Το Παρασκήνιο της Αγοράς

Μια ματιά στα αποτελέσματα της ΣΙΔΜΑ – Μείωσε ο όμιλος τη ζημιά, κέρδη η μητρική

tags :
Μια ματιά στα αποτελέσματα της ΣΙΔΜΑ – Μείωσε ο όμιλος τη ζημιά, κέρδη η μητρική
Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου ήταν αρνητικά κατά 13,2 εκατ. ευρώ από -25,9 εκατ. ευρώ, ενώ της μητρικής γύρισαν θετικά κατά 3,5 εκατ. ευρώ από αρνητικά κατά 8,8 εκατ. ευρώ
Σχετικά Άρθρα

Μειωμένη εμφανίζεται η ζημία του ομίλου ΣΙΔΜΑ στη χρήση 2020, ενώ η μητρική επέστρεψε στην κερδοφορία.
Πιο αναλυτικά, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών το 2020 διαμορφώθηκε περίπου στα περυσινά επίπεδα.
Συγκεκριμένα σε 133,3 εκατ. ευρώ, έναντι 133,7 εκατ. το 2019, μειωμένος οριακά κατά 0,3%, επηρεασθείς από την πτώση της μέσης τιμής πώλησης των προϊόντων χάλυβα μέσα στο 2020 κατά 5,2%, σε σχέση με το 2019.
Μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε στα 162,8 εκ. έναντι 166,6 εκ. τον προηγούμενο χρόνο, μειωμένος δηλαδή κατά 2,3%.
Αντίθετα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 6,3 εκατ. ευρώ από 4,6 εκατ. το 2019, καταγράφοντας αύξηση κατά 39%, κυρίως λόγω της αύξησης κατά
23,64% του περιθωρίου μικτού κέρδους.
Τέλος τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εμφάνισαν ζημία 767 χιλ. ευρώ από 2,01 εκατ. ευρώ.
Τόσο τα έκτακτα έξοδα ύψους 0,6 εκατ., που αφορούν την διαδικασία ολοκλήρωσης της απορρόφησης στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της ΜΠΗΤΡΟΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ, όσο και τα αρνητικά αποτελέσματα της θυγατρικής στην Ρουμανία προκάλεσαν στον Όμιλο καταγραφή ζημιών, περιορισμένων όμως αισθητά σε σχέση με προηγούμενες χρήσεις.
Τα διαθέσιμα του Ομίλου ανήλθαν στα 16,7 εκ. από 6,2 εκ. στο τέλος του 2019, ενώ οι καθαρές δανειακές του υποχρεώσεις υποχώρησαν οριακά κατά 0,2%. μετά την μεταφορά μετρητών και δανείων από την ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ.
Η μητρική εμφάνισε κέρδη 483 χιλ. ευρώ από ζημία 1,3 εκατ. ευρώ.
Η διοίκηση αναφέρει πως την τελευταία πενταετία η Εταιρεία βρίσκεται σε αναπτυξιακή πορεία, αυξάνοντας χρόνο με το χρόνο τον όγκο πωλήσεων της, ενώ στην τελευταία οικονομική χρήση πέρασε και πάλι σε κερδοφορία σε επίπεδο προ φόρων.
Στόχος της διοίκησης της Εταιρείας παραμένει η ενίσχυση του κύκλου εργασιών της και η αύξηση του μεριδίου που κατέχει στην ελληνική αγορά μετά και την απορρόφηση στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ.
Ήδη τα αποτελέσματα της παραπάνω απορρόφησης, καθώς και η αναχρηματοδότηση των δανείων της εταιρείας που έλαβε χώρα αρχές Φεβρουαρίου, έχουν ενισχύσει σημαντικά την κεφαλαιακή διάρθρωση, καθιστώντας το κεφάλαιο κίνησης θετικό και έχουν εξυγιάνει τα ίδια κεφάλαια, τόσο σε επίπεδο εταιρείας όσο και ομίλου.
Η προαναφερόμενη θετική επίδραση στα ίδια κεφάλαια, ενισχύεται περαιτέρω τους πρώτους μήνες του 2021, με την συνεχιζόμενη βελτίωση της κερδοφορίας της εταιρείας και του Ομίλου.
Επιπλέον, ο έλεγχος των παραγωγικών και λειτουργικών εξόδων της, κυρίως για την διατήρηση επαρκούς ρευστότητας, αποτελεί εξίσου σημαντικό στόχο ειδικά στο σημερινό περιβάλλον συνεχιζόμενων αυξήσεων των διεθνών τιμών των πρώτων υλών.
Στον κύκλο εργασιών του Ομίλου και της εταιρείας για το έτος 2021 αναμένεται να συνεισφέρουν θετικά η έμφαση της ελληνικής κυβέρνησης στην υλοποίηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων αλλά και η υλοποίηση σημαντικών ιδιωτικών έργων που αναμένεται να συμβάλουν περαιτέρω στην ώθηση της ζήτησης για χαλυβουργικά προϊόντα.
Σημειώνεται πως τα ίδια κεφάλαια του ομίλου ήταν αρνητικά κατά 13,2 εκατ. ευρώ από -25,9 εκατ. ευρώ, ενώ της μητρικής γύρισαν θετικά κατά 3,5 εκατ. ευρώ από αρνητικά κατά 8,8 εκατ. ευρώ.

www.bankingnews.gr 

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης