Τελευταία Νέα
Χρηματιστήριο

Η… ξεχασιάρα Alpha Αστικά Ακίνητα και πως θα βρεθεί με μετρητά περισσότερα από την αποτίμηση

Η… ξεχασιάρα Alpha Αστικά Ακίνητα και πως θα βρεθεί με μετρητά περισσότερα από την αποτίμηση
Δηλαδή η διοίκηση της εταιρείας παρέλειψε να ενημερώσει για μία εξέλιξη που έφερε αύξηση της λογιστικής αξίας των ακινήτων κατά 51%!
Σχετικά Άρθρα

Για μία μάλλον αρκετά σημαντική εξέλιξη που βελτίωσε αισθητά τον ισολογισμό της, παρέλειψε να ενημερώσει η διοίκηση της Alpha Αστικά Ακίνητα, η οποία όμως αποτυπώθηκε 4 μήνες αργότερα στον ισολογισμό.
Σύμφωνα με τον ισολογισμό χρήσης 2021 το κονδύλι «επενδύσεις σε ακίνητα» εμφανίζεται αυξημένο στα 53,2 εκατ. ευρώ από 34,4 εκατ. ευρώ το 2020, ενώ το κονδύλι «λοιπές απαιτήσεις» εμφανίζεται μειωμένο στα 1,4 εκατ. ευρώ από 22,1 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη λογιστική κατάσταση, στις 31.12.2021 η Chardash Trading E.O.O.D απέκτησε από την Ακαδημία Επιστημών Σόφιας «BAS» ακίνητο στη Σόφια Βουλγαρίας έναντι συνολικού ποσού 21,3 εκατ. ευρώ.
Εκ του ποσού αυτού ποσό 1,75 εκατ. ευρώ καταβλήθηκε σε μετρητά και το υπόλοιπο ποσό εκατ. ευρώ 19,55 εκατ. συμψηφίστηκε με ισόποση απαίτηση που διατηρούσε η Chardash κατά της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών.
Επιπλέον τα συμβαλλόμενα μέρη συνομολόγησαν τον συμψηφισμό του συνόλου των αμοιβαίων απαιτήσεων και υποχρεώσεων που είχαν λογισθεί έως την ημερομηνία διενέργειας της συναλλαγής.
Έτσι η λογιστική αξία του συνόλου των ακινήτων του Ομίλου ανερχόταν στο τέλος του 2021 σε 55,50 εκατ. ευρώ από 36,74 εκατ. ευρώ το 2020.
Η δε εύλογη αξία προσδιορίσθηκε σε 65,80 εκατ. ευρώ από 46,12 εκατ. ευρώ.
Δηλαδή η διοίκηση της εταιρείας παρέλειψε να ενημερώσει για μία εξέλιξη που έφερε αύξηση της λογιστικής αξίας των ακινήτων κατά 51%!

Στρέβλωση στο χρηματιστηριακό ταμπλό

Με αποτίμηση 115 εκατ. ευρώ και παρά την αλλαγή στα σχέδια από πλευράς Alpha Bank για το μετασχηματισμό της εταιρείας, το χρηματιστηριακό ταμπλό αποτυπώνει μία αξιόλογη στρέβλωση.
Τα χρηματικά διαθέσιμα του Ομίλου για τη χρήση 2021 ανήλθαν σε ποσό 79,84 εκατ. ευρώ με τις δανειακές υποχρεώσεις να είναι μηδενικές.
Από τον ισολογισμό και τις ανακοινώσεις προκύπτει πως ο μετασχηματισμός της εταιρείας θα περιλάβει την πώληση και μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου ακινήτων της εταιρείας σε εταιρεία του Ομίλου της «Alpha Services and Holdings A.E.», οποία αποκτώσα εταιρεία θα αποτελέσει το φορέα για την κοινοπραξία της Συναλλαγής Skyline (εφεξής «Κοινοπραξία»).
Ο Μετασχηματισμός της Εταιρείας θα περιλάβει ακόμη την ενσωμάτωση στην Alpha Αστικά Ακίνητα της δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτων της «Alpha Διαχειρίσεως Ακινήτων και Επενδύσεων Α.Ε.», εταιρείας του Ομίλου Alpha Holdings.
Τέλος, η Alpha Αστικά Ακίνητα, κατόπιν oλοκλήρωσης του Μετασχηματισμού της, αναμένεται να συνάψει μακροπρόθεσμη σύμβαση με την Κοινοπραξία, καθώς και με εταιρείες του Όμιλου Alpha Holdings, για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου ακινήτων τους.
Τα ακίνητα της Εταιρείας θα μεταβιβαστούν στα επίπεδα της Εύλογης Αξίας αυτών κατά την 31.12.2021 ήτοι περί το ποσό 46 εκατ. ευρώ και κατά συνέπεια θα μειωθούν κατά 36,9 εκατ. ευρώ.
Επομένως η συναλλαγή μαζί με τα ταμειακά διαθέσιμα που υπάρχουν ήδη ανεβάζει τη συνολική ρευστότητα πάνω από 120 εκατ. ευρώ δηλαδή πάνω από την κεφαλαιοποίηση.
Ωστόσο, θα μείνει το ακίνητο στη Βουλγαρία όπως φαίνεται με αξία 20 εκατ. ευρώ συν η επιχειρηματική δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών, η οποία μάλιστα θα ενισχυθεί.
Αυτή η δραστηριότητα είχε τζίρο το 2021 10,6 εκατ. ευρώ από τον συνολικό των 13,2 εκατ. ευρώ.
Να σημειωθεί πως δε θα διανείμει μέρισμα η εισηγμένη για μία ακόμη χρονιά.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης