Τελευταία Νέα

Γ. Χαντζηνικολάου (τράπεζα Πειραιώς): Έως το 2025 θα χορηγήσουμε πάνω από 27 δισ δάνεια - Το σχέδιο για την στήριξη της Οικονομίας

Γ. Χαντζηνικολάου (τράπεζα Πειραιώς): Έως το 2025 θα χορηγήσουμε πάνω από 27 δισ δάνεια - Το σχέδιο για την στήριξη της Οικονομίας
Άρθρο του Γιώργου Χαντζηνικολάου - Είναι Πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς
Καθώς το 2022 πλησιάζει στο τέλος του, δικαίως μπορεί να χαρακτηριστεί ως χρονιά ορόσημο για την ελληνική οικονομία, γιατί είναι η πρώτη χρονιά μετά από 12 χρόνια που η χώρα μας θα καταγράψει την πρώτη σημαντική ανάπτυξη.
Ένα ρυθμό ανάπτυξης που φαίνεται ότι θα ξεπεράσει το 6% και ίσως ακουμπήσει το 7%.
Και μια ανάπτυξη που δημιουργεί τις προϋποθέσεις και τη δυναμική για σημαντικούς θετικούς ρυθμούς και τα προσεχή έτη.

Αυτή η προοπτική δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα να διαδραματίσει έναν διττό ρόλο:
Αφενός, να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί περαιτέρω σε αυτό το δυναμικό περιβάλλον και αφετέρου, να συμβάλλει στην ανάπτυξη της χώρας, χρηματοδοτώντας την. Και όχι μόνο.
Επιπλεον, του δίνεται η ευκαιρία να συνεισφέρει σημαντικά στις μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις της εποχής μας, δηλαδή αυτές που δημιουργούνται από την κλιματική αλλαγή, την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και την ανάγκη δημιουργίας ενός περιβάλλοντος που προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους.

Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι απαιτείται ένας ευρύτατος και σε βάθος μετασχηματισμός της οικονομίας, με βάση τις ευρωπαϊκές στρατηγικές της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης.
Ειδικά για τη χώρα μας η στρατηγική αυτή κατεύθυνση σημαίνει αλλαγή του παραγωγικού και επιχειρηματικού μοντέλου, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Με λίγα λόγια, οι αναπτυξιακές προοπτικές των ελληνικών τραπεζών είναι, και πρέπει να είναι, συνυφασμένες με τις απαιτήσεις της κοινωνίας μας, και καταλήγουν στην ανάγκη για μια βιώσιμη ανάπτυξη, όχι απλά ανάπτυξη.

Για την Τράπεζα Πειραιώς οι στρατηγικές κατευθύνσεις μας, ο τρόπος λειτουργίας μας, οι επιχειρηματικές επιλογές και οι στόχοι μας, διαμορφώνονται με βάση ακριβώς αυτές τις κορυφαίες, εθνικής κλίμακας και σημασίας προτεραιότητες.
Σε αυτό το πλαίσιο, και έχοντας υλοποιήσει με επιτυχία την εξυγίανση του ισολογισμού, την κεφαλαιακή ενίσχυση, και τον οργανωτικό και λειτουργικό μετασχηματισμό, η Τράπεζα Πειραιώς παίζει, και θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην μετάβαση της ελληνικής οικονομίας προς μια βιώσιμη ανάπτυξη.

Πιο συγκεκριμένα, η Τράπεζα στο τέλος του έτους θα έχει Δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων κάτω από 8%, ενοποιημένο CET 1 που θα ξεπερνάει το 11%, συνολικά κεφαλαία πάνω από 17%, μεγάλη ρευστότητα ως η μεγαλύτερη τράπεζα καταθέσεων στην Ελλάδα, αλλά και την διάθεση να χρηματοδοτήσει δυναμικά την ελληνική οικονομία.
Και ταυτόχρονα, υλοποιεί το ανανεωμένο επιχειρηματικό σχέδιο 2022-2025, το οποίο εστιάζει στην ολοκλήρωση του προγράμματος μετασχηματισμού που έχει ξεκινήσει και που δημιουργεί τα θεμέλια για βιώσιμη κερδοφορία.

Παράλληλα, επενδύει συνεχώς στις νέες τεχνολογίες, παραμένοντας σταθερά στην πρωτοπορία του ψηφιακού εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών του χρηματοπιστωτικού τομέα.
Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών αποτελεί μεγάλη πρόκληση και αναγκαιότητα, καθώς οι τεχνολογίες, οι υποδομές, αλλά και οι απαιτήσεις των πελατών και το περιβάλλον αλλάζουν ραγδαία.
Η Τράπεζα Πειραιώς αντιμετωπίζει αυτή την πρόκληση με διάφορους τρόπους, και ανάμεσα σε αυτούς είναι και η δημιουργία μιας καινούργιας digital bank, με στόχο την παροχή σύγχρονων και ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Συγχρόνως, και επειδή προσβλέπουμε σε μια σημαντική αύξηση των διαθεσίμων εισοδημάτων και των αποταμιεύσεων των Ελλήνων στο εγγύς μέλλον, επενδύουμε σημαντικά στον χώρο του Asset Management, που αφορά τη σωστή διαχείριση των αποταμιεύσεων.
Ταυτόχρονα, διερευνούμε καλυτέρους τρόπους διαχείρισης των ακινήτων - Real Estate – της Τράπεζας, για την περαιτέρω ενίσχυση της κερδοφορία μας.
Προς αυτή την κατεύθυνση, έγινε και η απόκτηση του πλήρους ελέγχου της Trastor.

Με αυτές τις ισχυρές βάσεις, η κεντρική στρατηγική μας δέσμευση είναι να στηρίξουμε έμπρακτα και αποτελεσματικά κάθε υγιή και βιώσιμη παραγωγική, επιχειρηματική και επενδυτική δραστηριότητα και τις επιχειρηματικές και επενδυτικές πρωτοβουλίες σε κλάδους που διαδραματίζουν, και θα διαδραματίσουν, σημαντικό ρόλο στο μετασχηματισμό του μοντέλου ανάπτυξης.

Τέτοια κλάδοι είναι οι υποδομές, η ψηφιακή μετάβαση, η καινοτομία, η μεταποίηση, ο τουρισμός, η αγροδιατροφή και οι Ανανεώσιμες και Πράσινες Πηγές Ενέργειας.
Υποστηρίζουμε τις δραστηριότητες αυτές, όχι μόνο με ίδια κεφάλαια αλλά και μέσω της αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων αναπτυξιακών πόρων, διεθνών συνεργασιών και εργαλείων που έχουν καταστήσει την Πειραιώς τον μεγαλύτερο διαχειριστή διαρθρωτικών πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα.

Διαθέτοντας λοιπόν επάρκεια κεφαλαίων και υψηλή ρευστότητα, μόνο αυτή τη χρονιά, η Τράπεζα Πειραιώς θα χορηγήσει νέα δάνεια πάνω από 7 δισ. ευρώ.
Συνολικά, την τετραετία 2022 – 2025, θα χορηγήσει νέες χρηματοδοτήσεις άνω των 27 δισ. ευρώ, εκ των οποίων σε επιχειρηματικά δάνεια θα κατευθυνθούν περίπου 23 δις. ευρώ και από αυτά 10 δις. ευρώ σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Τη σφραγίδα της βιωσιμότητας και της κοινωνικής ευθύνης που χαρακτηρίζουν τη στρατηγική μας, αναδεικνύει ακόμα περισσότερο η υιοθέτηση των αρχών και του πλαισίου δράσεων για το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση (ESG). Τα θέματα ESG αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας της Τράπεζας Πειραιώς.
Είναι μια στρατηγική που έχει υιοθετηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, και επιδιώκει να μεγιστοποιήσει τη συμβολή της Τράπεζας στην επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού για το Κλίμα και των Στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Λειτουργώντας προς αυτή την κατεύθυνση, οι βιώσιμες τραπεζικές δραστηριότητες κατά την περίοδο 2022-2025 θα αυξηθούν περίπου στα 9 δισ. ευρώ, αναδεικνύοντας την Πειραιώς ως το βασικό χρηματοδότη της πράσινης μετάβασης της ελληνικής οικονομίας.
Προς την ίδια κατεύθυνση, διευρύνει, και θα διευρύνει συνεχώς τις επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις που αξιολογούνται με κριτήρια ESG, συνεργαζόμενη στενά με τις επιχειρήσεις και υποστηρίζοντας αποτελεσματικά ακόμα και σε συμβουλευτικό επίπεδο την προσπάθειά τους για την πράσινη και την ψηφιακή τους μετάβαση.

Η προσήλωση της Τράπεζας Πειραιώς στην βιώσιμη ανάπτυξη ως στόχο για ένα καλύτερο αύριο δεν εξαντλείται στις οικονομικές επιδόσεις, αλλά περιλαμβάνει σημαντικές κοινωνικές επιδιώξεις.
Και σε αυτό το πλαίσιο, η Πειραιώς υλοποιεί μια πολυδιάστατη στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας με στόχους άμεσα συνδεδεμένους με τις αναπτυξιακές και κοινωνικές ανάγκες της χώρας και της ελληνικής κοινωνίας.
Έχει δημιουργήσει και υλοποιεί σε συνεργασία με κορυφαίους στο χώρο τους εταίρους, το καινοτόμο Πρόγραμμα «Project Future» με στόχο τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Έτσι παρέχει την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους, μετά τις σπουδές τους, να αποκτήσουν τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτεί η σημερινή αγορά, και με αυτό τον τρόπο να πετύχουν την είσοδό τους στη αγορά εργασίας με καλύτερους όρους.

Επίσης, είμαστε πολύ υπερήφανοι για την δημιουργία και την υλοποίηση του πρωτοποριακού προγράμματος «Equall» που υπηρετεί την μεγάλη ιδέα της ισότητας, και των ίσων ευκαιριών για όλους τους ανθρώπους και της συμπερίληψης.

Αν είμαστε σωστοί στις επιλογές μας, οι καλύτερες μέρες είναι μπροστά μας.
Προσωπικά παραμένω αισιόδοξος για τις προοπτικές της χωράς μας, και την μοναδική ευκαιρία που μας παρουσιάζεται ως Τράπεζα Πειραιώς να συνδράμουμε στη συνολική προσπάθεια για ένα καλύτερο, βιώσιμο αύριο που θα βελτιώσει την ευημερία όλων των πολιτών.


www.bankingnews.gr

χορηγοί αφιερώματος

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης