Briq Properties: Τακτική Γενική Συνέλευση στις 19 Μαρτίου 2019

Briq Properties: Τακτική Γενική Συνέλευση στις 19 Μαρτίου 2019
Σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 19 Μαρτίου 2019 καλούνται οι μέτοχοι της Briq Properties
Σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 19 Μαρτίου 2019 καλούνται οι μέτοχοι της Briq Properties, όπως ανακοίνωσε σήμερα (26/2/2019) ανακοίνωση.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 19 Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας, Δήμο Καλλιθέας Αττικής και ειδικότερα στο κτίριο επί της οδού Αργυρουπόλεως 2Α, αίθουσα συνεδριάσεων, 5ος όροφος, για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την χρήση 2018, οι οποίες έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α, μετά της σχετικής ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της εισηγητικής έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών και διανομής κερδών χρήσης 2018 και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί στη διανομή των κερδών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018 και έγκριση της συνολικής διαχείρισης και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018 και προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019.
4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και το φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2019, καθώς και των Καταστάσεων Επενδύσεων και ορισμός της αμοιβής της. 2
5. Ορισμός ανεξάρτητων εκτιμητών, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 22 του ν. 2778/99, όπως ισχύει, και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για διενέργεια των πράξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 98 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.
7. Διάφορα – Ανακοινώσεις.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS