Λίγο μετά το άνοιγμα του ΧΑ – Ακολουθεί τις ξένες αγορές – Ανοδική αντίδραση μετά από 6 πτωτικές

Λίγο μετά το άνοιγμα του ΧΑ – Ακολουθεί τις ξένες αγορές – Ανοδική αντίδραση μετά από 6 πτωτικές
ΑΓΟΡΑ: Οι αγορές της Ευρώπης άνοιξαν με σημαντική άνοδο. Εμείς έχοντας συμπληρώσει 6 πτωτικές και έχοντας δει ανοδικές αντιδράσεις να μην έχουν διάρκεια θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι το κλείσιμο. Πρέπει πάντως, να δούμε μία καλή αντίδραση ώστε να απομακρυνθούν οι μετοχές από κρίσιμα τεχνικά σημεία. Το άνοιγμα στα είναι αρκετά καλό.

Ανακοινώνονται πολλά αποτελέσματα και αυτή την εβδομάδα πρέπει να ολοκληρωθούν οι δημοσιεύσεις. Στις αντοχές των εισηγμένων εστιάζουμε και σε αυτές που έχουν καλό ισολογισμό και μπορούν και βγάζουν και κάποια κέρδη παρά την πανδημία. Δεν πάμε να υπολογίζουμε τις αξίες των εταιρειών με βάση αυτά τα έκτακτα δεδομένα. Έχουν περάσει πολλά…

Μας ανησυχούν βέβαια κάποια όπου οι ζημιές είναι μεγάλες και δεν είναι όλες έκτακτες και υπερβαίνουν το 30% των ιδίων κεφαλαίων. Επομένως δεν ξέρουμε τι θα γίνει αν διατηρηθούν άσχημα τα αποτελέσματα στο σύνολο της χρήσης και πως θα αντιδράσει η διοίκηση του ΧΑ. Θα εφαρμόσει πιστά τον κανονισμό για την επιτήρηση ή θα είναι ελαστική; Έχουν όμως και κάποια «όπλα» οι εισηγμένες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Είναι νωρίς ακόμα…

ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Ξεχωρίζει η Eurobank, αλλά από κοντά ακολουθούν και οι άλλες συστημικές.

ΔΕΗ: Πάνω από τα 5,05 ευρώ η μετοχή με καλή άνοδο και δυνατές εντολές αγοράς.

AEGEAN: Στο εξάμηνο οι ζημιές ανήλθαν στα 158,8 εκατ. ευρώ από 13 εκατ. ευρώ. Σημειώνουμε πως το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων έχει πλέον υποχωρήσει στα 130 εκατ. ευρώ από 328,4 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές υποχρεώσεις ανήλθαν στα 1,24 δισ. ευρώ από 1 δισ. ευρώ. Στο ταμείο μαζί με τις δεσμευμένες καταθέσεις υπήρχαν 436,5 εκατ. ευρώ από 505 εκατ. ευρώ περίπου που ήταν στο τέλος του 2019.

INTRACOM: EBITDA από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 12,6 εκατ. ευρώ από 13,7 εκατ. ευρώ και ζημιές προ φόρων 2,3 εκατ. ευρώ από 1,4 εκατ. ευρώ. Από την πώληση της Κ-WIND υπήρξε κέρδος για τον όμιλο 8,4 εκατ. ευρώ που πήγε στις διακοπείσες δραστηριότητες. Η καθαρή θέση στα 242,3 εκατ. ευρώ και οι συνολικές υποχρεώσεις στα 455,6 εκατ. ευρώ.

Η πώληση αλλά και οι καλές λειτουργικές ταμειακές ροές βοήθησαν στο να μειωθούν οι συνολικές υποχρεώσεις (και τα δάνεια) και να ενισχυθούν τα ταμειακά διαθέσιμα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (απάντηση): Μία εισηγμένη δεν είναι μόνο κέρδη και αν ήταν σε κάθε μείωση κερδών για εκτάκτους λόγους να βουλιάζουν οι μετοχές και αυτό να είναι δικαιολογημένο μάλλον βλέπετε το δέντρο και χάνετε το δάσος. Ειδικά για περιπτώσεις εταιρειών με γεμάτα ταμεία.

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (απάντηση): Από τη λογιστική κατάσταση δε βλέπουμε κάποια αναφορά στις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Θα πρέπει να υπάρξει περαιτέρω ενημέρωση για να μπορέσουμε να πούμε αν θα βγει ή όχι από την επιτήρηση. Ο ορκωτός σημειώνει πάντως την αγωγή αποζημίωσης ύψους 4,5 εκατ. ευρώ και τα πρόστιμα 258 χιλ. ευρώ από ασφαλιστικό οργανισμό. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για αυτά τα ποσά.

Έσοδα στο εξάμηνο 3,7 εκατ. ευρώ από 2,9 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 219 χιλ. ευρώ από 54 χιλ. ευρώ. Καθαρή θέση 8,08 εκατ. ευρώ και συνολικές υποχρεώσεις 13,3 εκατ. ευρώ. Σημειώνουμε πως προχώρησε πριν λίγες μέρες σε πώληση ακινήτου. Δεν αναφέρεται τίμημα.

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (απάντηση): Η στήλη έχει μία εμμονή με τα δάνεια συνολικά. Η Επίλεκτος έχει αρκετά. Θα πρέπει πρώτα να δούμε βελτίωση και μετά να κοιτάξουμε τη μετοχή.

ΑΝΕΚ: Αρνητικό κεφάλαιο κίνησης 270 εκατ. ευρώ και αρνητικά ίδια κεφάλαια 17,8 εκατ. ευρώ. Επιπλέον υπάρχουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τραπεζικά ιδρύματα. Αρνητικά κατά 2,3 εκατ. ευρώ τα ΕΒΙΤDA από κέρδη 3,2 εκατ. ευρώ στο περσινό πρώτο εξάμηνο και ζημιές 13,2 εκατ. ευρώ από 7,9 εκατ. ευρώ.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS