετέχει ως μέλος στην Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού του Χρηματιστηρίου αλλά με δεδομένο ότι αποτελεί μέλος που μέσω της ΕΧΑΕ η εταιρία του πραγματοποιεί συναλλαγές, λαμβάνει υπηρεσίες εκκαθάρισης και διακανονισμού αποτελεί ερώτημα πόσο συμβατά είναι όλα αυτά σε επίπεδο σύγκρουσης συμφερόντων.
Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο στα τρία ενδεικτικά παραδείγματα αλλά είναι εκτεταμένο και αφορά πολύ μεγάλο ποσοστό των μελών του ΔΣ της ΕΧΑΕ.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης