Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Lavipharm: Αύξηση 16,94% στις πωλήσεις 9μήνου - Στα 5,35 εκατ. ευρώ τα EBITDA

tags :
Lavipharm: Αύξηση 16,94% στις πωλήσεις 9μήνου - Στα 5,35 εκατ. ευρώ τα EBITDA
Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου Lavipharm κατά την 30/09/2022 μειώθηκε σε Ευρώ 34,12 εκατ. από Ευρώ 34,83 εκατ. την 31/12/2021...

Αύξηση των ενοποιημένων πωλήσεων τόσο σε επίπεδο τριμήνου όσο και εννεαμήνου εμφάνισε η Lavipharm, με τα EBITDA ωστόσο να εμφανίζουν μικρή μείωση.
Ειδικότερα, οι ενοποιημένες Πωλήσεις ανήλθαν σε Ευρώ 12,03 εκατ. κατά το γ΄ τρίμηνο 2022 και Ευρώ 33,23 εκατ. για την περίοδο 01.01.2022-30.09.2022 έναντι Ευρώ 8,86 εκατ. και Ευρώ 28,42 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2021, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 35,76% και αύξηση κατά 16,94% αντίστοιχα.
Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) της Lavipharm παρουσιάζουν μείωση και ανήλθαν σε Ευρώ 1,47 εκατ. κατά το γ΄ τρίμηνο 2022 και Ευρώ 5,35 εκατ. για την περίοδο 01.01.2022-30.09.2022 έναντι Ευρώ 1,66 εκατ. και Ευρώ 6,60 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2021. Αντίστοιχη μείωση παρουσιάζουν τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (EBIT) τα οποία ανήλθαν σε Ευρώ 1,09 εκατ. κατά το γ΄ τρίμηνο 2022 και Ευρώ 4,15 εκατ. για την περίοδο 01.01.2022- 30.09.2022 έναντι κερδών Ευρώ 1,25 εκατ. και Κερδών Ευρώ 5,37 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2021.
Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου Lavipharm κατά την 30/09/2022 μειώθηκε σε Ευρώ 34,12 εκατ. από Ευρώ 34,83 εκατ. την 31/12/2021.
Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου την 30/09/2022 παρουσιάζουν βελτίωση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ (7,25) εκατ. σε σχέση με Ευρώ (9,94) εκατ. την 31/12/2021.
Δεν υπάρχουν λοιπές ουσιώδεις μεταβολές στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης.
Σύμφωνα με την εταιρεία, η γεωπολιτική ένταση που επικρατεί λόγω του πολέμου στην Ουκρανία σε συνδυασμό με την ενεργειακή κρίση, τις διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα και την άνοδο του πληθωρισμού, αποτελούν παράγοντες που θα επηρεάσουν τις οικονομικές εξελίξεις μέσα στους επόμενους μήνες. Όπως σημειώνει, παρότι ο Όμιλος δεν έχει άμεση έκθεση από πλευράς εργασιών ή εξάρτησης από προμηθευτές στην Ουκρανία και τη Ρωσία, τα πιθανά ρίσκα που μπορεί να επέλθουν από τη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και την πιθανή αύξηση των λειτουργικών εξόδων λόγω πληθωριστικών πιέσεων δεν μπορούν να αγνοηθούν.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης