Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Ανησυχεί η κυβέρνηση για το «σχέδιο της επόμενης ημέρας» λόγω τραπεζών – Από 700.000 εταιρίες μόνο 33.000 είναι επιλέξιμες για δανεισμό

Ανησυχεί η κυβέρνηση για το «σχέδιο της επόμενης ημέρας» λόγω τραπεζών – Από 700.000 εταιρίες μόνο 33.000 είναι επιλέξιμες για δανεισμό
Το πολιτικό πείραμα της επανεκκίνησης της οικονομίας δεν θα πετύχει και αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό εάν οι τράπεζες δεν στηρίξουν με δανεισμό
Σχετικά Άρθρα

Η κυβέρνηση αρχίζει να ανησυχεί, ότι ο σχεδιασμός της για ανάκαμψη της οικονομίας και βελτιστοποίηση της ευκαιρίας από τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης… το λεγόμενο σχέδιο της επόμενης ημέρας δεν θα αποδώσει.
Ο βασικός λόγος σχετίζεται με τις τράπεζες οι οποίες ενώ έχουν υποστηριχθεί από την κυβέρνηση με τον Ηρακλή 1 και Ηρακλή 2 για την εξυγίανση των ισολογισμών τους και μέσω των κρατικών εγγυήσεων ουσιαστικά έχουν πάρει κρατική στήριξη μια έμμεση ανακεφαλαιοποίηση, θα υποστηριχθούν και με όρους κεφαλαιαγοράς με νέο θεσμικό πλαίσιο, ώστε να προσελκύσουν νέα κεφάλαια… εντούτοις δείχνουν δυστοκία να χρηματοδοτήσουν την οικονομία.
Μάλιστα η κυβέρνηση σε ανάλυση που έχει πραγματοποιήσει έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν 700.000 επιχειρήσεις που δυνητικά θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν και οι τράπεζες ωστόσο καταλήγουν ότι οι επιλέξιμες για δανεισμό είναι μόνο 33.000 εταιρίες δηλαδή μόλις το 5% του συνόλου…
Η κυβέρνηση επίσης έχει διαγνώσει ότι ουσιαστικά κάθε φορά χρηματοδοτούνται οι ίδιες και ίδιες εταιρίες, εξέλιξη που δεν μπορεί να υποστηρίξει την προσπάθεια ανάκαμψης της οικονομίας, πλέον χρηματοδοτούνται εταιρίες που δεν τα χρειάζονται τα κεφάλαια και ταυτόχρονα οι μεγάλες εταιρίες… καταλήγουν και στις ομολογιακές εκδόσεις παραμερίζοντας τον δανεισμό λόγω κόστους.
Όταν οι τράπεζες χρηματοδοτούν το 5% των επιλέξιμων εταιριών ενώ δυνητικά ανάγκη έχουν 700.000 εταιρίες τότε το ζήτημα αυτό θα μετατραπεί σε πολιτικό.
Στην κυβέρνηση θεωρούν ότι δεν έχουν την υποστήριξη των τραπεζών, όπως θα έπρεπε.
Η κυβέρνηση έχει ζητήσει από τις τράπεζες να κλείσουν τις εκκρεμότητες τους το 2021 ώστε από το 2022 να αρχίσουν να χρηματοδοτούν την οικονομία επιθετικότερα.
Ωστόσο μεταξύ κυβέρνησης και τραπεζών υπάρχει χάσμα.

Ποιος ο αντίλογος;

Οι τράπεζες βέβαια έχουν επιχειρήματα τα οποία, δυστυχώς δεν είναι εξωπραγματικά και αυτό δείχνει ότι ακόμη δεν είναι έτοιμες να χρηματοδοτήσουν την οικονομία.

Ποια επιχειρήματα επικαλούνται;

1)Ακόμη βρίσκονται στην φάση εξυγίανσης των ισολογισμών τους, ώστε να κλείσουν τις μαύρες τρύπες του παρελθόντος.
Ακόμη υπάρχουν στο σύστημα 40-45 δισεκ. προβληματικά δάνεια και οι τράπεζες έχουν υποχρέωση προς τους επόπτες να μειώσουν το NPEs ratio στο 5% κοντά στα επίπεδα της ευρωζώνης.
Αναγνωρίζουν ότι ο Ηρακλής 1 και Ηρακλής 2 τους υποστήριξε σοβαρά αλλά δαπάνησαν κεφάλαια και ακόμη απαιτείται χρόνος ώστε να κλείσουν τις εκκρεμότητες.
Μέχρι να μειωθούν τα NPEs οι τράπεζες δεν μπορούν να πάρουν ρίσκα.

2)Οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν τον χειρότερο δείκτη DTC προς ίδια κεφάλαια δηλαδή αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση προς ίδια κεφάλαια.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα κεφάλαια τους είναι ποιοτικά υποβαθμισμένα σε σχέση με άλλες τράπεζες στην Ευρώπη.

Θα συνεχιστεί η συρρίκνωση των δανείων

3)Οι τράπεζες υποστηρίζουν ότι η συρρίκνωση των δανείων θα συνεχιστεί ειδικά στον ιδιωτικό τομέα, επιχειρήσεις και νοικοκυριά με στόχο τα 100-105 δισεκ. από 129 δισεκ. της τρέχουσας περιόδου.
Τα υπόλοιπα των δανείων μειώνονται και προσεχώς θα μειωθούν περισσότερο καθώς λόγω τιτλοποιήσεων αφαιρούνται δάνεια από τους ισολογισμούς των τραπεζών.
Τα υγιή δάνεια στις ελληνικές τράπεζες είναι 100 με 105 δισεκ. οπότε αντιστοιχούν περίπου 25 δισεκ. σε κάθε τράπεζα από τις 4 συστημικές.

4)Η σχέση δανείων προς καταθέσεις μπορεί να έχει βελτιωθεί αισθητά αλλά αυτό συμβαίνει επειδή μειώνονται επιθετικότερα τα δάνεια λόγω πωλήσεων ή τιτλοποιήσεων προβληματικών δανείων.
Οι καταθέσεις ιδιωτών ανέρχονται σε 167,75 δισεκ. και συνολικά μαζί με του δημοσίου στα 177 δισεκ.
Τα δάνεια των ιδιωτών έχουν υποχωρήσει στα 129 δισεκ. με προοπτική 100-105 δισεκ. κάποτε το 2010 ήταν 260 δισεκ. τα δάνεια ιδιωτών.
Μαζί με το δημόσιο τα δάνεια στην τρέχουσα συγκυρία, ανέρχονται σε 161,5 δισεκ. ουσιαστικά προκύπτει ένα πλεόνασμα ρευστότητας για τις τράπεζες 15 δισεκ.
Οι τράπεζες χρηματοδοτούν το δημόσιο περισσότερο από ότι τον ιδιωτικό τομέα αυτή είναι η νέα πραγματικότητα.

Πρέπει να επιστρέψουν 50 δισ


5)Οι τράπεζες υποστηρίζουν ότι έχουν λάβει χρηματοδότηση από την ΕΚΤ μέσω διαφόρων προγραμμάτων περίπου 47 με 50 δισεκ. ευρώ.
Η ρευστότητα αυτή είναι δανεική, πρέπει να επιστραφεί, οπότε η μεγάλη πλεονάζουσα ρευστότητα στις ελληνικές τράπεζες τελεί υπό αιρέσεις.
Οι τράπεζες πρέπει να επιστρέψουν τα 47 με 50 δισεκ. στην ΕΚΤ.

6)Στο βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης ότι υπάρχουν 700.000 εταιρίες που περιμένουν να χρηματοδοτηθούν αλλά λαμβάνουν δάνεια μόνο οι 33.000 επιλέξιμες εταιρίες, τονίζουν ότι ακολουθούν τα νέα πιστωτικά πρότυπα, καθώς θυμίζουν ότι τα προβληματικά δάνεια στο σύστημα έφθασαν στα 106 δισεκ, σημειώθηκαν 3 ανακεφαλαιοποιήσεις και ένας τέταρτος γύρος με αυξήσεις κεφαλαίου για να μπορέσει ο κλάδος να εξυγιανθεί σε μεγάλο βαθμό.
Ακόμη δεν έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για επιθετική χρηματοδότηση της οικονομίας, ούτε οι τράπεζες, ούτε η η οικονομία είναι έτοιμη.

Το συμπέρασμα

Τα 32 δισεκ. του Ταμείου Ανάκαμψης είναι ο νέος στόχος των τραπεζών πως θα τον διανείμουν και τη μόχλευση στα δάνεια θα πραγματοποιήσουν.
Ωστόσο το βασικό ζήτημα εδώ δεν είναι να δοθούν μόνο δάνεια εκ του ασφαλούς αλλά να πάρει εμπρός η οικονομία και χωρίς τις τράπεζες πραγματική εκκίνηση της οικονομίας δεν μπορεί να υπάρξει.
Το πολιτικό πείραμα της επανεκκίνησης της οικονομίας δεν θα πετύχει και αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό εάν οι τράπεζες δεν στηρίξουν με δανεισμό.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης