Χρηματιστήριο

Στο 66,4% αυξήθηκε το ποσοστό των ξένων στο ελληνικό χρημαρτιστήριο τον Δεκέμβριο του 2018

tags :
Στο 66,4% αυξήθηκε το ποσοστό των ξένων στο ελληνικό χρημαρτιστήριο τον Δεκέμβριο του 2018
Στο 66,4% αυξήθηκε το ποσοστό των ξένων στο ελληνικό χρημαρτιστήριο τον Δεκέμβριο του 2018
Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου τον Δεκέμβριο του 2019 -συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ- ανήλθε στο 66,4% παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 0,3% συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Axianumbers.
Ειδικότερα,  τον Δεκέμβριο 2019 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής:
-Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) έκλεισε στα €50,35 δισ., αυξημένη κατά 3,1% από τον προηγούμενο μήνα.
Εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ, η αύξηση αγγίζει το 3,3%.
-Οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά την διάρκεια του Δεκεμβρίου, ήταν λιγότερες από τις εκροές.
-Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς ανέρχεται σε 68,9% έναντι 68,8% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 0,1%. Ωστόσο, συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ (1.833,50 εκατ. ευρώ ή 3,6%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 66,4% παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 0,3% συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα.
-Συνολική αξία συναλλαγών €1,33 δις (μειωμένη κατά 11,3% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αυξημένη κατά 74,8% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους).
-Ο συνολικός αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών ανήλθε στα 474.898.526 τεμάχια καταγράφοντας μείωση 12,9% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (545.083.198 τεμάχια) και αύξηση 7,1% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2018 (443.250.352 τεμάχια).
-Οι ξένοι επενδυτές τον Δεκέμβριο 2019 πραγματοποίησαν το 54,7% της συνολικής αξίας συναλλαγών.
-18,79 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών (από 18,29 χιλιάδες τον προηγούμενο μήνα).
-587 Νέες Μερίδες επενδυτών (από 576 τον προηγούμενο μήνα).
-Κέρδη της τάξης του 1,7% στην τιμή του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το τέλος του προηγούμενου μήνα.
Η Αξία Συναλλαγών του Δεκεμβρίου 2019 έφτασε τα €1.325,59 εκατ. σημειώνοντας μείωση κατά 11,3% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €1.493,64 εκατ. Σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2018 που η αξία συναλλαγών ήταν €758,16 εκατ., σημειώθηκε άνοδος της τάξης του 74,8%.
Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Δεκεμβρίου 2019 ήταν €77,92 εκατ., μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (€78,59 εκατ.) και αυξημένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (€42,12 εκατ.).
Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Δεκέμβριο 2019 ανήλθε στις 18.785 έναντι 18.291 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Δεκέμβριο του 2018 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 12.545).
Τον Δεκέμβριο 2019 δημιουργήθηκαν 587 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 576 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.
Η Κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα €50,35 δισ.
Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν €48,83 δισ., σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 3,1% ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν €35,21 δισ., σημειώθηκε αύξηση κατά 43,0%.
Ανάλυση Συναλλαγών βάσει κατηγορίας επενδυτών
Τον Δεκέμβριο 2019 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εκροές της τάξης των €-8,06 εκατ. Οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (συμπεριλαμβανομένων & Εταιρειών Ειδικού Σκοπού) (€12,18 εκατ.), Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€8,99 εκατ.), Οργανισμούς Ε.Ε. (€3,02 εκατ.) και Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (€1,83 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€15,26 εκατ.), Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€11,75 εκατ.) και Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€6,79 εκατ.).
Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται αγοραστές, με εισροές κεφαλαίων ύψους €8,10 εκατ. Οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (€20,48 εκατ.), Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (συμπεριλαμβανομένων & Εταιρειών Ειδικού Σκοπού) (€6,28 εκατ.), Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€4,50 εκατ.) και Ασφαλιστικές Εταιρείες (€1,56 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά (πλην χρηματαγοράς) Αμοιβαία Κεφάλαια (€24,31 εκατ.), Επαγγελματικά Ταμεία Ιδιωτικής Ασφάλισης (€8,03 εκατ.) και Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€7,70 εκατ.).
Οι ξένοι επενδυτές τον Δεκέμβριο 2019 πραγματοποίησαν το 54,7% των συναλλαγών (σε σχέση με το 55,9% τον προηγούμενο μήνα ενώ τον Δεκέμβριο του 2018 είχαν πραγματοποιήσει το 57,5% των συναλλαγών).
Οι Έλληνες Ιδιώτες επενδυτές (Ιδιώτες, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις) τον Δεκέμβριο 2019 πραγματοποίησαν το 18,9% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 17,5% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 16,9% των συναλλαγών).
Συμμετοχή Επενδυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος του μήνα -συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ- ανήλθε στο 66,4% παρουσιάζοντας αύξηση συγκριτικά με το ποσοστό που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Νοεμβρίου 2019, ενώ χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 68,9%. Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν 63,3% συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ και 64,6% χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ.
Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 33,6% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης