Τελευταία Νέα
Χρηματιστήριο

Αναλαμβάνει καθήκοντα ο Γιάννος Κοντόπουλος στο ΧΑ - Έξτρα πληροφόρηση στις οικονομικές εκθέσεις των εισηγμένων

Αναλαμβάνει καθήκοντα ο Γιάννος Κοντόπουλος στο ΧΑ - Έξτρα πληροφόρηση στις οικονομικές εκθέσεις των εισηγμένων
Την ίδια ώρα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διατηρεί την προσοχή της στραμμένη στην πληροφόρηση που δίνουν οι εισηγμένες στις οικονομικές τους εκθέσεις οι οποίες θα δημοσιευτούν μέχρι τέλος Απριλίου.
Σχετικά Άρθρα

Σήμερα συνεδριάζει το διοικητικό συμβούλιο της ΕΧΑΕ, το οποίο επιτέλους και επίσημα πρόκειται να εγκρίνει τον Γιάννο Κοντόπουλο ως αντικαταστάτη του Σωκράτη Λαζαρίδη.
Ο Γιάννος Κοντόπουλος αναλαμβάνει καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου στην ΕΧΑΕ σε μία δύσκολη πλέον περίοδο για το Ελληνικό Χρηματιστήριο και αρκετά διαφορετική από αυτήν προ δύο μηνών, λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Το κλίμα στα χρηματιστήρια πλέον είναι αρνητικό με την ανησυχία να είναι κυρίαρχη.

Μετά την έγκριση από το Δ.Σ. θα πρέπει να δοθεί και η έγκριση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της ΕΧΑΕ.
Την ίδια ώρα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διατηρεί την προσοχή της στραμμένη στην πληροφόρηση που δίνουν οι εισηγμένες στις οικονομικές τους εκθέσεις οι οποίες θα δημοσιευτούν μέχρι τέλος Απριλίου.
Εκτός από τις επιπτώσεις του Covid19, οι εισηγμένες καλούνται να δώσουν διευκρινήσεις για τρία ακόμα θέματα.
Τις επιπτώσεις από τις συγκρούσεις στην Ουκρανία κι αν έχουν έκθεση σε Ρωσία και Ουκρανία, τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά και λεπτομερή στοιχεία από τα blue chips για τις βιώσιμες επενδύσεις τους.
Υπενθυμίζεται, πως και φέτος λόγω Covid 19 οι εισηγμένες δημοσίευσαν πάλι εννεάμηνο.
Επιπλέον, μία μέρα μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απέστειλε επιστολή στις εισηγμένες να προβούν σε γνωστοποίηση που σχετίζεται με τις επιπτώσεις και την έκθεση στις δυο αγορές.
Coca Cola, Frigoglass, μεταλλουργικές και αλευροβιομηχανίες είχαν έκθεση.

Σχολιασμό θα πρέπει να περιμένουμε από όλες τις εταιρείες στα ετήσια αποτελέσματα.
Εκδότες επίσης, που αντιμετωπίζουν θέματα μη διασφάλισης της ομαλής συνέχισης των δραστηριοτήτων τους («on going concern»), θα πρέπει να προβούν σε γνωστοποίηση αναλυτικών πληροφοριών των δυσχερειών που αντιμετωπίζουν, καθώς και των ενεργειών και των επιχειρηματικών σχεδίων («business plans») που έχουν εκπονήσει και υλοποιούν, προκειμένου να διασφαλίσουν την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας τους.
Ως προς το σκέλος της ενεργειακής κρίσης θα πρέπει να δώσουν λεπτομερή στοιχεία και αναφορά ως προς τα κόστη, τη διακίνηση και μεταφορά των προϊόντων τους αν εξάγουν ή αν έχουν μονάδες στο εξωτερικό και την Ελλάδα.
Στις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις της χρήσης 2021, θα γνωστοποιηθούν για πρώτη φορά οι πληροφορίες σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων (Taxonomy Regulation), που θα καλύπτουν το οικονομικό έτος 2021, χωρίς συγκριτική πληροφόρηση για το 2020.

Οι εν λόγω πληροφορίες θα γνωστοποιούνται εντός της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, στην ενότητα Μη Χρηματοοικονομική Κατάσταση ή Ενοποιημένη Μη Χρηματοοικονομική Κατάσταση.
Συνεπώς, στις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις της χρήσης 2021, οι μεγάλου μεγέθους εκδότες, οι οποίες υπερβαίνουν το μέσο αριθμό των πεντακοσίων (500) εργαζομένων κατά τη διάρκεια του 2021 και το σύνολο του ενεργητικού τους υπερβαίνει τα 20 εκατ. ευρώ κατά την 31.12.2021 ή οι συνολικές καθαρές πωλήσεις τους υπερβαίνουν τα 40 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2021, οφείλουν να προβούν στις προβλεπόμενες γνωστοποιήσεις του Άρθρου 8 του Taxonomy Regulation, όπως εξειδικεύονται με το άρθρο 10 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2178.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

`
Κλείσιμο