Τελευταία Νέα
Το Παρασκήνιο της Αγοράς

Τροπολογία για τα έργα στο Ελληνικό κατατέθηκε στη Βουλή – Τι προβλέπει

Τροπολογία για τα έργα στο Ελληνικό κατατέθηκε στη Βουλή – Τι προβλέπει
Στο Γραφείο συστήνονται σαράντα οργανικές θέσεις και δύναται να καλύπτονται με μετάταξη προσωπικού
Σχετικά Άρθρα

Αρκετές λεπτομέρειες διευθετούνται ή θα λύνονται με άμεσες διαδικασίες, κρίσιμα ζητήματα για την επένδυση στο Ελληνικό, με την τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που κατατέθηκε στη Βουλή με τίτλο «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των Οδηγιών 98/6/ΕΚ, 2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αφορά στην καλύτερη επιβολή και εκσυγχρονισμό των κανόνων της Ένωσης για προστασία των καταναλωτών και άλλες διατάξεις».
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην τροπολογία ρυθμίζονται θέματα όπως οι στεγασμένοι χώροι στάθμευσης του υψηλών κτιρίων, το πόσο μπορεί να ξεπεραστεί το μέγιστο ύψος και με τι κατασκευές, ποιες υπηρεσίες έχουν την αρμοδιότητα για την έκδοση αδειών μέχρι και ποιοι έχουν τον έλεγχο της παιδικής χαράς.
Οι προεγκρίσεις οικοδομικών αδειών θα εκδίδονται από Γραφείο του Ελληνικού, οι αρμοδιότητες όμως της έγκρισης των υψομετρικών μελετών οδών για τις εργασίες ασκούνται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Επιπλέον αναφέρεται πως η παιδική χαρά που κατασκευάζεται εντός της κτιριακής ενότητας Α1 του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής λειτουργεί υπό την ευθύνη της εταιρείας Ελληνικό ΑΕ ή και των θυγατρικών αυτής.
Αναφορικά με τις άδειες λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Ελληνικού Αγίου Κοσμά, μπορούν να εκδίδονται και τμηματικά ανά εγκατάσταση ή και ως αυτοτελές τμήμα μεμονωμένης, κύριας, ή συνοδής εγκατάστασης.

Προσωπικό Γραφείο Ελληνικού

Στο Γραφείο συστήνονται σαράντα οργανικές θέσεις και δύναται να καλύπτονται με μετάταξη προσωπικού, ύστερα από δημόσια πρόσκληση που εκδίδει το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Σε περίπτωση απόσπασης υπαλλήλου Ο.Τ.Α. απαιτείται σύμφωνη γνώμη Δημάρχου ή Περιφερειάρχη.

Γ.Κ.
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Advertisement -->