Επιχειρήσεις

Αποκλειστικό: Ο δικηγόρος της Folli Follie στέλνει σε ΕΛΤΕ και δικαιοσύνη την PwC για απόκρυψη στοιχείων

tags :
Αποκλειστικό: Ο δικηγόρος της Folli Follie στέλνει σε ΕΛΤΕ και δικαιοσύνη την PwC για απόκρυψη στοιχείων

Τι αποκαλύπτει και για χειρισμούς σε Dufry η ανταλλαγή εξωδίκων των δύο πλευρών

Σχετικά Άρθρα

Πόλεμος έχει ξεσπάσει μεταξύ του επί πολλά έτη δικηγόρου της Folli Follie Ιωάννη Τσιγκουνάκη και της PwC την οποία κατηγορεί μεταξύ άλλων ότι απέκρυψε ηθελημένα στοιχεία από την ενδιάμεση έκθεση και ότι δεν τήρησε τα προβλεπόμενα στις ελεγκτικές της διαδικασίες μετά την εντολή που έλαβε από το δικαστήριο για τη διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου.
Στο μάτι του κυκλώνα έχει βρεθεί και ο ελεγκτής της PwC που είχε την ευθύνη του ελέγχου κ. Αντώνης Αντωνιάδης.

Το χρονικό της αντιπαράθεσης

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε με την αποστολή εξωδίκου στις 21/12/2020 από τον κ Τσιγκουνάκη στο οποίο απάντησε επίσης με εξώδικο μετά από είκοσι ημέρες (11/1/2021) η PwC τα οποία σήμερα αποκαλύπτει το Bankingnews. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει και συνέχεια καθώς ο κ. Τσιγκουνάκης προσφεύγει στα δικαστήρια αλλά και την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης θεωρώντας ότι έχει διαπραχθεί σωρεία παραβάσεων και μη σύννομων πρακτικών σε βάρος του από την PwC οι οποίες είχαν ως συνέπεια να δημιουργεί συνέπειες για τον ίδιο «μολονότι δεν στοιχειοθετούν ή σχετίζονται με την κατηγορία που εκκρεμεί ενώπιον της 35ης τακτικής ανακρίτριας» η οποία χειρίζεται το σκάνδαλο Follie.

Τι ισχυρίζεται ο δικηγόρος

Στο εξώδικό του ο κ. Τσιγκουνάκης αναφέρει μεταξύ άλλων ότι:

  1. Στην έκθεση συμπεριλαμβάνονται αόριστες αξιολογήσεις για θέματα άσχετα που δεν έχουν ερευνηθεί σε βάθος με τη λήψη επαρκών και κατάλληλων ελεγκτικών τεκμηρίων και πως η καλή του φήμη και υπόληψη δεν μπορεί να εξαρτάται από το αν πληρωθεί η PwC για να συνεχίσει τον έλεγχό της ώστε να διερευνήσει τα ζητήματα για τα οποία προβαίνει σε πιθανολογήσεις. Ο κ. Τσιγκουνάκης ισχυρίζεται επίσης ότι δεν είναι σύννομο να μην ολοκληρωθεί ο έλεγχος με την απαίτηση της PwC καθώς ο νόμος αναφέρει ότι η πληρωμή γίνεται με την ολοκλήρωση του ελέγχου.
  2. Ζητήθηκε από την PwC η συνδρομή του αλλά και η πληροφόρηση για την υπόθεση Dufry που εκκρεμεί ενώπιον του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου. Έγινε συνάντηση στα πλαίσια του διαχειριστικού ελέγχου. Στη συνάντηση αλλά ούτε μεταγενέστερα έγινε ερώτηση από την PwC και τον κ. Αντωνιάδη για τα ζητήματα που αναφέρονται στην ενδιάμεση έκθεση και επιπλέον η PwC απέκρυψε ελεγκτικό στοιχείο-τεκμήριο από την ενδιάμεση έκθεση που εγχείρησε στην 35η τακτική ανακρίτρια και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το συγκεκριμένο ελεγκτικό τεκμήριο (e-mail) δείχνει ότι ο κ. Τσιγκουνάκης δεν είχε γνώση των όσων συνέβαιναν στην Ασία. Επιπλέον παρατίθεται e-mail όπου αναφέρεται πως « ο κ. Τσιγκουνάκης προσπαθεί να βοηθήσει αλλά δεν έχει και δεν πρέπει να μάθει την πλήρη εικόνα για πως έχουμε στήσει τα πράγματα εδώ» (σ.σ. στον υποόμιλο της Ασίας).
  3. Στο κεφάλαιο 4.4.2 της έκθεσης με τίτλο «Άλλες συναλλαγές με ενδείξεις περί χρηστής διαχείρισης» αφιερώνεται ενότητα σε δύο κυπριακές εταιρίες (Grandlion , Microenergy) που ανήκουν στον ίδιο και μέσω των οποίων η δικηγορική του εταιρία ασκούσε τη διαχείριση σημάτων και δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας όπως είναι σύνηθες. Οι αναφορές περί σύνδεσης με τους μετόχους της Folli δεν αποδεικνύονται και δεν συνάδουν με τον Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 240.
  4. Παραθέτει μια σειρά γεγονότων και επιχειρημάτων τα οποία κατά την άποψή του δεν στηρίζουν την θέση της PwC περί μη παροχής των υπηρεσιών που τιμολογήθηκαν στην Folli Follie από τις Κυπριακές εταιρίες ενώ επισημαίνεται με σαφή αιχμή ότι η PwC δεν ασχολήθηκε με τις αμοιβές άλλων δικηγόρων-δικηγόρου που παρείχε χαμηλότερου βεληνεκούς υπηρεσίες


Ο κ. Τσιγκουνάκης στο εξώδικό του καλεί την PwC να παραλάβει τα έγγραφα που ο ίδιος επικαλείται για να αποδείξει την μη εμπλοκή του, να προσκομίσει αντίγραφα των στοιχείων που επικαλείται και να προβεί εντός πέντε ημερών σε διορθώσεις.

Τι απαντά η PwC

Στην απάντησή της η PwC που αρνείται «όλες τις αιτιάσεις» του κ. Τσγκουνάκη αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:

  1. Η διεξαγωγή του διαχειριστικού ελέγχου και έκθεση που συντάχθηκε έχει πραγματοποιηθεί με όσα επακριβώς ορίζει η σχετική απόφαση του δικαστηρίου για το διαχειριστικό έλεγχο.
  2. Δεν ζητήθηκε ο έλεγχος να γίνει με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (σ.σ. Το ερώτημα είναι με ποια ελεγκτικά πρότυπα έγινε)
  3. Η καταγραφή των ευρημάτων στην έκθεση διαφέρει από την αιτίαση κατά οποιουδήποτε προσώπου και δεν υπήρχε πρόθεση οποιουδήποτε φυσικού προσώπου του κ. Τσιγκουνάκη περιλαμβανόμενου.
  4. Σχετικά με το αίτημα για περαιτέρω επεξεργασία στοιχείων (σ.σ. αυτά που επικαλείται και αποστέλλει ο κ. Τσιγκουνάκης) το αντικείμενο της εργασίας της PwC προσδιορίζεται από την απόφαση του δικαστηρίου (σ.σ. η PwC ουσιαστικά ισχυρίζεται ότι δεν είναι δουλειά της να δει τα στοιχεία που παραθέτει ο κ. Τσιγκουνάκης καθώς αυτό δεν προβλέπεται από την εντολή που έχει λάβει).

Το καρφί για χειρισμούς με Dufry

Όπως μπορεί να καταστεί αντιληπτό τόσο η αποστολή εξωδίκου όσο και η απάντηση ανοίγουν κύκλο αντιπαράθεσης ο οποίος περνά από την τακτική δικαιοσύνη και την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης που κατά πάσα πιθανότητα θα κληθεί να λάβει θέση για το αν και κατά πόσο η PwC κατά την διενέργεια του διαχειριστικού ελέγχου τήρησε τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία που διέπει τους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές.
Ανεξαρτήτως αυτού προκαλούν ιδιαίτερη εντύπωση τα αναφερόμενα από τον κ. Τσιγκουνάκη περί μη χρήσης της δυνατότητας χρησιμοποίησης ορκωτού ελεγκτή-λογιστή στο Διεθνές Δικαστήριο με την Dufry προκειμένου αυτός να εκτιμήσει τα οικονομικά αποτελέσματα των ΚΑΕ και να αποτιμήσει το ύψος της ζημίας ένα υπάρχει.
Και προκαλεί εντύπωση δεδομένου ότι τίθεται το ερώτημα πόσο μπορεί αυτό να επηρεάσει αν μπορεί την έκβαση της συγκεκριμένης διαμάχης που είναι κρίσιμη για την Folli Follie δεδομένου ότι βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια εξυγίανσης της εταιρίας.

ΤΟ ΕΞΩΔΙΚΟ ΤΣΙΓΚΟΥΝΑΚΗ ΠΡΟΣ PwC

H ΕΞΩΔΙΞΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ PwC

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης