Καπόπουλος (Alpha): Η έκδοση μακροπρόθεσμων ομολόγων μπορεί να μειώσει τα πρωτογενή πλεονάσματα

Καπόπουλος (Alpha): Η έκδοση μακροπρόθεσμων ομολόγων μπορεί να μειώσει τα πρωτογενή πλεονάσματα
Βελτιώνεται η εμπιστοσύνη στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας εκτιμούν αναλυτές
Η μεγάλη επιτυχία της έκδοσης του 15ετούς ομολόγου της Ελληνικής Δημοκρατίας ήταν το φυσικό αποτέλεσμα, τόσο της μεγάλης αλλαγής που έχει επέλθει στο profile του δημοσίου χρέους το τελευταίο έτος, όσο και της αναπτυξιακής δυναμικής που ενισχύθηκε από τη μεταβολή στο μίγμα της δημοσιονομικής πολιτικής, της εμπέδωσης κλίματος πολιτικής σταθερότητας, της επιτάχυνσης των ιδιωτικοποιήσεων και της οριστικής ανάληψης της ιδιοκτησίας των μεταρρυθμίσεων τονίζει ο Παναγιώτης Καπόπουλος, Επικεφαλής Οικονομολογός, διευθυντής Οικονομικών Μελετών της Alpha Bank.
Ο κ. Καπόπουλος μιλώντας στο ΑΜΠΕ, αναφέρει πως η έκδοση του 15ετους ομολόγου σηματοδοτεί δε, τη διαμόρφωση εκ νέου μιας μακροχρόνιας καμπύλης αποδόσεων των ελληνικών ομολογιακών εκδόσεων, με κύρια χαρακτηριστικά το χαμηλό επασφάλιστρο κινδύνου, την υψηλή ζήτηση σε ένα περιβάλλον αρνητικών αποδόσεων και διάρκεια που υπερβαίνει την περίοδο ισχύος των μέτρων διευθέτησης, που συμφωνήθηκε με τους επίσημους δανειστές.
Παράλληλα, όσο οι αποδόσεις των νέων τίτλων υποχωρούν σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα από αυτά στα οποία βασίστηκε η ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους, ενώ ταυτόχρονα γίνεται ευχερέστερη η έκδοση τίτλων μεγαλύτερης διάρκειας, τόσο διευρύνονται οι δυνατότητες για εκλογίκευση -σε συμφωνία με τους Ευρωπαίους εταίρους- του ύψους των στόχων για τα πρωτογενή πλεονάσματα, χωρίς να επιβαρύνεται η βιωσιμότητα του χρέους. Είναι κάτι που οι αγορές φαίνεται ήδη να προεξοφλούν σε σημαντικό βαθμό. Συγκεκριμένα, η παρατηρούμενη μείωση του κινδύνου χώρας, αντανακλά την εκτίμηση του επενδυτικού κοινού ότι τα πρωτογενή πλεονάσματα που απαιτούνται για τη σταδιακή αποκλιμάκωση της αναλογίας τού χρέους προς το ΑΕΠ, είναι μικρότερα και καθίστανται πολιτικώς περισσότερο εφικτά, απομακρύνοντας την πιθανότητα της αθέτησης υποχρεώσεων στο μέλλον.
Επιπλέον, ο ίδιος ο εξορθολογισμός των δημοσιονομικών στόχων, δηλαδή η προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα, δρα μειωτικά προς τον λόγο χρέους προς ΑΕΠ, στην περίπτωση που ο δημιουργούμενος δημοσιονομικός χώρος αξιοποιείται για την ενίσχυση των επενδυτικών δαπανών, καθώς οι τελευταίες έχουν ισχυρότερο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην οικονομική δραστηριότητα, δηλαδή στον παρονομαστή.
Τέλος, σημαντικό όφελος από την επιτυχή έκδοση του 15ετούς ομολογιακού τίτλου είναι το βελτιωμένο περιβάλλον που διαμορφώνεται πλέον για τις τράπεζες και τις ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς ενισχύεται η προοπτική για την ενίσχυση της ρευστότητάς τους, των  εργασιών τους και της κερδοφορίας τους.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS