Τελευταία Νέα
Ασφαλιστικά Νέα

Η μεταρρύθμιση Εργασιακού νόμου και η αναδιοργάνωση του ΟΑΕΔ, πάει πίσω τις εξαγγελίες για τις 200.000 θέσεις εργασίας

Η μεταρρύθμιση Εργασιακού νόμου και η αναδιοργάνωση του ΟΑΕΔ, πάει πίσω τις εξαγγελίες για τις 200.000 θέσεις εργασίας
Στην μεταρρύθμιση του εργασιακού νόμου ώστε να καταστεί «ευέλικτος» στη δημιουργία των 200.000 νέων θέσεων εργασίας, που φιλοδοξεί η κυβέρνηση
Σχετικά Άρθρα

Στην μεταρρύθμιση του εργασιακού νόμου ώστε να καταστεί «ευέλικτος» στη δημιουργία των 200.000 νέων θέσεων εργασίας, που φιλοδοξεί η κυβέρνηση να δημιουργήσει την επόμενη πενταετία στοχεύουν οι παρεμβάσεις του υπουργείου Εργασίας.

Η μεταρρύθμιση του εργασιακού νόμου στηρίζεται στους 5 παρακάτω άξονες

  • Δημιουργία της Εργάνη ΙΙ
  • Εκσυγχρονισμός συλλογικού εργατικού και συνδικαλιστικού δικαίου
  • Προσαρμογή στην τηλεργασία
  • Αντιμετώπιση παρενόχλησης και βίας στην εργασία
  • Ισορροπία επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής

Ως προς την μεταρρύθμιση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, στοχεύει στην ριζική αναθεώρηση και στον εκσυγχρονισμό του συστήματος αναβάθμισης δεξιοτήτων του ενεργού πληθυσμού.
Η νέα στρατηγική προβλέπει συστηματική και διαρκή αξιολόγηση των παρόχων, συνδέει την αμοιβή τους και την αμοιβή των καταρτιζομένων με πιστοποιημένη από τρίτους απόκτηση δεξιοτήτων και διασφαλίζει τη διαρκή σύνδεση της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.
Επίσης η μεταρρύθμιση προβλέπει τη σύσταση ενός Εθνικού Συμβουλίου για τις Δεξιότητες.
Συνδεδεμένη επένδυση με τη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση είναι ένα μεγάλο οριζόντιο πρόγραμμα κατάρτισης σε νέες δεξιότητες (ψηφιακές, πράσινες και ήπιες) για το εργατικό δυναμικό της χώρας μέσα από ένα στοχευμένο σύστημα ανάλυσης των κενών στις δεξιότητες και των αναγκών κάθε ομάδας στόχου.
Η πρόταση στοχεύει στην ενίσχυση της ποιότητας και της εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων και την ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας, στο πλαίσιο των σύγχρονων αναγκών των επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας.
Στα αναμενόμενα αποτελέσματά του περιλαμβάνεται η αναβάθμιση του επιστημονικού δυναμικού της χώρας και η βελτίωση της διεθνούς κατάταξης των ελληνικών πανεπιστημίων.

Τα επί μέρους προγράμματα προϋποθέτουν επίσης, ως επί το πλείστον, πρόσθετη χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό τομέα και αφορούν σε:

  • Oμάδες ερευνητικής αριστείας (Clusters of Research Excellence). Επισκέπτες Καθηγητές που αναπτύσσουν νέα συγχρηματοδοτούμενα με τον ιδιωτικό τομέα ερευνητικά προγράμματα. Συγχρηματοδοτούμενα διδακτορικά συνδεδεμένα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, Προώθηση της διασύνδεσης των Πανεπιστημίων με άλλα
  • Ιδρύματα στο εξωτερικό. Πιστοποιητικό Εκπαιδευτή για τους αποφοίτους Πανεπιστημίων ώστε να αποκτούν (όπου είναι αναγκαίο) εκτός από την επιστημονική γνώση του τομέα στον οποίο θα διδάξουν και επιστημονική γνώση της ίδιας της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ο στόχος της μεταρρύθμισης του συστήματος μαθητείας του ΟΑΕΔ είναι να ενισχυθούν οι Σχολές Μαθητείας και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: Ανασχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών (με τη συμβολή των κοινωνικών
εταίρων και των εργοδοτών) για την ευθυγράμμιση με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.
Νέο σύστημα ποιοτικού ελέγχου και παρακολούθηση της προόδου των μαθητών στην αγορά εργασίας.
Απλοποίηση μαθησιακών διαδικασιών και ενσωμάτωση νέων μεθοδολογιών και εργαλείων όπως πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης και ψηφιακό περιεχόμενο εκπαίδευσης.

Σε ότι αφορά τα προγράμματα κατάρτισης και την αναβάθμιση του ΟΑΕΔ Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Εργασίας έχει προχωρήσει στην κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου σχέδιο πάνω σε δύο άξονες:

  • Την επιδοτούμενη εργασία και τις αλλαγές στα προγράμματα κατάρτισης.
  • Την επανακατάρτισης των εργαζομένων με την καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων (Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ).

Μέσω της νομοθετικής ρύθμισης που προωθείται θα εκσυγχρονιστεί ο τρόπος κατάρτισης των εργαζομένων, προκειμένου η πιστοποίηση να είναι υψηλού επιπέδου και με βάση διεθνή στάνταρ που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.
Η μεταρρύθμιση στην κατάρτιση και τις νέες πολιτικές ενεργητικής απασχόλησης που θα προωθηθούν θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και το Νέο ΕΣΠΑ με πόρους περίπου 3 δις ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, εκ των οποίων θα διατεθούν περίπου 300 εκατ ευρώ το 2021.

Σύμφωνα με πληροφορίες με νομοσχέδιο προωθούνται οι εξής παρεμβάσεις

Αναβάθμιση του ΟΑΕΔ

Πλέον ο Οργανισμός θα διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην κατάρτιση. Η συνεργασία του ΟΑΕΔ με την google αποτελεί προπομπό για τη νέα γενιά προγραμμάτων που έρχονται και θα αποτελέσει διεθνές πρότυπο ψηφιακής κατάρτισης.

Νέο σύστημα παρακολούθησης της αγοράς εργασίας

Προωθείται ο επανασχεδιασμός των εργαλείων παρακολούθησης της αγοράς εργασίας. Θα υπάρξει ένα νέο και ανασχεδιασμένο εργαλείο Παρακολούθησης, Ανάλυσης και Πρόβλεψης της Αγοράς Εργασίας που θα αξιοποιεί την τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου τα προγράμματα να είναι στοχευμένα στις ανάγκες της αγοράς.

Νέο Εθνικό Συμβούλιο Δεξιοτήτων

Στον ΟΑΕΔ θα ενταχθεί το νέο Εθνικό Συμβούλιο Δεξιοτήτων για το σχεδιασμό των προγραμμάτων με την συμμετοχή εκπροσώπων από τα υπουργεία Εργασίας, Παιδείας, Εσωτερικών, Ανάπτυξης και τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Νέο σύστημα αξιολόγησης των παρόχων κατάρτισης

Οι πάροχοι των υπηρεσιών κατάρτισης θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα ποιοτικά κριτήρια, προκειμένου να περιληφθούν στο σχετικό μητρώο για να συμμετέχουν στα προγράμματα.
Οι επιδόσεις τους θα αξιολογούνται με αντικειμενικά κριτήρια όπως: το ποσοστό των συμμετεχόντων που ολοκλήρωσαν επιτυχώς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το ποσοστό % των ανέργων που εξασφάλισαν μη επιδοτούμενη απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα, το ποσοστό των ανέργων που διατηρούν τη μη επιδοτούμενη θέση στον ιδιωτικό τομέα, πόσοι εξασφάλισαν μετά την κατάρτιση ένα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό επαγγελματικών δεξιοτήτων εντός 6 μηνών μετά την έξοδο κ.α.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης