Τελευταία Νέα
Ασφαλιστικά Νέα

Μεγάλη έρευνα ΕΙΑΣ για την υποχρεωτικότητα στην Ασφάλιση - Τι ισχύει στις χώρες της ΕΕ και η ελληνική οπισθοδρόμηση

Μεγάλη έρευνα ΕΙΑΣ για την υποχρεωτικότητα στην Ασφάλιση - Τι ισχύει στις χώρες της ΕΕ και η ελληνική οπισθοδρόμηση
Στην Ελλάδα το ξέφραγο αμπέλι της Ευρώπης, ποιοι έχουν την ευθύνη; -  Μπορεί ο ιδιώτης να πληρώνει την υγεία τριπλά από τη τσέπη του και με ακριβότερα ασφάλιστρα επειδή τα μεγάλα συμφέροντα είναι ‘αμετακίνητα’;
Στην Ελλάδα, η χρηματοδότηση του κόστους αποκατάστασης ζημιών από την επέλευση κινδύνων φυσικών καταστροφών κατά την χρονική περίοδο 2020 -2021 έφτασε στα 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ , στερώντας τον οικονομικό προϋπολογισμό της χώρας από δυνατότητες ισόποσης χρηματοδότησης προς όφελος εθνικών σκοπών, υποστηρίζει το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ΕΙΑΣ.

Στην Ελλάδα η υποχρεωτικότητα περιορίζεται στο αυτοκίνητο

Μορφές ιδιωτικών και επιχειρηματικών ασφαλίσεων είναι υποχρεωτικές στην Ευρώπη ανάλογα με την νομοθεσία του κάθε κράτους και τις συμφωνίες που έχει συνάψει το κράτος με τις ασφαλιστικές.
Στην Ελλάδα, η άρνηση προς τον εκσυγχρονισμό ‘αποξηλώνει’ τα σχέδια του οικονομικού προϋπολογισμού του κράτους, αλλά και οδηγεί πολλές επιχειρήσεις σε αφερεγγυότητες και χρεοκοπίες.
Η ευθύνη, ωστόσο δεν αποδίδεται μόνο το στις κυβερνήσεις, αλλά και στις ασφαλιστικές.
Οι πολίτες των ευρωπαϊκών χωρών καλούνται να διαθέτουν προγράμματα ιδιωτικής ασφάλισης υγείας, συντάξεων, περιουσίας, αυτοκινήτου, αστικής ευθύνης και ειδικών κινδύνων, κατά περίπτωση.
Αντιθέτως, έναντι της πλειάδας αυτών των προγραμμάτων ιδιωτικής ασφάλισης, οι Έλληνες πολίτες καλούνται να διαθέτουν αξιοπρόσεκτα περιορισμένο αριθμό προγραμμάτων ιδιωτικής ασφάλισής τους, ειδικότερα καλούνται να διαθέτουν ιδιωτικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτοκινήτου και, σε απειροελάχιστες περιπτώσεις, ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης.
Αναλυτικά:

Ελβετία

• Ασφάλιση Υγείας.
Η εν λόγω ιδιωτική ασφάλιση είναι υποχρεωτική δι΄ όσους κατοίκους της Ελβετίας δεν είναι εντεταγμένοι στο σύστημα δημόσιας υγείας.
Επί παραδείγματι, οικονομικοί μετανάστες σε μεταβατικό στάδιο μεταξύ εισόδου τους στη Χώρα και έναρξης νόμιμης εργασίας.
• Ασφάλιση Ατυχήματος.
Ισχύει ότι ανωτέρω.
• Ασφάλιση Οχήματος.
Υποχρεωτική δι΄ όλους τους οδηγούς και ιδιοκτήτες οχημάτων.
Το απαιτούμενο «σχήμα» ασφάλισης υπερβαίνει την απλή ασφάλιση ευθύνης ή υπαιτιότητας, σε επί μέρους καντόνια της Χώρας.
• Ασφάλιση Κτιρίων.
Αφορά σε κατοικίες και επαγγελματικά ακίνητα.
Είναι υποχρεωτική.
Το ασφάλιστρο καταβάλλεται στην Αυτοδιοίκηση των επί μέρους καντονίων, η αποζημίωση καταβάλλεται από αυτήν, ενώ ο κίνδυνος ασφαλίζεται από consortium ασφαλιστικών επιχειρήσεων.
• Αστική Ευθύνη.
Υποχρεωτική δι΄ επί μέρους επαγγελματικές ιδιότητες, επιχειρήσεις και οργανισμούς.
• Ασφάλιση Περιβαλλοντικών Κινδύνων.
Υπερβαίνει την ως άνω έννοια της αστικής ευθύνης.
Αφορά σε επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα ενδέχεται να αφήσει ρυπογόνο αποτύπωμα στο περιβάλλον.
Ενδεικτικά, χημικές βιομηχανίες και επιχειρήσεις χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών και συγκοινωνιών.
• Ασφάλιση Κατασκευαστικών Έργων και Ευθύνης Εργοληπτών.
Υποχρεωτική για ιδιοκτήτες, κατασκευαστές και εργολήπτες.

Γαλλία

• Ασφάλιση Υγείας.
Η εν λόγω ιδιωτική ασφάλιση είναι υποχρεωτική δι΄ όσους κατοίκους της Γαλλίας δεν είναι εντεταγμένοι στο σύστημα δημόσιας υγείας.
Επί παραδείγματι, οικονομικοί μετανάστες σε μεταβατικό στάδιο μεταξύ εισόδου τους στη Χώρα και έναρξης εργασίας.
• Ασφάλιση Κατοικίας.
Υποχρεωτική για τον ιδιοκτήτη και τον ενοικιαστή κατοικίας.
Το «σχήμα» ασφάλισης εμπεριέχει ως υποχρεωτική και την ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτου.
• Ασφάλιση Επαγγελματικού Ακινήτου.
Ισχύει ότι ανωτέρω.
• Ασφάλιση Κηδεμόνων Μαθητών.
Είναι υποχρεωτική και αναφέρεται στην ευθύνη των κηδεμόνων έναντι του κινδύνου πρόκλησης σχολικών ζημιών από κηδεμονευόμενους μαθητές.
• Ασφάλιση Οχήματος.
Υποχρεωτική δι΄ όλους τους οδηγούς και ιδιοκτήτες οχημάτων.
Το απαιτούμενο «σχήμα» ασφάλισης υπερβαίνει την απλή ασφάλιση ευθύνης ή υπαιτιότητας.
• Αστική Ευθύνη.
Υποχρεωτική δι΄ επί μέρους επαγγελματικές ιδιότητες, επιχειρήσεις και οργανισμούς.
• Ασφάλιση Περιβαλλοντικών Κινδύνων.
Υπερβαίνει την ως άνω έννοια της αστικής ευθύνης.
Αφορά σε επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα ενδέχεται να αφήσει ρυπογόνο αποτύπωμα στο περιβάλλον.
Ενδεικτικά, χημικές βιομηχανίες και επιχειρήσεις χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών και συγκοινωνιών.
• Ασφάλιση Κατασκευαστικών Έργων και Ευθύνης Εργοληπτών.
Υποχρεωτική για ιδιοκτήτες, κατασκευαστές και εργολήπτες.

Ηνωμένο Βασίλειο

• Συνταξιοδοτική Ασφάλιση.
Υποχρεωτική δι΄ όλους τους Βρετανούς πολίτες και νομίμους εργαζομένους.
Επιλογή φορέως, δημόσιου ή πιστοποιημένου ιδιωτικού.
• Ασφάλιση Οχήματος.
Υποχρεωτική δι΄ όλους τους οδηγούς και ιδιοκτήτες οχημάτων.
Το απαιτούμενο «σχήμα» ασφάλισης υπερβαίνει την απλή ασφάλιση ευθύνης ή υπαιτιότητας.
• Ασφάλιση Κτηρίων.
Αφορά στην ασφάλιση των τεχνικών έργων ανέγερσης και επισκευής, καθώς και στην ευθύνη ιδιοκτητών και ενοικιαστών κατοικιών και επαγγελματικών ακινήτων έναντι τρίτων.
• Αστική Ευθύνη.
Υποχρεωτική δι΄ επί μέρους επαγγελματικές ιδιότητες, επιχειρήσεις και οργανισμούς.
• Ασφάλιση Περιβαλλοντικών Κινδύνων.
Υπερβαίνει την ως άνω έννοια της αστικής ευθύνης.
Αφορά σε επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα ενδέχεται να αφήσει ρυπογόνο αποτύπωμα στο περιβάλλον. Ενδεικτικά, χημικές βιομηχανίες και επιχειρήσεις χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών και συγκοινωνιών.
• Ασφάλιση Κατασκευαστικών Έργων και Ευθύνης Εργοληπτών.
Υποχρεωτική για ιδιοκτήτες, κατασκευαστές και εργολήπτες.

Γερμανία

• Ασφάλιση Υγείας.
Πλέον της δημόσιας ασφάλισης υγείας, υποχρεωτικής για κατοίκους και εργαζομένους στη Γερμανία, υποχρεωτικές είναι και επί μέρους μορφές ιδιωτικών ασφαλίσεων υγείας, όπως αυτές ορίζονται από τα ομόσπονδα κρατίδια και αφορούν σε ειδικές κατηγορίες εργαζομένων, καθώς και στους οικονομικούς μετανάστες, προτού αυτοί ενταχθούν ως νομίμως εργαζόμενοι στο δημόσιο σύστημα υγείας.
• Ασφάλιση Οχήματος.
Υποχρεωτική δι΄ όλους τους οδηγούς και ιδιοκτήτες οχημάτων.
Το απαιτούμενο «σχήμα» ασφάλισης υπερβαίνει την απλή ασφάλιση ευθύνης ή υπαιτιότητας.
• Ασφάλιση Κτιρίων.
Αφορά σε κατοικίες και επαγγελματικά ακίνητα.
Είναι υποχρεωτική και εκτείνεται, πλέον των άλλων, στην ασφάλιση ευθύνης των ιδιοκτητών και ενοικιαστών έναντι τρίτων.
• Αστική Ευθύνη.
Υποχρεωτική δι΄ επί μέρους επαγγελματικές ιδιότητες, επιχειρήσεις και οργανισμούς.
• Ασφάλιση Περιβαλλοντικών Κινδύνων.
Υπερβαίνει την ως άνω έννοια της αστικής ευθύνης.
Αφορά σε επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα ενδέχεται να αφήσει ρυπογόνο αποτύπωμα στο περιβάλλον.
Ενδεικτικά, χημικές βιομηχανίες και επιχειρήσεις χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών και συγκοινωνιών.
• Ασφάλιση Κατασκευαστικών Έργων και Ευθύνης Εργοληπτών.
Υποχρεωτική για ιδιοκτήτες, κατασκευαστές και εργολήπτες.

Ισπανία

• Ασφάλιση Οχήματος.
Υποχρεωτική δι΄ όλους τους οδηγούς και ιδιοκτήτες οχημάτων.
Το απαιτούμενο «σχήμα» ασφάλισης υπερβαίνει την απλή ασφάλιση ευθύνης ή υπαιτιότητας.
• Ασφάλιση Υγείας.
Υποχρεωτική ιδιωτική ασφάλιση για τους οικονομικούς μετανάστες και έως ότου αυτοί εισέλθουν στο δημόσιο σύστημα υγείας.
• Αστική Ευθύνη.
Υποχρεωτική δι΄ επί μέρους επαγγελματικές ιδιότητες, επιχειρήσεις και οργανισμούς.
• Ασφάλιση Περιβαλλοντικών Κινδύνων.
Υπερβαίνει την ως άνω έννοια της αστικής ευθύνης.
Αφορά σε επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα ενδέχεται να αφήσει ρυπογόνο αποτύπωμα στο περιβάλλον.
Ενδεικτικά, χημικές βιομηχανίες και επιχειρήσεις χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών και συγκοινωνιών.
• Ασφάλιση Κατασκευαστικών Έργων και Ευθύνης Εργοληπτών.
Υποχρεωτική για ιδιοκτήτες, κατασκευαστές και εργολήπτες.

Βέλγιο

• Ασφάλιση Υγείας.
Υποχρεωτική η ιδιωτική ασφάλιση υγείας για τους οικονομικούς μετανάστες έως ότου αυτοί ενταχθούν στο δημόσιο σύστημα υγείας.
Επίσης, συνηθίζεται ευρέως η ιδιωτική ασφάλιση υγείας προς τον σκοπό κάλυψης εκείνου του μέρους των δαπανών υγείας που δεν καλύπτει το δημόσιο σύστημα υγείας.
• Ασφάλιση Οχήματος.
Υποχρεωτική δι΄ όλους τους οδηγούς και ιδιοκτήτες οχημάτων.
Το απαιτούμενο «σχήμα» ασφάλισης υπερβαίνει την απλή ασφάλιση ευθύνης ή υπαιτιότητας.
• Ασφάλιση Κατοικίας.
Υποχρεωτική για τον ιδιοκτήτη και τον ενοικιαστή κατοικίας.
Το «σχήμα» ασφάλισης εμπεριέχει ως υποχρεωτική και την ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτου.
• Ασφάλιση Επαγγελματικού Ακινήτου.
Ισχύει ότι ανωτέρω.
• Αστική Ευθύνη.
Υποχρεωτική δι΄ επί μέρους επαγγελματικές ιδιότητες, επιχειρήσεις και οργανισμούς.
• Ασφάλιση Περιβαλλοντικών Κινδύνων.
Υπερβαίνει την ως άνω έννοια της αστικής ευθύνης.
Αφορά σε επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα ενδέχεται να αφήσει ρυπογόνο αποτύπωμα στο περιβάλλον.
Ενδεικτικά, χημικές βιομηχανίες και επιχειρήσεις χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών και συγκοινωνιών.
• Ασφάλιση Κατασκευαστικών Έργων και Ευθύνης Εργοληπτών.
Υποχρεωτική για ιδιοκτήτες, κατασκευαστές και εργολήπτες.

Ολλανδία

• Ασφάλιση Υγείας.
Το δημόσιο σύστημα υγείας συνεργάζεται με consortium ασφαλιστικών επιχειρήσεων, προς τον σκοπό παροχής ασφαλιστικών παροχών υγείας υπέρ του πληθυσμού.
• Ασφάλιση Οχήματος.
Υποχρεωτική δι΄ όλους τους οδηγούς και ιδιοκτήτες οχημάτων.
Το απαιτούμενο «σχήμα» ασφάλισης υπερβαίνει την απλή ασφάλιση ευθύνης ή υπαιτιότητας.
• Ασφάλιση Κτιρίων.
Η ιδιωτική ασφάλιση κτηρίων, κατοικιών και επαγγελματικών ακινήτων, αποτελεί υποχρέωση των ιδιοκτητών και ενοικιαστών τους, ενώ εκτείνεται και στην ασφάλιση της ευθύνης τους έναντι τρίτων.
• Αστική Ευθύνη.
Υποχρεωτική δι΄ επί μέρους επαγγελματικές ιδιότητες, επιχειρήσεις και οργανισμούς.
• Ασφάλιση Περιβαλλοντικών Κινδύνων.
Υπερβαίνει την ως άνω έννοια της αστικής ευθύνης.
Αφορά σε επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα ενδέχεται να αφήσει ρυπογόνο αποτύπωμα στο περιβάλλον. Ενδεικτικά, χημικές βιομηχανίες και επιχειρήσεις χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών και συγκοινωνιών.
• Ασφάλιση Κατασκευαστικών Έργων και Ευθύνης Εργοληπτών.
Υποχρεωτική για ιδιοκτήτες, κατασκευαστές και εργολήπτες.

Πορτογαλία

• Ασφάλιση Υγείας.
Υποχρεωτική η ιδιωτική ασφάλιση υγείας για όσους δεν θεωρούνται μόνιμοι κάτοικοι Πορτογαλίας και δεν είναι επομένως εντεταγμένοι στο δημόσιο σύστημα υγείας.
• Ασφάλιση Οχήματος.
Υποχρεωτική δι΄ όλους τους οδηγούς και ιδιοκτήτες οχημάτων. Το απαιτούμενο «σχήμα» ασφάλισης υπερβαίνει την απλή ασφάλιση ευθύνης ή υπαιτιότητας.
• Ασφάλιση Κατοικίας.
Υποχρεωτική για τον ιδιοκτήτη και τον ενοικιαστή κατοικίας. Το «σχήμα» ασφάλισης εμπεριέχει ως υποχρεωτική και την ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτου.
• Ασφάλιση Επαγγελματικού Ακινήτου.
Ισχύει ότι ανωτέρω.
• Αστική Ευθύνη.
Υποχρεωτική δι΄ επί μέρους επαγγελματικές ιδιότητες, επιχειρήσεις και οργανισμούς.
• Ασφάλιση Περιβαλλοντικών Κινδύνων.
Υπερβαίνει την ως άνω έννοια της αστικής ευθύνης. Αφορά σε επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα ενδέχεται να αφήσει ρυπογόνο αποτύπωμα στο περιβάλλον. Ενδεικτικά, χημικές βιομηχανίες και επιχειρήσεις χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών και συγκοινωνιών.
• Ασφάλιση Κατασκευαστικών Έργων και Ευθύνης Εργοληπτών. Υποχρεωτική για ιδιοκτήτες, κατασκευαστές και εργολήπτες.

Λουξεμβούργο

• Ασφάλιση Υγείας.
Υποχρεωτική η ιδιωτική ασφάλιση υγείας για όσους δεν θεωρούνται μόνιμοι κάτοικοι Λουξεμβούργου και δεν είναι επομένως εντεταγμένοι στο δημόσιο σύστημα υγείας.
• Ασφάλιση Οχήματος.
Υποχρεωτική δι΄ όλους τους οδηγούς και ιδιοκτήτες οχημάτων.
Το απαιτούμενο «σχήμα» ασφάλισης υπερβαίνει την απλή ασφάλιση ευθύνης ή υπαιτιότητας.
• Ασφάλιση Κτηρίων.
Η ιδιωτική ασφάλιση κτηρίων, κατοικιών και επαγγελματικών ακινήτων, αποτελεί υποχρέωση των ιδιοκτητών και ενοικιαστών τους, ενώ εκτείνεται και στην ασφάλιση της ευθύνης τους έναντι τρίτων.
• Αστική Ευθύνη.
Υποχρεωτική δι΄ επί μέρους επαγγελματικές ιδιότητες, επιχειρήσεις και οργανισμούς.
• Ασφάλιση Περιβαλλοντικών Κινδύνων.
Υπερβαίνει την ως άνω έννοια της αστικής ευθύνης.
Αφορά σε επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα ενδέχεται να αφήσει ρυπογόνο αποτύπωμα στο περιβάλλον. Ενδεικτικά, χημικές βιομηχανίες και επιχειρήσεις χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών και συγκοινωνιών.
• Ασφάλιση Κατασκευαστικών Έργων και Ευθύνης Εργοληπτών.
Υποχρεωτική για ιδιοκτήτες, κατασκευαστές και εργολήπτες.
Υποχρεωτικές και Ενθαρρυνόμενες Ιδιωτικές Ασφαλίσεις στην Ευρώπη Σελίδα 8 από 11

Αυστρία

• Ασφάλιση Υγείας.
Η ιδιωτική ασφάλιση υγείας είναι υποχρεωτική δι΄ όσους ζουν στην Αυστρία, χωρίς όμως να είναι εντεταγμένοι στο δημόσιο σύστημα υγείας της.
Ενδεικτικά, οικονομικοί μετανάστες στο προενταξιακό στάδιο και επισκέπτες μακράς διάρκειας.
• Ασφάλιση Οχήματος.
Υποχρεωτική δι΄ όλους τους οδηγούς και ιδιοκτήτες οχημάτων. Το απαιτούμενο «σχήμα» ασφάλισης υπερβαίνει την απλή ασφάλιση ευθύνης ή υπαιτιότητας.
• Ασφάλιση Κατοικίας.
Υποχρεωτική για τον ιδιοκτήτη και τον ενοικιαστή κατοικίας. Το «σχήμα» ασφάλισης εμπεριέχει ως υποχρεωτική και την ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτου.
• Ασφάλιση Επαγγελματικού Ακινήτου.
Ισχύει ότι ανωτέρω.
• Αστική Ευθύνη. Υποχρεωτική δι΄ επί μέρους επαγγελματικές ιδιότητες, επιχειρήσεις και οργανισμούς.
• Ασφάλιση Περιβαλλοντικών Κινδύνων.
Υπερβαίνει την ως άνω έννοια της αστικής ευθύνης.
Αφορά σε επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα ενδέχεται να αφήσει ρυπογόνο αποτύπωμα στο περιβάλλον.
Ενδεικτικά, χημικές βιομηχανίες και επιχειρήσεις χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών και συγκοινωνιών.
• Ασφάλιση Κατασκευαστικών Έργων και Ευθύνης Εργοληπτών.
Υποχρεωτική για ιδιοκτήτες, κατασκευαστές και εργολήπτες.

Ιταλία

• Ασφάλιση Οχήματος.
Υποχρεωτική δι΄ όλους τους οδηγούς και ιδιοκτήτες οχημάτων.
Το απαιτούμενο «σχήμα» ασφάλισης υπερβαίνει την απλή ασφάλιση ευθύνης ή υπαιτιότητας.
• Ασφάλιση Ατυχήματος.
Υποχρεωτική για όσους επιδίδονται σε χειμερινά αθλήματα, ski και snowboard.
• Αστική Ευθύνη.
Υποχρεωτική δι΄ επί μέρους επαγγελματικές ιδιότητες, επιχειρήσεις και οργανισμούς.
• Ασφάλιση Περιβαλλοντικών Κινδύνων.
Υπερβαίνει την ως άνω έννοια της αστικής ευθύνης.
Αφορά σε επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα ενδέχεται να αφήσει ρυπογόνο αποτύπωμα στο περιβάλλον.
Ενδεικτικά, χημικές βιομηχανίες και επιχειρήσεις χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών και συγκοινωνιών.
• Ασφάλιση Κατασκευαστικών Έργων και Ευθύνης Εργοληπτών.
Υποχρεωτική για ιδιοκτήτες, κατασκευαστές και εργολήπτες.

Ελ.Ε
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης