Τελευταία Νέα
Χρηματιστήριο

Aegean: Τα όρια διακύμανσης της μετοχής στις 24/5

Aegean: Τα όρια διακύμανσης της μετοχής στις 24/5

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 27/5 έως 9/6 και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο Χρηματιστήριο ορίζεται από 27/5 έως και 4/6

Από 24/05/2021, οι μετοχές της εταιρίας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ» είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων, με έκδοση 18.750.000 νέων (ΚO) μετοχών, σε αναλογία 0,262542164271582 νέα (ΚΟ) μετοχή για κάθε μία 1 παλαιά (ΚΟ) μετοχή, σε τιμή διάθεσης μετοχής 3,20 ευρώ.
Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 27/05/2021 έως και 09/06/2021 και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται από 27/05/2021 έως και 04/06/2021.
Διευκρινίζεται ότι βάσει του άρθρου 2.6.3. του Κανονισμού του Χ.Α. και των αποφάσεων 22 & 26 του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύουν, τα όρια διακύμανσης της τιμής της μετοχής μόνο για τη συνεδρίαση του Χ.Α. της 24/05/2021, ορίζονται ως εξής: +30% στην τιμή κλεισίματος της μετοχής της τελευταίας συνεδρίασης του Χ.Α. (21/05/2021): 5,7600 ευρώ και -30% στην προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής που προκύπτει λόγω της αύξησης: 5,2300 ευρώ.

Προσαρμοσμένη τιμή: 5,2300 ευρώ

Τιμή κλεισίματος τελευταίας ημέρας διαπραγμάτευσης (21/05/2021): 5,7600 ευρώ
Ανώτατο όριο +30%: 7,4800 ευρώ
Κατώτατο όριο -30%: 3,6650 ευρώ

Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι στο υποσύστημα του ΟΑΣΗΣ - βάσει της ισχύουσας απόφασης 26 του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών - ως τιμή εκκίνησης λαμβάνεται η προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής σε αυτή την περίπτωση, το ανώτατο και κατώτατο όριο τιμής διαμορφώνεται ως εξής:

Τιμή εκκίνησης: 5,2300 ευρώ
Ανώτατο όριο + 43,03%: 7,4800 ευρώ
Κατώτατο όριο -30%: 3,6650 ευρώ

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης