Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Συγκρίνοντας σε 13 σημεία τις αυξήσεις κεφαλαίου Alpha bank και Πειραιώς – Χαοτικές οι διαφορές… ωστόσο υπάρχει σύγχυση

Συγκρίνοντας σε 13 σημεία τις αυξήσεις κεφαλαίου Alpha bank και Πειραιώς – Χαοτικές οι διαφορές… ωστόσο υπάρχει σύγχυση
Μπορεί να καταλήγουν και οι δύο τράπεζες στην εξυγίανση τους μέσω της μείωσης του NPEs ratio ωστόσο η κεφαλαιακή διάρθρωση των δύο τραπεζών συνεχίζει να είναι ετεροβαρής υπέρ της Alpha bank.
Σχετικά Άρθρα

Η Alpha bank και η τράπεζα Πειραιώς σχεδίασαν σχεδόν την ίδια χρονική στιγμή αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και εξαιτίας αυτού του γεγονότος θα ήταν σκόπιμο να γίνει μια σύγκριση, είχαν κοινά ή διαφορές αυτές οι αυξήσεις κεφαλαίου;
Η Πειραιώς υλοποίησε αύξηση για να εξυγιάνει τον ισολογισμό της και η Alpha bank βάφτισε την αύξηση αναπτυξιακή.

Τι δείχνει η σύγκριση;

Πρωτίστως να δούμε λίγο τα δεδομένα πριν τις αυξήσεις κεφαλαίου.
Η Πειραιώς διέθετε σχεδόν 22 δισεκ. προβληματικά δάνεια με τα κεφάλαια να είναι οριακά ώστε να επιτευχθεί η εξυγίανση.
Χρειαζόταν η τράπεζα ένα κεφαλαιακό πλάνο – capital plan – περίπου 3 δισεκ. ευρώ.
Η Alpha bank επίσης διέθετε ένα χαρτοφυλάκιο προβληματικών δανείων στα 21 δισεκ. με συντελεστή κάλυψη από προβλέψεις – coverage ratio NPEs – σχεδόν παραπλήσιο με της Πειραιώς.
Οι δύο τράπεζες χρειάζονταν πολλαπλάσια προσπάθεια εξυγίανσης άρα υποχρεωτικά θα δαπανούσαν περισσότερα κεφάλαια σε σχέση με την Eurobank και Εθνική τράπεζα.
Με όρους NPEs οι Alpha και Πειραιώς βρίσκονταν σε παραπλήσια κατάσταση, ωστόσο με κεφαλαιακούς όρους η Alpha bank πριν την αύξηση κεφαλαίου πραγματοποίησε την τιτλοποίηση Galaxy 10,6 δισεκ. δαπάνησε μέρος του κεφαλαιακού μαξιλαριού περίπου 2 δισεκ. αλλά κεφαλαιακά παρέμεινε σε πολύ καλύτερη θέση σε σχέση με την Πειραιώς.
Ενώ οι δύο τράπεζες ξεκίνησαν σχεδόν από την ίδια αφετηρία ως προς τα προβληματικά δάνεια και ανοίγματα οι κεφαλαιακές τους διαφορές παρέμειναν ουσιώδεις.
Η Alpha bank ήταν ισχυρότερη κεφαλαιακά από την Πειραιώς.

Ποιες οι διαφορές;

1)Η Πειραιώς υλοποίησε αύξηση κεφαλαίου 1,38 δισεκ. με τιμή 1,15 ευρώ, ωστόσο έχει μεγάλη σημασία να δούμε τι προηγήθηκε της αύξησης.
Απομειώθηκε όλο το μετοχικό κεφάλαιο, η Πειραιώς έφθασε να αποτιμάται στο χρηματιστήριο κάτω από 100 εκατ ευρώ επειδή μηδένισε το μετοχικό κεφάλαιο 4,9 δισεκ ευρώ για να συμψηφίσει ζημίες.
Επίσης χρειάστηκε κεφαλαιακό πλάνο 3 δισεκ. ευρώ.
Η Alpha bank δεν προχώρησε σε καμία απομείωση μετοχικού κεφαλαίου και με την σχεδιαζόμενη αύξηση 800 εκατ με στόχο τιμή αύξησης 1 ευρώ η τράπεζα ενισχύει τα κεφάλαια της.

Ποια τα κεφάλαια… χωρίς τις αυξήσεις και τα capital plan;

2)Αξιολογώντας τις δύο τράπεζες χωρίς τα 1,38 δισεκ. της Πειραιώς και τα 800 εκατ της Alpha bank, τα νέα κεφάλαια από αυξήσεις κεφαλαίου και μετά την εξυγίανση θα είχαν η μεν Πειραιώς 3,5 δισεκ. κεφάλαια και η Alpha bank 4,6 δισεκ.
Εάν μάλιστα αφαιρεθούν και τα πρόσθετα κεφάλαια που θα συγκεντρώσει ή συγκεντρώνει η Πειραιώς τα 1,6 δισεκ. τότε τα κεφάλαια της θα υποχωρούσαν στα 1,9 δισεκ. μετά την εξυγίανση.
Γιατί επικαλούμαστε την αφαιρετική μέθοδο;
Γιατί εάν η Πειραιώς δεν υλοποιούσε ούτε 1 ευρώ κεφαλαιακή ενίσχυση αλλά προχωρούσε στην υλοποίηση όλου του πλάνου εξυγίανσης των NPEs τα πραγματικά της κεφάλαια θα ήταν 1,9 δισεκ. και της Alpha bank επίσης εάν δεν υλοποιούσε αύξηση αλλά πραγματοποιούσε το πλάνο εξυγίανσης θα διέθετε 4,6 δισεκ.
Η Alpha bank μετά την εξυγίανση – και χωρίς τα νέα κεφάλαια – θα ήταν κεφαλαιακά επαρκείς με εποπτικούς όρους ενώ η Πειραιώς θα υποχωρούσε κάτω από τους ελάχιστους επιτρεπτούς και θα εγείρετο θέμα BRRD και ενεργοποίησης του bail in.

Η Πειραιώς μηδένισε μετοχικό κεφάλαιο 4,9 δισεκ. και Cocos 2,040 δισεκ.

3)Η Πειραιώς υιοθέτησε μια μέθοδο που επικρίθηκε από την αγορά εξού και η χρηματιστηριακής της αξία κατέρρευσε πριν την αύξηση στα 80 εκατ ευρώ.
Αντιθέτως η χρηματιστηριακή αξία της Alpha bank βρίσκεται στα 1,72 δισεκ. και αυτό αποδεικνύει ότι ήδη η αγορά αναγνωρίζει ότι η Alpha bank βρίσκεται σε πολύ καλύτερη κεφαλαιακή κατάσταση από την Πειραιώς.
Να τονιστεί δε… ότι στην Πειραιώς προηγήθηκε ο μηδενισμός του Cocos των 2,040 δισεκ. αφού πρώτα μετατράπηκε σε μετοχές επιφέροντας λογιστική ζημία 1,2 δισεκ. στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας εν συνεχεία μηδενίστηκε.
Πρακτικά λοιπόν εάν αφαιρεθεί το Cocos από την εξίσωση στην Πειραιώς τα κεφάλαια δεν θα ήταν 1,9 δισεκ. αλλά μηδέν.
Η Πειραιώς δηλαδή εάν αποφάσισε να εξυγιανθεί χωρίς να προσθέσει κεφάλαια και χωρίς να παρέμβει στο Cocos το μετατρέψιμο ομόλογο των 2,040 δισεκ. θα ήταν default, η τράπεζα θα είχε χρεοκοπήσει, τα κεφάλαια θα μηδενίζονταν ή θα διέθετε και αρνητική καθαρή θέση.
Οπότε η κεφαλαιακή σύγκριση μεταξύ Πειραιώς και Alpha bank καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Alpha bank δεν κινδύνευσε ουδέποτε να κριθεί κεφαλαιακά ανεπαρκής, πληρούσε όλα τα κεφαλαιακά και εποπτικά κριτήρια.

4)Συνεχίζοντας την σύγκριση, είδαμε ότι η Πειραιώς μηδένισε το μετοχικό της κεφάλαιο, η χρηματιστηριακή της αξία κατέρρευσε και το capital plan των 3 δισεκ. ήταν απαραίτητο για να μην κριθεί default.
Η Alpha bank συνεχίζει να διατηρεί αξία για τον μέτοχο στα 1,72 δισεκ. κεφαλαιοποίηση, δεν απομείωσε το μετοχικό κεφάλαιο και δεν προέβη σε κινήσεις που ζημίωσαν το ελληνικό δημόσιο άπαξ και η Alpha bank δεν διέθετε cocos ή κάποιο κεφάλαιο προερχόμενο από το δημόσιο σε αυτή την συγκυρία.
Όλες οι τράπεζες έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί από το ελληνικό δημόσιο ειδικά στην ανακεφαλαιοποίηση 1 και 2 αλλά στην 3η ανακεφαλαιοποίηση του 2015 η Alpha bank τα είχε καταφέρει με ίδια μέσα.

5)Παραδοσιακά η Alpha bank διέθετε το μεγαλύτερο κεφαλαιακό μαξιλάρι ασφαλείας σχεδόν 3,2 δισεκ. και ταυτόχρονα το χαμηλότερο DTC την χαμηλότερη αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση στα 3 δισεκ. ενώ η Πειραιώς βρέθηκε στα 3,7 δισεκ. DTC μετά την αύξηση των 1,38 δισεκ. ευρώ.

Πειραιώς με reverse split και Alpha bank χωρίς reverse split

6)Με όρους τιμής αύξησης κεφαλαίου η Πειραιώς υλοποίησε την αύξηση των 1,38 δισεκ. όχι στα 1,10 ευρώ αυτό είναι λάθος σύγκριση αλλά στα 0,068 ευρώ καθώς διενήργησε reverse split στην μετοχή.
Η Alpha bank δεν πραγματοποίησε reverse split οπότε η τρέχουσα π.χ. χρηματιστηριακή τιμή στα 1,11 ευρώ είναι ρεαλιστική.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου της Πειραιώς και η τιμή της αύξησης κεφαλαίου της Alpha bank έχουν χαοτική διαφορά και δεν μπαίνουν σε διαδικασία σύγκρισης.
Οποιαδήποτε σύγκριση γίνεται επί του θέματος αυτού είναι 100% λάθος.

7)Το βασικό πρόβλημα της Πειραιώς ήταν οι ανεπαρκείς προβλέψεις στα επιχειρηματικά δάνεια, ενώ στην Alpha bank ήταν οι ανεπαρκείς προβλέψεις στα επιχειρηματικά αλλά και η λιανική τραπεζική και βεβαίως η Κύπρος που σωρευτικά προκάλεσε ζημία περί τα 1,4 δισεκ. ευρώ.
Η Κύπρος ακόμη και σήμερα ζημιώνει την Alpha bank.

8)H Πειραιώς σε συνεννόηση με το ελληνικό δημόσιο, προέβη σε δύο κινήσεις που αμφισβητήθηκαν ή σχολιάστηκαν εντόνως από την αγορά.
Μηδενιστήκαν τα κεφάλαια που είχε επενδύσει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αύξηση 675 εκατ και Cocos 2,040 δισεκ. και από 61,35% υπέστη μεγάλο dilution – δηλαδή αραίωση – για να βρεθεί στο 27%.
Επίσης η Πειραιώς μέσω μιας διαδικασίας που εγείρει ερωτηματικά ακόμη και σήμερα, έδωσε την δυνατότητα σε τρεις επενδυτές και κυρίως στο family office Paulson να ελέγξει την τράπεζα και από 6,7% να βρεθεί στο 18,8%.
Ουσιαστικά οι τρεις ακρογωνιαίοι επενδυτές της Πειραιώς, Paulson 18,8%, Helikon με 5,2% και Μυστακίδης με 2,9% ελέγχουν το 27% της τράπεζας, ωστόσο και οι τρεις επενδυτές είναι δυνητικοί πωλητές.
Στην Alpha bank δεν θα υπάρξει καμία ουσιώδη μετοχική μεταβολή ή εάν υπάρξει θα είναι οριακή καθώς το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα διατηρήσει το 10,95% που κατέχει και επίσης και ο Paulson παρά τις παρασκηνιακές αντιδράσεις για την αύξηση κεφαλαίου θα διατηρήσει το ποσοστό του στο 5,6% στην Alpha bank

Ο Paulson συντόνισε το σχέδιο ελέγχου της Πειραιώς

9)Ο Paulson στην μεν Πειραιώς συντόνισε το σχέδιο ελέγχου της τράπεζας γιατί αυτό συνέβη πραγματικά, η Πειραιώς πουλήθηκε στον Paulson, ενώ αντιθέτως ο Paulson δείχνει ότι σαμποτάρει την αύξηση κεφαλαίου της Alpha bank.
Την αύξηση κεφαλαίου ανάγκης της Πειραιώς, ο Paulson την υποστήριξε αλλά όχι την αναπτυξιακή αύξηση της Alpha bank.
Εκτιμούμε ότι παρά τα κόλπα ο Paulson θα συμμετάσχει στην αύξηση κεφαλαίου αλλά στρατηγικά τίθεται ως δυνητικός πωλητής στην Alpha bank.
Μετά την αύξηση αργά ή γρήγορα θα αποχωρήσει από την Alpha bank εξέλιξη που θεωρούμε θετική για την μετοχική σύνθεση της τράπεζας.

Στην Alpha bank όλοι οι παλαιοί μέτοχοι τυγχάνουν προνομιακής μεταχείρισης

10)Μια μεγάλη διαφορά μεταξύ της αύξησης κεφαλαίου της Πειραιώς και της Alpha bank είναι ποιοι μέτοχοι έτυχαν προνομιακής μεταχείρισης.
Ενώ και οι δύο αυξήσεις κεφαλαίου πραγματοποιήθηκαν χωρίς δικαιώματα προτίμησης – θεωρούμε λάθος την συνταγή αυτή – στην πράξη η μεν Πειραιώς επέτρεψε μόνο στο 11% -12% των παλαιών μετόχων στην Ελλάδα να διατηρήσει μερικώς το ποσοστό του.
Αντιθέτως η Alpha bank επιτρέπει σε όλους τους παλαιούς μετόχους και τους 115.000 μετόχους της έλληνες και ξένους να διατηρήσουν το ποσοστό τους, ουσιαστικά σαν να ισχύει το δικαίωμα προτίμησης.
Μάλιστα η Alpha bank το θέτει ως προϋπόθεση, για να συμμετάσχει ένας επενδυτής στην αύξηση κεφαλαίου των 800 εκατ θα πρέπει να κατέχει μετοχές.
Προφανώς η Alpha bank είχε σκοπιμότητα πίσω από αυτή την στρατηγική.
Ναι μεν κανείς μέτοχος δεν υπέστη dilutionμ δηλαδή αραίωση ή απίσχναση αλλά στην πράξη όσοι επενδυτές ήθελαν να συμμετάσχουν στην αύξηση έπρεπε να αγοράσουν μετοχές από την δευτερογενή αγορά.
Έτσι με την μέθοδο αυτή στήριξε την μετοχή της Alpha bank και σημειώθηκε και το παράταιρο παραμονές αύξησης να ενισχύεται η μετοχή ή τουλάχιστον να βρίσκεται υψηλότερη της τιμής στόχου για την αύξηση κεφαλαίου.

11)Θα πάρουμε μια υπόθεση εργασίας.
Ότι η τιμή της αύξησης κεφαλαίου της Alpha bank θα είναι με βάση το market price, υποθέτοντας ένα εύρος 1 ευρώ με 0,90 ευρώ.
Υποθέτουμε 1 ευρώ τιμή αύξησης κεφαλαίου των 800 εκατ της Alpha bank.
Η συνολική της χρηματιστηριακή αξία μετά την αύξηση θα είναι 2,4 δισεκ. ευρώ έναντι 1,92 δισεκ. που είναι της τράπεζας Πειραιώς.
Στην Alpha bank έχει ασκηθεί κριτική γιατί στην έκτακτη γενική συνέλευση 15 Ιουνίου 2021 δεν αν ανακοίνωσε εύρος τιμών στην αύξηση κεφαλαίου

12)Η αγορά θα αποτιμήσει την Alpha bank και την Πειραιώς με όρους P/BV δηλαδή χρηματιστηριακής τιμής προς ίδια κεφάλαια – ενσώματα ίδια κεφάλαια ή tangible book –
Η Πειραιώς υλοποίησε την αύξηση κεφαλαίου με P/BV τότε 0,30 ενώ σήμερα με χρηματιστηριακή τιμή στα 1,92 δισεκ. έχει P/BV 0,39 ενώ η Alpha bank θα έχει P/BV 0,44.
Η Alpha bank θα αποτιμάται υψηλότερα από την Πειραιώς με όρους P/BV, ωστόσο θα υπολείπεται π.χ. της Eurobank που διαπραγματεύεται με P/BV 0,59 βρίσκεται στο 0,60.

13)Εάν υπάρξει σύγκριση μεταξύ του sunrise του σχεδίου εξυγίανσης της Πειραιώς και του tomorrow του σχεδίου εξυγίανσης της Alpha bank ενώ υπάρχουν κάποια ερωτηματικά ως προς τους στόχους και την υλοποίηση τους… θα εστιάσουμε στο εξής.
Η μετάβαση στην κανονικότητα της Alpha bank είναι πιο ομαλή, με αύξηση κεφαλαίων στα 5,7 δισεκ. το 2022 από 5,4 δισεκ. το 2021 και με καλύτερη ροή κερδοφορίας για την Alpha bank.
Το μειονέκτημα της Πειραιώς – αν και το σχέδιο sunrise εμπεριέχει και κάποιους σίγουρα υλοποιήσιμους στόχους – σχετίζεται με το κόστος που έχει αναλάβει η τράπεζα στα έξοδα εκ τόκων για τα additional tier 1 και ομολογιακά tier 2.
Κάθε χρόνο θα πληρώνει πολύ υψηλούς τόκους η Πειραιώς σχεδόν 125 με 130 εκατ μόνο για ομόλογα επηρεάζοντας το προφίλ των καθαρών εντόκων εσόδων.
Ωστόσο η Πειραιώς δηλώνει ότι θα κινηθεί πιο επιθετικά στην χορήγηση δανείων.

Συμπέρασμα

Και η Πειραιώς και η Alpha bank υλοποίησαν ή υλοποιούν αύξηση κεφαλαίου.
Ωστόσο η αφετηρία, τα κίνητρα, οι στόχοι είναι διαφορετικοί.
Μπορεί να καταλήγουν και οι δύο τράπεζες στην εξυγίανση τους μέσω της μείωσης του NPEs ratio ωστόσο η κεφαλαιακή διάρθρωση των δύο τραπεζών συνεχίζει να είναι ετεροβαρής υπέρ της Alpha bank.
Ως προς το επιχειρηματικό πλάνο μέλλει να αποδειχθεί ποια τράπεζα από τις δύο θα τα καταφέρει καλύτερα.
AlphaPiraeuss.png

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης