Τελευταία Νέα
Χρηματιστήριο

Όταν τα αυτονόητα για την αναβάθμιση του ΧΑ χρειάζονται «εμπειρογνώμονες» – Παραδείγματα από τις προτάσεις

Όταν τα αυτονόητα για την αναβάθμιση του ΧΑ χρειάζονται «εμπειρογνώμονες» – Παραδείγματα από τις προτάσεις

ΕΧΑΕ, χρηματιστηριακές, ενώσεις και κεφαλαιαγορά θα έπρεπε ήδη να εφάρμοζαν κάποιες από τις προτάσεις, χωρίς να χρειαστεί να γίνουν μέρος μίας ευρύτερης στρατηγικής

Σχετικά Άρθρα
Πέραν των νομικών παρεμβάσεων και πολιτικών αποφάσεων που θα πρέπει να γίνουν προκειμένου να αναβαθμιστεί ο ρόλος του Ελληνικού Χρηματιστηρίου, εντύπωση προκαλεί πως για κάποια θέματα που θα έπρεπε να θεωρούνται αυτονόητα και να έχουν λυθεί έπρεπε να συζητήσουν εμπειρογνώμονες και να καταλήξουν σε πακέτο προτάσεων.

Προφανώς και το να εισαχθεί μία μεγάλη κρατική εταιρεία στο ΧΑ για παράδειγμα, είναι κυβερνητική επιλογή ή για να μειωθεί ένας φόρος, θα πρέπει επίσης να παρθεί κυβερνητική απόφαση, αλλά θέματα που αφορούν πληροφόρηση, εκπαίδευση, ανάλυση ή προσέλκυση μεγάλων ιδιωτικών εταιρειών, θα έπρεπε να είχαν ήδη γίνει από τους εμπλεκόμενους (χρηματιστήριο, χρηματιστές κ.α.) αφού αφορούν τη δουλειά τους και μπορούν να βελτιώσουν τζίρο και κατ΄επέκταση κέρδη.
Από τις προτάσεις που έγιναν για την αναβάθμιση του ρόλου του ΧΑ και προσέλκυση επενδυτών, ξεχωρίζουμε κάποιες, για τις οποίες θεωρούμε πως είναι αυτονόητες και θα έπρεπε ήδη να αποτελούν βασική στρατηγική.

Εισαγωγή εταιρειών στο ΧΑ

Οι εμπειρογνώμονες αναφέρουν στις προτάσεις τους ότι πρέπει να γίνουν εισαγωγές στο Χ.Α. των προς αποκρατικοποίηση εταιρειών, όπως ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΠΑ, Αερολιμένας Ε. Βενιζέλος, λιμάνια, αεροδρόμια, επενδυτικά οχήματα ακινήτων της ΕΤΑΔ, καθώς και άλλων εταιρειών έμμεσης συμμετοχής του Δημοσίου.
Επιπροσθέτως, αξίζει να εξετασθεί η έκδοση προμετόχων ή ομολόγων εταιριών του δημοσίου και εισαγωγή τους στο Χ.Α. καθώς και η περαιτέρω διάθεση ποσοστού του Δημοσίου σε ήδη εισηγμένες εταιρίες.
Ζητούν επίσης παροχή κινήτρων προς μεγάλες Ανώνυμες Εταιρείες, που δραστηριοποιούνται σε κλάδους στους οποίους η χώρα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα και έχουν κρίσιμη σημασία για την ανάπτυξη, για την άντληση κεφαλαίων μέσω της εισαγωγής των μετοχών τους στο Χ.Α..
Σίγουρα το πρώτο κομμάτι χρειάζεται κυβερνητική απόφαση.
Το δεύτερο όμως, οι μεγάλες ιδιωτικές ανώνυμες εταιρείες, θα έπρεπε ήδη να είναι στις πρωτοβουλίες του ΧΑ.
Με πρόσφατη την αναφορά στελέχους του ΧΑ ότι «δεν είναι δουλειά μας να φέρουμε εταιρείες στο ΧΑ, αλλά παρέχουμε όποια βοήθεια ζητηθεί», γίνεται φανερό πως δεν έχουν αναληφθεί σχετικές πρωτοβουλίες.
Έτσι το ΧΑ συρρικνώνεται τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα η σχέση αποτίμησης ως προς το ΑΕΠ να είναι εξαιρετικά χαμηλή.
Επίσης η ΕΧΑΕ δεν αυξάνει τα έσοδά της από νέες εισαγωγές, ούτε και ο τζίρος βελτιώνεται.
Μία ακόμα πρόταση που συνδέεται με αύξηση εσόδων είναι η παροχή κινήτρων για την αύξηση της διασποράς των μετοχών εταιριών, τόσο κατά την αρχική εισαγωγή τους στο ΧΑ, όσο και σε ήδη εισηγμένων
Επίσης, η κίνηση αυτή θα έπρεπε να έχει γίνει.
Δημιουργείται επομένως το ερώτημα: Πλησίασαν οι αρμόδιες αρχές επιχειρήσεις με χαμηλή διασπορά και ισχυρά θεμελιώδη και να τις προτρέψουν να τη βελτιώσουν, παρουσιάζοντας τα οφέλη;

Αναλύσεις μικρών εταιρειών από χρηματιστηριακές

Προτείνεται για την αναβάθμιση του ΧΑ, η θέσπιση προγράμματος επιδότησης των Αναλύσεων για εταιρίες μικρής κεφαλαιοποίησης.
Τέτοιες πρωτοβουλίες έχουν ήδη αναληφθεί από άλλα χρηματιστήρια (Πολωνία, Ουγγαρία), με τελευταίο το Χρηματιστήριο της Βαρσοβίας όπου η εκπόνηση ανάλυσης από χρηματιστηριακές για καθεμία από 40 μικρομεσαίες εταιρίες επιδοτείται με 12.500 δολάρια.
Η εμπειρία από αντίστοιχη προσπάθεια στην Ουγγαρία έχει δείξει αύξηση 20% στον όγκο συναλλαγών στις μετοχές υπό κάλυψη.
Επίσης, η EBRD, στο πλαίσιο στήριξης των κεφαλαιαγορών της Κεντρο-Ανατολικής Ευρώπης, έχει υιοθετήσει έναν παρόμοιο μηχανισμό αναθέτοντας την ανάλυση των αγορών στη «Wood» επιδοτώντας την αμοιβή της.
Με δεδομένα ότι η συντριπτική πλειονότητα των επενδυτών είναι χαρτοφυλάκια με αξία έως 3.000 ευρώ το θέμα θα έπρεπε να είχε λυθεί.
Άλλωστε οι περισσότερες μικρές χρηματιστηριακές έχουν μικροεπενδυτές, επομένως θα μπορούσαν χωρίς επιδότηση, να ανέλυαν τα μικρά διαμάντια του ΧΑ.
Ένας μεγάλος επενδυτές φυσικά και δεν μπορεί να αγοράσει σε κάποια μικρή εταιρεία με περιορισμένη εμπορευσιμότητα 100 χιλ. τεμάχια, αλλά ένας μικρός επενδυτής μπορεί να πάρει 1.000 χωρίς να δυσκολευτεί να πουλήσει.
Αν το είχαν κάνει 5-6 χρηματιστηριακές σίγουρα η εμπορευσιμότητα θα είχε βελτιωθεί.
Πολλά μάλιστα είναι και τα παραδείγματα εταιρειών που ήταν μικρές αλλά έγιναν μεγαλύτερες λόγω των ισχυρών θεμελιωδών μεγεθών και προσέλκυσαν και ξένους επενδυτές (Κρι-Κρι, Παπουτσάνης, Profile, Quest κ.α.).

Ενημέρωση επενδυτών

Με συντονισμένες ενημερωτικές δράσεις των εμπλεκόμενων φορέων (Ε.Κ., ΧΑ, ΣΜΕΧΑ, τα κατά τόπους Επιμελητήρια κλπ.), προτείνεται η διοργάνωση συνεδρίων ανά την Ελλάδα, εξειδικευμένοι διαδικτυακοί τόποι, κλπ.
Προτείνεται επίσης η αξιοποίηση της Ιστορικής Αίθουσας του Χρηματιστηρίου (Σοφοκλέους) για: Σεμινάρια, Γενικές Συνελεύσεις Εταιρειών, Παρουσιάσεις Εισηγμένων και Φορέων της Κεφαλαιαγοράς
Φιλοξενία ΜΜΕ για εξειδικευμένα θέματα κεφαλαιαγοράς όπου παράλληλα θα μπορούν να καλύπτουν την συνεδρίαση.
Παλαιότερα γίνονται και παρουσιάσεις και σεμινάρια, αλλά τώρα έχουν ατονήσει.

Δημοσίευση της χρηματοοικονομικής τους πληροφόρησης

Προτείνεται επίσης η παροχή κινήτρων σε όσες εισηγμένες εταιρίες υιοθετούν τις αρχές του integrated reporting για τη δημοσίευση της χρηματοοικονομικής τους πληροφόρησης.
Θα πρέπει να σημειωθεί πως πολλές εισηγμένες δημοσιεύουν την απολύτως αναγκαία πληροφόρηση προς τους επενδυτές (ετήσια και εξαμηνιαία αποτελέσματα).
Μετά την κατάργηση της υποχρέωσης για την δημοσίευση τριμηνιαίων και εννεαμηνιαίων αποτελεσμάτων, υπάρχει ένα σημαντικό έλλειμμα ενημέρωσης.
Οι εισηγμένες κέρδισαν από τη μείωση του κόστους, αλλά οι επενδυτές μένουν για αρκετούς μήνες στο σκοτάδι.
Η πρόσφατη πρωτοβουλία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία ζήτησε λόγω της πανδημίας από τις εισηγμένες να ενημερώσουν για την πορεία του εννεαμήνου, δείχνει πως θα έπρεπε να υπάρχει περισσότερη πληροφόρηση.
Άλλωστε δεν κοστίζει κάτι να δημοσιεύουν όλες οι εισηγμένες για την πορεία των πεπραγμένων, έστω κάποιες από τις βασικές γραμμές, στο πρώτο τρίμηνο και στο τρίτο.
Το intergrated reporting, αφορά βέβαια σε πολλά περισσότερα, αλλά μία χρηματοοικονομική ενημέρωση θα ήταν ένα πρώτο βήμα.
Μήπως επομένως τα αυτονόητα θα έπρεπε ήδη να εφαρμόζονται, χωρίς να πρέπει να γίνουν τόσες επιτροπές και τέτοια διαβούλευση;

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης