Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Μόνο στους μισθούς εφαρμόζεται η εταιρική διακυβέρνηση στην ΕΧΑΕ - Τι δείχνει έρευνα της Better Future

Μόνο στους μισθούς εφαρμόζεται η εταιρική διακυβέρνηση στην ΕΧΑΕ - Τι δείχνει έρευνα της Better Future

Η ΕΧΑΕ παραβιάζει το νόμο και θα μοιράζει…. πιστοποιητικά ΕSG -  To 52% της υψηλής κεφαλαιοποίησης ψάχνουν γυναίκες για τα ΔΣ

Σχετικά Άρθρα

Οι μισθοί των διοικητικών συμβουλίων των ελληνικών εισηγμένων συγκλίνουν σε σύγκριση με τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς, αλλά όχι και οι απαιτήσεις του νόμου της εταιρικής διακυβέρνησης. Σχεδόν τέσσερις μήνες πριν την εφαρμογή του νόμου 4706/2020, ο οποίος περιέλαβε την ευρωπαϊκή οδηγία για την εταιρική διακυβέρνηση, έρευνα της Better Future καταδεικνύει ότι, οι προβλέψεις του νόμου εφαρμόζονται για τις πληρωμές, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις εισηγμένων έχουμε υπέρβαση .
Δεν συμβαίνει το ίδιο, όμως, με τις απαιτήσεις του νόμου λ.χ για την συμμετοχή των γυναικών ή των ανεξάρτητων μελών.
Oπως πρόσφατα αποκάλυψε το Bankingnews, η ΕΧΑΕ εφαρμόζει κατά το δοκούν την εταιρική διακυβέρνηση (ένα εκτελεστικό μέλος, αμοιβές κατόπιν εισήγησης κλπ), αλλά αυτό δεν την εμποδίζει να μοιράζει απο το Φθινόπωρο πιστοποιητικά εφαρμογής κριτηρίων ( ESG ) περιβαλοντικών, κοινωνικών και εταιρικής διακυβέρνησης.
Με λίγα λόγια, εκείνοι οι οποίοι που παραβιάζουν την εταιρική διακυβέρνηση θα μοιράζουν πιστοποιητικά σε ένα χρηματιστήριο το οποίο χάνει ροές κεφαλαίων επειδή οι ξένοι επενδυτές γνωρίζουν με ποιούς έχουν να κάνουν ενώ εμείς προσποιούμαστε για το ακριβώς αντίθετο.
Οι ελληνικές εταιρείες, όμως, τουλάχιστον της υψηλής κεφαλαιοποίησης αντιλαμβάνονται σιγά- σιγά ότι εαν δεν εφαρμόσουν την εταιρική διακυβέρνηση ή τα κριτήρια ΕSG θα χάσουν πηγές χρηματοδότησης από τις τράπεζες, οργανισμούς κα και οι μετοχές δεν θα αγοράζονται πλέον απο τους επενδυτές.

Οι μισθοί των διευθύνοντων Συμβούλων - Ζητούνται γυναίκες από το 52% των εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία που ανέλυσε η Better Future, για τους διευθύνοντες συμβούλους, ο μέσος όρος των ετήσιων αποδοχών εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης ανέρχεται σε 500 χιλ. ευρώ, ενώ ο αντίστοιχος των εταιρειών του Γενικού Δείκτη κινείται στις 380 χιλ. ευρώ.
Αντίστοιχα, η υψηλότερη αμοιβή (75%) φθάνει τις 772 χιλ. ευρώ στις εταιρείες υψηλής κεφαλαιοποίησης και 505 χιλ. ευρώ στις εταιρείες του Γενικού Δείκτη.
Οι αμοιβές των μελών διοικητικών συμβουλίων των εταιρειών του Γενικού δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών είναι αρκετά διαφοροποιημένες στις εταιρείες του Γενικού Δείκτη (ATHEX) σε σχέση με τις εταιρείες υψηλής κεφαλαιοποίησης (Large Cap) όπως αποκαλύπτει η έρευνα της Better Future.
Οι 60 εταιρείες του γενικού δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) έχουν 566 μέλη στα ΔΣ από τα οποία τα 285 είναι στις εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης, οι 167 στην μεσαία κεφαλαιοποίηση και οι 114 στις μικρές. Πάνω από τις μισές εταιρείες έχουν 9 μέλη στο ΔΣΑ ενώ οι μεγάλες εταιρείες έχουν 13 μέλη στα ΔΣ.
Το 18% των εταιρειών οφείλουν να ανταποκριθούν στις προβλέψεις του νέου νόμου για τον αριθμό των ανεξάρτητων μελών στα ΔΣ. Ακόμα και τις μεγάλες εταιρείες μία στις πέντε (20%) δεν έχουν προσαρμοστεί όσον αφορά τον αριθμό των ανεξάρτητων μελών στα ΔΣ.
Όσον αφορά την προβλεπόμενη συμμετοχή γυναικών το 52% των ΔΣ δεν την καλύπτουν , αλλά σημαντικές είναι οι ελλείψεις και στις μεγάλες εταιρείες καθώς το 52% των εταιρειών μεγάλης κεφαλαιοποίησης χρειάζονται γυναίκες! Μόνον οι εταιρείες του Γενικού Δείκτη χρειάζονται 47 γυναίκες κατάλληλες για μέλη ΔΣ.
Όσον αφορά τις αμοιβές έχουμε στοιχεία μόνον για τις εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης που ενδιαφέρουν περισσότερο.

Οι αμοιβές

Για την θέση του Προέδρου η μέση αμοιβή είναι 270.255 ευρώ ενώ η διάμεση τιμή, δηλαδή οι μισοί πρόεδροι έχουν αμοιβή πάνω από 253.800.
Πάντως, όσοι έχουν υψηλή αμοιβή είναι από 320.000 και πάνω ενώ κάποιοι πρόεδροι (λιγότεροι από το ένα τέταρτο του συνόλου), εισπράττουν «χαμηλή» αμοιβή και περιορίζονται σε 106.726 ευρώ τον χρόνο.Στα μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ οι μισοί (διάμεση τομή) εισπράττουν από 34.900 ευρώ και πάνω. Όσοι από αυτούς εκτελούν και χρέη προέδρου Επιτροπής Ελέγχου εισπράττουν επιπλέον (κατά μέσο όρο) 30. 418 ευρώ ενώ όσοι προεδρεύουν στην Επιτροπή Αμοιβών έχουν πρόσθετη αμοιβή 19.218 ενώ η προεδρία στην Επιτροπή Υποψηφιοτήτων έχει πρόσθετη αμοιβή 17.314.
Οι απαιτήσεις του νέου νόμου είναι πολύ πιθανό να αλλάξουν τα δεδομένα αυτά γιατί σε αρκετές εισηγμένες, οικογενειακές, εταιρείες συνηθίζεται να ορίζονται ως μέλη των ΔΣ άτομα της οικογένειας με συμβολική αμοιβή αλλά και ελάχιστη γνώση της εταιρικής δραστηριότητας.
Ο επικεφαλής της Better Future Κρις Αμιράλης δηλώνει: «Διαπιστώνουμε ότι πολλές εισηγμένες εταιρείες πρέπει να επιταχύνουν τον βηματισμό τους για να προλάβουν να προσαρμοστούν στις προβλέψεις του νέου νόμου. Πιστεύω ότι οι περισσότερες θα καταφέρουν να καλύψουν τις προβλέψεις του νέου νόμου καθώς με την προώθηση της εταιρικής διακυβέρνησης θα έχουν πρόσβαση και σε νέες πηγές χρηματοδότησης. Πάντως το επίπεδο υλοποίησης ορθών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης είναι σχετικά χαμηλό στις ελληνικές επιχειρήσεις και υπάρχουν μεγάλα περιθώρια να βελτιωθεί. Αυτή είναι μια μεγάλη πρόκληση που πρέπει να κερδηθεί».

Πως αμείβονται τα μη ανεξάρτητα μέλη στο εξωτερικό

Στις ανεπτυγμένες αγορές ο τρόπος αποζημίωσης των ανεξάρτητων μελών των διοικητικών συμβουλίων μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα, και απο κλάδο σε κλάδο, αλλά γενικώς υπάρχει μια τάση σταθερών αμοιβών (Δείτε εδώ). 
Στην Σουηδία το σχετικό ποσοστό φθάνει το 100%, στο Ηνωμένο Βασίλειο το 98% στην Ιρλανδία το 95 %, στην Δανία το 96%. Αντίθετα, στις νότιες χώρες, όπως Ιταλία, Ισπανία, το ποσοστό των σταθερών αμοιβών κινείται στο 85% και 54% αντίστοιχα. Σε χώρες όπως την Γερμανία επικρατεί η αντίστροφη τάση καθώς το 37% των μη ανεξάρτητων μελών αμοίβεται με σταθερές αμοιβές και το 63% με αποζημίωση βάσει της συμμετοχής στις αποφάσεις. Αν κρίνουμε απο τους ρυθμούς της ανάπτυξης στις Σκανδιναβικές χώρες εν μέσω πανδημίας ( Σουηδία, Δανία ) ίσως οι τελευταίες είναι πιο αποτελεσματικές καθώς συνδυάζουν τον τρόπο των σταθερών αμοιβών με την τεχνολογία και τις υψηλές κοινωνικές παροχές.

Δημήτρης Παφίλας
dpafilas@yahoo.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης