Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Γιατί καταγράφεται υπερκάλυψη 6-8 δισ ή 16 φορές στην δημόσια προσφορά των ξένων στην Πειραιώς και που θα φθάσει η μετοχή;

Γιατί καταγράφεται υπερκάλυψη 6-8 δισ ή 16 φορές στην δημόσια προσφορά των ξένων στην Πειραιώς και που θα φθάσει η μετοχή;
Θα εξελιχθούν ωραίες καταστάσεις και συγκρίσεις προσεχώς μεταξύ των τραπεζών με χρηματιστηριακούς όρους
Σχετικά Άρθρα

Στα 3 δισεκ. με προοπτική 6 με 8 δισεκ. ευρώ θα φθάσουν οι προσφορές των ξένων επενδυτών καλύπτοντας 431 εκατ ευρώ των 1,38 δισεκ. της συνολικής αύξησης κεφαλαίου.
Τα 8 δισεκ. στα 431 εκατ που είναι το ζητούμενο ποσό για το σκέλος των ξένων επενδυτών εξαιρώντας έλληνες επενδυτές και μικρομετόχους, Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και ακρογωνιαίους επενδυτές… απομένει ποσοστό 30% της αύξησης κεφαλαίου ή 375 εκατ μετοχές ή 431 εκατ.
Σε αυτό το 30%... των ξένων επενδυτών.... Blackrock, η Fidelity, η Norges Bank Asset Management κ.α. έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον στην αύξηση κεφαλαίου της Πειραιώς.
Να σημειωθεί ότι η Bain Capital έδειξε ενδιαφέρον για να επενδύσει 250 εκατ αλλά την απέρριψαν λόγω... Amoeba...

Να διευκρινιστεί ότι το σύνολο των προσφορών στην δημόσια προσφορά της Πειραιώς θα είναι με τιμή στα 1,15 ευρώ που θα είναι η τελική τιμή της αύξησης κεφαλαίου, δηλαδή στο πάνω εύρος που έχει δοθεί ως τιμή αύξησης των 1 ευρώ με 1,15 ευρώ.

Πως προκύπτει το 30%;

Γνωρίζουμε ότι το ΤΧΣ θα κατέχει 337,599 εκατ μετοχές ή 27% της τράπεζας Πειραιώς μετά την αύξηση αυτό σημαίνει ότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα επενδύσει 388 εκατ ευρώ.
Υπάρχουν τρεις ακρογωνιαίοι επενδυτές που έχει προκαθοριστεί τι θα εισφέρουν στην αύξηση κεφαλαίου.
Οι τρεις επενδυτές Paulson 18,62%, Helikon Investment 5,22% και Αριστοτέλης Μυστακίδης 2,90% θα κατέχουν συνολικά το 26,74% της τράπεζας Πειραιώς.
Ο Paulson θα επενδύσει 268 εκατ ευρώ, το Helikon 75 εκατ και ο Μυστακίδης 41,75 εκατ δηλαδή συνολικό άθροισμα 384 εκατ ευρώ.
Επίσης γνωρίζουμε ότι οι έλληνες επενδυτές θεσμικοί και μικρομέτοχοι θα κατέχουν το 15% των μετοχών δηλαδή 215 εκατ ευρώ θα είναι τα κεφάλαια που θα συνεισφέρουν, θα διαθέτουν 187 εκατ μετοχές.
Απομένουν άλλα 430 εκατ ευρώ της αύξησης κεφαλαίου ή 375 εκατ μετοχές που θα καλύψουν ξένοι επενδυτές.
Αυτοί οι ξένοι επενδυτές θα κατέχουν το 30% της Πειραιώς ή όπως αναφέραμε 375 εκατ μετοχές σε σύνολο 1,250 δισεκ. μετοχών που θα διαθέτει η Πειραιώς μετά την αύξηση κεφαλαίου.
Όταν αναφερόμαστε στην υπερκάλυψη εστιάζουμε στο 30% ή τα 430 εκατ που πρέπει να επενδύσει αυτό το τμήμα των επενδυτών.

Που θα φθάσει η υπερκάλυψη;

Ήδη την πρώτη ημέρα η υπερκάλυψη ήταν 3 δισεκ. και δυνητικά θα φθάσει στα 6 με 8 δισεκ. που αυτό σημαίνει ότι στο σκέλος των ξένων χωρίς ΤΧΣ και ακρογωνιαίους επενδυτές και έλληνες επενδυτές μπορεί να έχει υπερκάλυψη 16 φορές έως τις 23 Απριλίου 2021 που λήγει η δημόσια προσφορά.
Ωστόσο πρέπει να εξηγήσουμε πως προκύπτει η τεχνική υπερκάλυψη;
Όλα ξεκινούν από τον μηδενισμό της αξίας της Πειραιώς όταν η αποτίμηση στο χρηματιστήριο προ της αύξησης βρίσκεται στα επίπεδα της Attica bank και αποφασίζεται αύξηση κεφαλαίου στα 0,068 ευρώ ή 1,15 ευρώ μετά το reverse split είναι εύλογο για τους νέους επενδυτές να αποτελεί ευκαιρία.
Το bankingnews έχει διαχωρίσει τα δεδομένα έγκαιρα, οι παλαιοί μέτοχοι αφανίστηκαν αλλά για τους νέους μετόχους είναι ευκαιρία.
Η Πειραιώς ουσιαστικά μηδένισε την αξία της και με τα νέα κεφάλαια που θα προσθέσει θα έχει αποτίμηση 0,29 τιμή προς λογιστική αξία P/BV.
Γνωρίζοντας ότι η μετοχή θα ανακάμψει είναι εύλογο να υπάρχουν για τα 430 εκατ του σκέλους της αύξησης κεφαλαίου των 1,38 δισεκ. ευρώ μεγάλες προσφορές που ωστόσο λειτουργούν τεχνικά.
Όσο μεγαλύτερη είναι η υπερκάλυψη τόσο περισσότερες είναι οι προσφορές που υποβάλλουν οι επενδυτές γνωρίζοντας π.χ. ότι για να αποκτήσουν 10 εκατ μετοχές Χ 1,15 ευρώ = 11,5 εκατ ευρώ θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορές 100 ή 120 εκατ ευρώ.
Δηλαδή προσφέρουν 100 ή 120 εκατ ευρώ για να επενδύσουν πραγματικά 11,5 εκατ ευρώ ή 10 εκατ μετοχές.
Η υπερκάλυψη λοιπόν σε αυτή την περίπτωση λειτουργεί με συντελεστή το ποσοστό υπερκάλυψης… ως γεωμετρική πρόοδος.

Ποια η δίκαιη αποτίμηση της τράπεζας Πειραιώς μετά την αύξηση κεφαλαίου;

Γνωρίζουμε ότι η Πειραιώς θα διαθέτει 1,25 δισεκ. μετοχές δηλαδή θα έχει αντλήσει 1,38 δισεκ. ευρώ και υπολογίζουμε ότι θα έχει αρχικά αποτίμηση περίπου 1,48 με 1,5 δισεκ. ευρώ.
Η αρχική αποτίμηση σημαίνει 1,5 δισεκ. ευρώ ΔΙΑ 4,9 δισεκ. που θα είναι τα τελικά κεφάλαια μετά την εξυγίανση = 0,30 P/BV τιμή προς λογιστική αξία.
Υποθέτουμε ότι η Πειραιώς πρέπει να έχει αποτίμηση 0,38 με 0,40 P/BV δηλαδή χρηματιστηριακή αξία 2 με 2,1 δισεκ. ευρώ ή 33% άνοδο στην μετοχή ή 1,66 ευρώ με 1,70 ευρώ.
Όμως η Πειραιώς θα συγκριθεί με

  • την Εθνική που έχει αποτίμηση P/BV 2,28 δισεκ. ΔΙΑ 5 δισεκ. κεφάλαια = 0,45
  • την Alpha bank που έχει αποτίμηση P/BV 1,75 δισεκ. ΔΙΑ 5,7 δισεκ. κεφάλαια = 0,30

Η Πειραιώς θα έχει αποτίμηση προσωρινά κάτω από την Εθνική και πάνω από την Alpha bank.
Δίνουμε μεγάλη σημασία στο τι θα κάνει η Alpha bank καθώς η ψαλίδα μεταξύ Πειραιώς και Alpha bank θα κλείσει.
Το ερώτημα είναι πως θα κλείσει με όρους αποτίμησης P/BV καθώς η Πειραιώς θα βρίσκεται στο 0,40 και η Alpha bank στο 0,30.
Για να φθάσει η Alpha bank 0,40 θα πρέπει η συνολική χρηματιστηριακή αξία να φθάσει στα 2,3 δισεκ. ευρώ ή 1,5 ευρώ ανά μετοχή.
Η Πειραιώς θα βρεθεί στα 1,60 με 1,70 ευρώ ανά μετοχή και η Alpha bank για να αποτιμάται παραπλήσια θα πρέπει να έχει χρηματιστηριακή αξία 1,5 ευρώ ανά μετοχή.

Θα εξελιχθούν ωραίες καταστάσεις και συγκρίσεις προσεχώς μεταξύ των τραπεζών με χρηματιστηριακούς όρους

Η μετοχή δομή της τράπεζας Πειραιώς μετά την αύξηση κεφαλαίου θα ισχύσει ο πίνακας όπου το ΤΧΣ θα έχει 27%
Peiraisssss_1_3.png

Trapezes_APOTIMHSH_BN_1.png
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης