One River: Φθάσαμε στο σημείο όλα τα καλά νέα του μέλλοντος να αποτιμώνται στο παρόν

One River: Φθάσαμε στο σημείο όλα τα καλά νέα του μέλλοντος να αποτιμώνται στο παρόν
Οι τιμές προσαρμόζονται όταν αναγνωρίζουμε ότι το μέλλον είναι πιθανό να φαίνεται διαφορετικό από το παρελθόν αναφέρει το One River Asset Management
Φθάσαμε στο σημείο το πλήθος της μελλοντικής ευημερίας, όλα τα καλά νέα του μέλλοντος να αποτιμώνται στο παρόν αναφέρει το One River Asset Management
Η Fed διοικεί την μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο.
Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ισχυρίζεται κάτι άλλο, αλλά η Fed είναι επίσης θεματοφύλακας του παγκόσμιου αποθεματικού νομίσματος του δολαρίου.
Από αυτήν τη θέση εξουσίας, οι παγκόσμιες κεντρικές τράπεζες έχουν υιοθετήσει τις πολιτικές της Fed.
Κατά την τελευταία δεκαετία, οι παγκόσμιες κεντρικές τράπεζες έλκονταν το μείγμα πολιτικής της Fed, μειώνοντας τα επιτόκια, επεκτείνοντας τη ρευστότητα, υποκινώντας μια ιστορική αύξηση του παγκόσμιου χρέους και αυξάνοντας εντυπωσιακά την μόχλευση.
Φθάνοντας στο 2020, ο κόσμος είχε το πιο ομοιογενές μείγμα πολιτικής από την εποχή της Ρωμαϊκής κυριαρχίας.
Και, όπως συμβαίνει σε όλα τα πράγματα, η έλλειψη διαφορετικότητας μειώνει την ανθεκτικότητα.
Η κυριαρχία της Fed είχε πολύπλοκες, ακούσιες συνέπειες, μερικές από τις οποίες μπορούμε να παρατηρήσουμε.
Για παράδειγμα, απαλλάσσει τους πολιτικούς από το έργο της διακυβέρνησης.
Κάθε κρίση επιλύθηκε εύκολα με νομισματική μαγεία, επεκτείνοντας την μελλοντική ζήτηση σε παρόντα χρόνο.
Αυτό επέτρεψε στους πολιτικούς να αποφύγουν να κάνουν δύσκολες επιλογές μεταξύ των δαπανών για το σήμερα έναντι της επένδυσης για το αύριο.
Ουσιαστικά δανειστήκαμε από τη νεολαία μας για να ξοδέψουμε όταν θα γεράσουμε.
Το φοιτητικό χρέος είναι ένα φαινόμενο.
Οι ακραία υπερτιμημένες τιμές περιουσιακών στοιχείων είναι μια άλλη μορφή.
Η κυριαρχία της νομισματικής πολιτικής οδηγεί στο λογικό συμπέρασμα ότι το σύνολο της μελλοντικής ευημερίας έχει έρθει στο παρόν, αποτιμάται σε παρούσες αξίες.
Σε αυτό το τελικό σημείο, ανεξάρτητα από το πόσα νομισματικά μαγικά ραβδιά διαθέτει ο πλανήτης η πραγματική οικονομία δεν ανταποκρίνεται, η νομισματική πολιτική είναι απολύτως ανίσχυρη. Κάθε φορά η νομισματική πολιτική χάνει σταδιακά την αποτελεσματικότητα της.
 Κάπου κοντά στο τέλος, οι πολιτικοί αναγκάζονται να αρχίσουν να κυβερνούν ξανά, κάνοντας επιλογές. Αλλά σε αντίθεση με τους κεντρικούς τραπεζίτες που είναι όλοι ίδιοι, κάθε πολιτικός είναι μοναδικά διαφορετικός, ετερογενής.
Καθώς οι πολιτικοί γεμίζουν το κενό που άφησαν οι ανίσχυροι κεντρικοί τραπεζίτες, χρησιμοποιούν διάφορα εργαλεία - φορολογικά, εμπόριο, συναλλαγματικές ισοτιμίες, ρυθμιστικές παρεμβάσεις, μετανάστευση και στρατιωτικά μέσα.
Προσπαθούν να συντονιστούν με τους κεντρικούς τραπεζίτες, αλλά αυτό παράγει μόνο παραπλανητικά οφέλη, επειδή η νομισματική πολιτική παραμένει ανίσχυρη, μέχρι το σύστημα να επανεκινηθεί. Σήμερα, μεταβαίνουμε από έναν κόσμο έχοντας επικεφαλής ομοιογενείς κεντρικούς τραπεζίτες που χρησιμοποίησαν μερικές πανομοιότυπες πολιτικές.
Η ομοιογένεια των παγκόσμιων κεντρικών τραπεζών παρήγαγε μια εποχή προβλέψιμης πολιτικής.
Αυτό ενθάρρυνε τους οικονομικούς παράγοντες να αξιοποιήσουν τους ισολογισμούς και τις επιχειρηματικές στρατηγικές με προβολές όπου το μέλλον δεν έχει εκπλήξεις.
Οι ενέργειές τους, όπως οι επαναγορές μετοχών ήταν αντανακλαστικές είχαν στόχο να μειώσουν την οικονομική αστάθεια, ενισχύοντας τις προσδοκίες για ένα σταθερό μέλλον. Φυσικά, οι αντανακλαστικές διεργασίες οδηγούν σε ακραία αποτελέσματα.
Χωρίς να το συνειδητοποιήσουν, οι οικονομικοί παράγοντες αποδέχτηκαν αυξημένη συστημική αστάθεια με αντάλλαγμα υψηλότερη κερδοφορία.
Οι τάσεις διαμορφώνονται όταν αλλάζει ο κόσμος.
Οι τιμές προσαρμόζονται όταν αναγνωρίζουμε ότι το μέλλον είναι πιθανό να φαίνεται διαφορετικό από το παρελθόν.
Η υποκείμενη αλλαγή συχνά οδηγείται από φυσικούς οικονομικούς κύκλους.
Περιλαμβάνουν κύκλους χρέους, μόχλευσης, επενδύσεων κεφαλαίου, καινοτομίας, πολιτικής, πληθυσμού, διεθνών σχέσεων. Οι συστηματικές στρατηγικές που ακολουθούν τις τάσεις μόλις ολοκλήρωσαν τη χειρότερη δεκαετία με όρους απόδοσης, συγκριτικά με τα τελευταία 120 χρόνια.
Σίγουρα κάτι θα τελειώσει άδοξα.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS