Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Το νομοθετικό σχέδιο της κυβέρνησης για τις τράπεζες που θα οδηγήσει σε νόμο το Φθινόπωρο για την αποεπένδυση του ΤΧΣ

Το νομοθετικό σχέδιο της κυβέρνησης για τις τράπεζες που θα οδηγήσει σε νόμο το Φθινόπωρο για την αποεπένδυση του ΤΧΣ
Έρχεται σημαντικό νομοθετικό έργο για τις τράπεζες και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
Σχετικά Άρθρα

Μπαράζ νομοθετικού έργου ετοιμάζει η κυβέρνηση με επίκεντρο τις τράπεζες από τον νέο νόμο που θα αφορά τον Ηρακλή 2 και θα είναι έτοιμος έως τέλη Μαίου 2021 μέχρι και τον νόμο που προετοιμάζεται σταδιακά για το Φθινόπωρο του 2021 και αφορά την διαδικασία αποεπένδυσης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) από τις ελληνικές τράπεζες.

Το χρονοδιάγραμμα

Μεταξύ 11 και 14 Μαίου ψηφίζονται οι αλλαγές στους νόμους που αφορούν την BRRD και την CRD Capital Requirements
Η BRRD από οδηγία έχει μετατραπεί σε νόμο του κράτους και αφορά την διαδικασία εξυγίανσης μιας τράπεζας περιλαμβάνοντας το bail in δηλαδή την εμπλοκή μετόχων, ομολογιούχων και καταθετών στην διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης μιας τράπεζας.

Έως 24-26 Μαίου θα έχει ψηφιστεί ο νόμος για τον Ηρακλή 2 με τις νέες παρεχόμενες κρατικές εγγυήσεις για τις σχεδιαζόμενες τιτλοποιήσεις.
Να σημειωθεί ότι με βάση τον σχεδιασμό των τραπεζών ο νέος νόμος θα περιλαμβάνει περίπου 20 δισεκ. τιτλοποιήσεις προβληματικών ανοιγμάτων NPEs που θα αναλογούν 8 δισεκ. κρατικές εγγυήσεις – σε σύνολο 12 δισεκ.
Να σημειωθεί ότι το κράτος θα παράσχει 20 δισεκ. κρατικές εγγυήσεις από τον Ηρακλή 1 και Ηρακλή 2.

Ξεκίνησε η διαπραγμάτευση ελληνικής κυβέρνησης και ESM για την διαδικασία αποεπένδυσης του ΤΧΣ από τις ελληνικές τράπεζες

Η διαδικασία διαπραγμάτευσης της ελληνικής κυβέρνησης και ESM για την αποεπένδυση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) από τις ελληνικές τράπεζες έχει ξεκινήσει με στόχο έως τέλη Ιουνίου να έχει καθοριστεί ένα πλαίσιο.
Εν συνεχεία και με τις απαραίτητες τροποποιήσεις καθώς υπάρχει εμπλοκή του ESM του βασικού δανειστή της Ελλάδος ως προς το δημόσιο χρέος έως τέλη Σεπτεμβρίου 2021 θα έχει ψηφιστεί ο νόμος.
Η κυβέρνηση φέρνει νόμο που θα διέπει το πλαίσιο αποεπένδυσης.
Μάλιστα στο οικονομικό επιτελείο επιχειρούν να συμπεριλάβουν πολλά εναλλακτικά σενάρια.

Με βάση τον νόμο που αφορά τον νέο ρόλο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Το ΤΧΣ δύναται
1)Να ασκεί μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων προτίμησης στις αυξήσεις κεφαλαίου
2)να εγγράφεται μέχρι του υφιστάμενου ποσοστού συμμετοχής του σε διάθεση μετοχών, συμπεριλαμβανομένων αυξήσεων κεφαλαίου με περιορισμό ή αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης
3)σε περίπτωση εταιρικού μετασχηματισμού του πιστωτικού ιδρύματος να συμμετέχει μέχρι του υφιστάμενου ποσοστού συμμετοχής στην έκδοση νέων μετοχών
4)να συμμετέχει σε μια ή περισσότερες κατανομές αδιάθετων μετοχών

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας μπορεί να συμμετέχει και σε αυξήσεις κεφαλαίου με τιμή χαμηλότερη της τελευταίας αύξησης π.χ. στην περίπτωση της Πειραιώς και κάτω από τα 6 ευρώ που ήταν η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2015.
Να σημειωθεί ότι στον νόμο περιλαμβάνεται η δυνατότητα υλοποίησης reverse spli και split στις μετοχές για να καθοριστεί η ονομαστική αξία.
Στην περίπτωση αύξησης της ονομαστικής αξίας με μείωση του συνολικού αριθμού των παλαιών μετοχών (reverse split) αλλά και διάσπασης των παλαιών μετοχών και προσαρμογής της ονομαστικής αξίας (split)

Διάθεση μετοχών

Το ΤΧΣ μπορεί να διαθέσει μετοχές στις τράπεζες που κατέχει

  • μέσω ανοικτού διαγωνισμού
  • με χρηματιστηριακές εντολές
  • με δημόσια προσφορά μετοχών με αντάλλαγμα μετρητά
  • με την διαδικασία του βιβλίου προσφορών book building.

Το ΤΧΣ δύναται να μειώνει την συμμετοχή του στις τράπεζες μέσω αύξησης κεφαλαίου
Η τιμή διάθεσης ή η τιμή κτήσης μπορεί να είναι χαμηλότερη από την πρόσφατη τιμή κτήσης των μετοχών
Το ΤΧΣ μπορεί να πουλάει μετοχές σε συγκεκριμένο επενδυτή ή ομάδα επενδυτών
Το ΤΧΣ μπορεί να προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους επενδυτές να υποβάλουν προσφορές
Το ΤΧΣ δύναται να συνάπτει συμφωνία μετόχων
Το Ταμείο δύναται να παρέχει δικαιώματα πρώτης προσφοράς και δικαίωμα πρώτης άρνησης σε επενδυτές
Για την επιλογή του επενδυτή ή της ομάδας επενδυτών λαμβάνονται υπόψη και συνεκτιμώνται κριτήρια αξιολόγησης όπως φερεγγυότητα, δυνατότητα ολοκλήρωσης της συναλλαγής κ.α.

Το ΤΧΣ κατέχει σήμερα

Το 1,4% της Eurobank αξίας 41 εκατ ευρώ
Το 27% της τράπεζας Πειραιώς αξίας περίπου 430 εκατ ευρώ
Το 40,3% της Εθνικής τράπεζας αξίας 950 εκατ ευρώ
Το 10,98% της Alpha bank αξίας 220 εκατ ευρώ.
Η συνολική αξία των μετοχών που κατέχει στις 4 μεγάλες ελληνικές συστημικές τράπεζες το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας είναι 1,6 δισεκ. ευρώ.

Τέλη Ιουνίου το χρονοδιάγραμμα

Τέλη Ιουνίου 2021 η κυβέρνηση θα θέσει ως καταληκτική ημερομηνία, ώστε το ΤΧΣ να παρουσιάσει ένα πλάνο με χρονοδιαγράμματα για την αποεπένδυση από τις τράπεζες.
Το πλάνο θα περιλαμβάνει συγκεκριμένους στόχους και εύρος αποτιμήσεων αλλά και χρονοδιαγράμματα.
Π.χ. θα αναφέρει ότι από την Eurobank θα πρέπει να αποκομίσει το α΄ τίμημα και από την Εθνική το β΄ τίμημα σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
Το χρονικό πλαίσιο που θα τεθεί θα αίρεται μόνο όταν οι χρηματιστηριακές συνθήκες δεν ευνοούν τις πωλήσεις.

Η ιεράρχηση της αποεπένδυσης – Αρχικά Eurobank, ακολουθεί η Εθνική

Με βάση ένα πλάνο που υπάρχει στην κυβέρνηση το ΤΧΣ από την πρώτη τράπεζα που θα αποχωρήσει θα είναι η Eurobank.
Μάλιστα δεν αποκλείεται η αποεπένδυση από την Eurobank και το 1,4% που κατέχει το ΤΧΣ θα μπορούσε να σημειωθεί και μετά την αναβάθμιση της μετοχής στους δείκτες της Morgan Stanley Capital International.

To TXΣ θα πουλήσει μέσω placement το 20% της Εθνικής τράπεζας

Για το ελληνικό δημόσιο η μεγάλη πρόκληση είναι η Εθνική τράπεζα και επειδή κατέχει το 40,3% των μετοχών της τράπεζας το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας είναι προφανές ότι η αποεπένδυση θα είναι σταδιακή.
Σε πρώτη φάση θα μπορούσε το ΤΧΣ να πουλήσει το 10% ή 20% των μετοχών της Εθνικής τράπεζας.
Το 20% των μετοχών της Εθνικής τράπεζας έχει αποτίμηση σε τρέχουσες τιμές 475 εκατ ευρώ.
Αυτό το ποσοστό το 20% θα μπορούσε να διατεθεί με placement δηλαδή με διάθεση μετοχών σε ξένους θεσμικούς επενδυτές.
Το ελληνικό δημόσιο θα αποκτήσει 475 εκατ και η Εθνική θα αυξήσει το free float δηλαδή την διασπορά εξέλιξη που θα έχει θετική επίδραση στην μετοχή της Εθνικής αλλά και στην αξιολόγηση αλλά και στους δείκτες της Morgan Stanley Capital International.

Τι θα συμβεί με την Alpha bank;

Το ΤΧΣ διαθέτει το 10,98% των μετοχών της Alpha bank.
Η στάση του Ταμείου θα καθοριστεί με βάση τους σχεδιασμούς της τράπεζας εάν δηλαδή προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
Η Alpha bank εάν υλοποιήσει αύξηση κεφαλαίου 1 με 1,5 δισεκ. ευρώ θα είναι με δικαιώματα προτίμησης.
Θα μπορούσε το ΤΧΣ να πουλήσει τα δικαιώματα προτίμησης του και έτσι μέσω της αύξησης να συντελεστεί και μεγάλη μείωση του ποσοστού του ΤΧΣ από την Alpha bank.
Σε άλλη περίπτωση το ΤΧΣ θα αποχωρήσει μέσω placement, θα πωληθούν μετοχές σε διεθνείς επενδυτές.

Τελευταία στο χρονοδιάγραμμα η Πειραιώς

Λόγω της μεγάλης μείωσης του ποσοστού του ΤΧΣ στην Πειραιώς από 61,35% σε 27% είναι προφανές ότι για το ορατό μέλλον δεν εξετάζεται άλλη μετοχική διαφοροποίηση.

Σε ποιες τιμές;

Το πιο ουσιώδες ζήτημα για τους επενδυτές είναι σε ποιες τιμές θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί η διαδικασία αποεπένδυσης του ΤΧΣ από τις ελληνικές τράπεζες.
Δυνητικά από
Εurobank πάνω από τα 0,85 με 1 ευρώ
Alpha bank πάνω από 2 με 2,5 ευρώ
Εθνική πάνω από 3,5 με 4 ευρώ
Πειραιώς πάνω από 2,5 ευρώ

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης