Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Ανδρομέδα: Διανέμει επιπλέον προσωρινό μέρισμα 0,1275 ευρώ/μετοχή

Ανδρομέδα: Διανέμει επιπλέον προσωρινό μέρισμα 0,1275 ευρώ/μετοχή

Η καταβολή θα αρχίσει την 17.01.2022 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας Πειραιώς

Ανακοινώνεται από την ALPHA TRUST – ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.ΕΧ. στο πλαίσιο της έγκυρης πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού και σε συνέχεια της από 04.11.2021 ανακοίνωσή της, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση του την 03η Νοεμβρίου 2021 αποφάσισε :

Την διανομή (καταβολή) προς τους μετόχους της Εταιρείας, ως επιπλέον προσωρινό μέρισμα για την εταιρική χρήση 2021, συνολικού ποσού ευρώ 200.568 το οποίο αντιστοιχεί σε 0,125 ευρώ ανά μετοχή.
Το ανωτέρω ποσό ανά μετοχή προσαυξάνεται με το ποσό που αντιστοιχεί στις 32.461 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία οι οποίες δεν δικαιούνται μέρισμα και έτσι το τελικό καθαρό ποσό του μερίσματος διαμορφώνεται σε € 0,1275810501 ανά μετοχή.
Σημειώνεται ότι δεν υφίσταται παρακράτηση φόρου 5%, δυνάμει του άρθρου 46 του ν. 4172/2013 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 4646/2019.
Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του προσωρινού μερίσματος ορίζεται η 12.01.2022.
Δικαιούχοι του προσωρινού μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων κατά την 13.01.2022 (record date).
Η καταβολή θα αρχίσει την 17.01.2022 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας Πειραιώς.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης