Σημαντικό πλήγμα στην Audiovisual από την επίδραση του κορωνοιού - Τι λέει η διοίκηση

Σημαντικό πλήγμα στην Audiovisual από την επίδραση του κορωνοιού - Τι λέει η διοίκηση
Τα αποτελέσματα μετά από φόρους του Ομίλου για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες στην χρήση 2019 διαμορφώθηκαν σε ζημιές 15,68 εκ έναντι ποσού ζημιών 9,21 εκ της προηγούμενης χρήσης
Δύσκολη εκτιμά ότι θα είναι η επόμενη μέρα της πανδημίας η διοίκηση της AVE (πρώην Audiovisual της οποίας ο βασικός μέτοχος είναι η οικογένεια Βαρδινογιάννη) και ελέγχει το 50,1% της Kristelkom, έχει θυγατρική την «Allou Fun Park Ελληνικά Ψυχαγωγικά Πάρκα Α.Ε.» στο οποίο ανήκει το θεματικό πάρκο ψυχαγωγίας Allou Fun Park, αλλά και την Odeon με τις κινητογραφικές αίθουσες.
Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας από τις 11.03.2020 δυο βασικοί επιχειρησιακοί πυλώνες του Ομίλου, αυτός της εκμετάλλευσης των κινηματογραφικών αιθουσών (Ster / Odeon) και αυτός της εκμετάλλευσης ψυχαγωγικών πάρκων (Allou Fun Park) εισήλθαν σε καθεστώς υποχρεωτικής αναστολής της λειτουργίας τους με κρατική εντολή.
Οι κινηματογράφοι παραμένουν σε αναστολή μέχρι και σήμερα, ενώ το Allou Fun Park επαναλειτούργησε από τα μέσα Ιουνίου.
Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας από το Μάρτιο άρχισαν να διαφαίνονται οι επιπτώσεις της πανδημίας στις πωλήσεις.
Ο κλάδος των κινηματογράφων και των ψυχαγωγικών πάρκων επηρεάστηκε πολύ αρνητικά, από τα μέσα Μαρτίου και κατόπιν της απόφασης υποχρεωτικού κλεισίματος των κινηματογραφικών αιθουσών και του πάρκου.
Κατά το πρώτο 5μηνο της τρέχουσας χρήσης τα έσοδα από τη λειτουργία των κινηματογράφων και του allou ανήλθαν σε 3,40 εκ μειωμένα κατά αξία 3,88εκ ήτοι 53% από το αντίστοιχο περσινό διάστημα.
Επίσης το έσοδα προερχόμενα από τη διανομή προϊόντων κινητής τηλεφωνίας κατά το πρώτο 5μηνο του 2020 ανήλθαν σε 35,88 εκ μειωμένα κατά 13% περίπου σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους κατά την οποία ανήλθαν σε 41,45εκ.
Για το υπόλοιπο του έτους, λόγω των ειδικών συνθηκών και όσο υπάρχει η αβεβαιότητα για την “επόμενη μέρα”, είναι δύσκολο να γίνουν λεπτομερείς προβλέψεις για την πορεία των πωλήσεων.
Βασικοί παράγοντες όπως ενδεικτικά η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, η πορεία του τουρισμού, η πιθανότητα επανεμφάνισης 2ου κύματος της πανδημίας καθώς και η εύρεση φαρμάκου/ εμβολίου που θα αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τον COVID-19, θα έχουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της πορείας των πωλήσεων.
Η εκτίμηση της Διοίκησης αναφορικά με τα έσοδα από τις κινηματογραφικές αίθουσες για τη χρήση 2020 είναι ότι θα είναι μειωμένα κατά 40%-45% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
Τα έσοδα από το Allou fun park για τη χρήση 2020 εκτιμάται ότι θα παρουσιάσουν μείωση της τάξης του 30%-35% σε σχέση με το 2019, ενώ οι προβλέψεις των εσόδων από τον κλάδο της διανομής προϊόντων κινητής τηλεφωνίας αναμένεται να παρουσιάσουν πτώση κατά ποσοστό περίπου 10%.
Για το 2019 ο κύκλος εργασιών της ΑVE στη χρήση 2019 ανήλθε σε 104,63 εκ. για τον όμιλο έναντι ποσού 39,73 εκατ. ευρώ.
Η αύξηση αυτή σε επίπεδο ομίλου προέρχεται όπως αναφέρεται και παραπάνω από την ενσωμάτωση του ομίλου της “KRISTELCOM” από τις 07.06.2019.
Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου στην χρήση 2019 διαμορφώθηκαν σε ζημιές 18,41 εκ έναντι ποσού ζημιών 9,00 εκ της προηγούμενης χρήσης για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες του ομίλου.
Τα αποτελέσματα του Ομίλου επιβαρύνθηκαν από τη καθολική διαγραφή της υπεραξίας που προέρχονταν από τον κλάδο της εκμετάλλευσης των κινηματογραφικών αιθουσών κατά ποσό
4,80 εκ. καθώς και από τη διαγραφή υπεραξίας ποσού 0,8 εκατ. από τον κλάδο της εκμετάλλευσης ψυχαγωγικών. 
Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε κέρδη 1,78 εκ. έναντι ζημιών 9,36 εκ την 31.12.2018.
Τα αποτελέσματα μετά από φόρους του Ομίλου για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες στην χρήση 2019 διαμορφώθηκαν σε ζημιές 15,68 εκ έναντι ποσού ζημιών 9,21 εκ της προηγούμενης χρήσης.
Ειδικά στον Όμιλο η πανδημία επέδρασε καταλυτικά στους κλάδους δραστηριότητας ψυχαγωγίας (κινηματογράφοι και πάρκα ψυχαγωγίας).
Ελένη Μπότα

www.bankingnews.gr

Ελένη Μπότα

BREAKING NEWS