Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

R-energy: Δεύτερη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου

tags :
R-energy: Δεύτερη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου
Ανακοίνωση της R-energy
Η «Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τους όρους του από 22 Δεκεμβρίου 2021 Κοινού Ομολογιακού Δανείου (εφεξής «το ΚΟΔ»), όπως αυτοί αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εκδότρια»), η ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου (Record Date) του ΚΟΔ για την 2η Περίοδο Εκτοκισμού από 22.06.2022 έως 22.12.2022 είναι η Τετάρτη 21η Δεκεμβρίου 2022.
Δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του τοκομεριδίου) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. τη σχετική ημέρα (Record Date) δηλαδή την Τετάρτη 21η Δεκεμβρίου 2022.
H ημερομηνία κατά την οποία οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το 2ο τοκομερίδιο (Ex coupon date) είναι η Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022.
Το συνολικό μικτό ποσό των τόκων για την ως άνω Περίοδο Εκτοκισμού που αντιστοιχεί σε 4.075 ομολογίες και οι οποίες τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανέρχεται στο ποσό των ¤ 93,215.625, ήτοι ποσό ¤ 22.875 ανά ομολογία. Το ποσό των τόκων έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 4,50% ετησίως (προ φόρων), με βάση έτος 360 ημερών και τον πράγματι διαδραμόντα χρόνο (act/360).
Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. (ATHEXCSD) την Πέμπτη 22η Δεκεμβρίου 2022 ως ακολούθως :

1) Μέσω των Συμμετεχόντων οι οποίοι τηρούν τους Λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.(Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες) σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της ATHEXCSD και τις σχετικές αποφάσεις της.

2) Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής:

Α) σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό Θανόντος στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD σύμφωνα την ενότητα Χ μέρος 2,

Β) σε περιπτώσεις που ο δικαιούχος τηρεί τους τίτλους του σε υπό εκκαθάριση Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή σε ειδικό λογαριασμό προσωρινής μεταφοράς, η καταβολή των οφειλόμενων ποσών θα πραγματοποιείται:

i) μέσω της ATHEXCSD εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής (στους νόμιμους κληρονόμους μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης αυτών) και

ii) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους».

www.bankingnews.gr 

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης