Δύο λύσεις που «βοηθούν» τις τράπεζες - Πώληση του ετήσιου DTC σε τρίτους ή οι ιδιώτες και όχι το δημόσιο να καλύπτουν ΑΜΚ έναντι DTA

Δύο λύσεις που «βοηθούν» τις τράπεζες - Πώληση του ετήσιου DTC σε τρίτους ή οι ιδιώτες και όχι το δημόσιο να καλύπτουν ΑΜΚ έναντι DTA
Το bankingnews έχει αποκαλύψει μια λύση που εξετάζεται για την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ώστε να δοθεί bonus τους ιδιώτες μετόχους αλλά φαίνεται ότι εξετάζεται και άλλο σχέδιο.
Δύο λύσεις φαίνεται ότι εξετάζονται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις ελληνικές τράπεζες όσον αφορά τον αναβαλλόμενο φόρο DTA ή την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση DTC.
Οι τράπεζες έχουν 27 δισεκ. περίπου κεφάλαια εκ των οποίων τα 21,2 δισεκ. είναι αναβαλλόμενος φόρος δηλαδή λογιστικά κεφάλαια και η φορολογική απαίτηση DTC είναι περίπου 16 δισεκ. ευρώ.
Το bankingnews έχει αποκαλύψει μια λύση που εξετάζεται για την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ώστε να δοθεί bonus τους ιδιώτες μετόχους αλλά φαίνεται ότι εξετάζεται και άλλο σχέδιο.
Όμως για να γίνει κατανοητό πως θα ωφεληθούν οι τράπεζες πρέπει να εξηγηθεί το εξής.
Με βάση την ελληνική νομοθεσία από αρχές 2018 όποια τράπεζα εμφανίσει ζημίες σε ισολογισμό χρήσης υποχρεούται να υλοποιήσει αύξηση υπέρ του δημοσίου κατά το ύψος της ζημίας.
Π.χ. εάν μια τράπεζα είχε ζημία 1 δισεκ θα υποχρεωνόταν να υλοποιήσει ΑΜΚ π.χ. 500 εκατ εάν αυτή ήταν η αναλογία του DTC υπέρ του δημοσίου χωρίς να μπουν νέα κεφάλαια αλλά να μετατραπούν σε μετοχές 500 εκατ που προέρχονται από τον αναβαλλόμενο φόρο – αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση  
Όμως το μέτρο αυτό λειτουργεί κατά της εμπροσθοβαρούς εξυγίανσης.
Π.χ. εάν μια τράπεζα έχει πλεόνασμα κεφαλαίου π.χ. 2 δισεκ. και θέλει το 1 δισεκ. να το δαπανήσει για εξυγίανση των προβληματικών της δανείων δεν μπορεί γιατί ζημίες σημαίνει αύξηση κεφαλαίου υπέρ του δημοσίου, το κράτος δηλαδή το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα αυξήσει το ποσοστό του, δηλαδή κρατικοποίηση και dilution – απίσχναση των παλαιών ιδιωτών μετόχων.
Υπήρχε πρόταση να παγώσει αυτός ο νόμος έως ότου εξυγιανθούν οι τράπεζες αλλά τέτοια πρόταση έχει ήδη απορριφθεί από την DGCom την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Μια λύση που προτείνεται είναι για κάποιες χρήσεις εάν μια τράπεζα θέλει να πάρει ζημίες λόγω εξυγίανσης προβληματικών δανείων να έχει την δυνατότητα υπό την αίρεση ότι αντί η αύξηση κεφαλαίου να πραγματοποιείται υπέρ του δημοσίου να την καλύπτουν ιδιώτες επενδυτές εισφέροντας νέα κεφάλαια.
Η λύση απλά είναι η εξής.
Αντί μια τράπεζα που σε μια χρήση εμφανίσει 1 δισεκ ζημία να υλοποιήσει αύξηση 500 εκατ υπέρ του ελληνικού δημοσίου…να έχουν την δυνατότητα ιδιώτες μέτοχοι να καλύψουν αυτά τα 500 εκατ με νέα κεφάλαια και έτσι ούτε το δημόσιο να αυξήσει το ποσοστό του, ούτε dilution να υποστούν οι ιδιώτες επενδυτές.
Εάν δεν συμμετάσχουν οι ιδιώτες τότε υποχρεωτικά η αύξηση θα πραγματοποιηθεί υπέρ του δημοσίου.

Πώληση του ετήσιου DTC είναι δυνατό να υπάρξει;

Μια εναλλακτική λύση που εξετάζεται είναι οι ελληνικές τράπεζες που σε μια χρονιά εμφανίζουν ζημίες λόγω εξυγίανσης χάνουν το bonus του DTC και εκ του νόμου υποχρεούνται σε αύξηση κεφαλαίου είτε υπέρ ιδιωτών είτε υπέρ του δημοσίου.
Οι ελληνικές τράπεζες όμως θα μπορούσαν να αποκτήσουν το δικαίωμα να πουλήσουν το DTC σε μια τρίτη εταιρία και είτε να πάρουν μετρητά είτε η εταιρία να αποκτήσει μετοχές της τράπεζας μέσω αύξησης κεφαλαίου.
Π.χ. μια τράπεζα εμφανίζει ζημίες και το DTC που αναλογεί είναι 200 εκατ ευρώ.
Θα μπορούσε η τράπεζα να αποταθεί στον ΟΤΕ και να πουλήσει τα 200 εκατ DTC έναντι π.χ. 150 εκατ ευρώ.
Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τίμημα 150 εκατ ή θα αποκτήσει μετοχές αξίας 150 εκατ στην τράπεζα μέσω ειδικής αύξησης κεφαλαίου που θα συνεπάγεται dilution στους μετόχους.
Ο ΟΤΕ θα κερδίσει εάν το DTC που θα αγοράσει υπερκαλύπτει τους φόρους που πρέπει να πληρώσει ή πιο απλά δεν θα πληρώσει φόρους στο κράτος και έναντι αυτού θα πάρει μετοχές της τράπεζας.
Η λύση αυτή εξετάζεται από ορισμένους κύκλους αλλά εάν είναι υποχρεωτική η αύξηση θα πρόκειται για παραλλαγή του σεναρίου ότι ιδιώτες αντί το κράτος θα καλύψουν αυξήσεις κεφαλαίου που προέρχονται από την αναβαλλόμενη φορολογία όταν προκύπτουν ζημίες στον ισολογισμό χρήσης.

Τι ισχύει για την αναβαλλόμενη φορολογία

Με βάση τον υφιστάμενο ελληνικό νόμο εάν μια τράπεζα από αρχές 2018 και εν συνεχεία εμφανίσει μια χρονιά ζημίες τότε υποχρεωτικά λόγω DTA και DTC υποχρεούται να υλοποιήσει αύξηση κεφαλαίου κατά το ύψος της ζημίας υπέρ του δημοσίου.
Π.χ. με ζημία 500 εκατ το ελληνικό δημόσιο μέσω του ΤΧΣ θα αποκτήσει μετοχές αξίας 500 εκατ με ανάλογη αύξηση κεφαλαίου χωρίς να εισφερθούν νέα κεφάλαια.
Οι τράπεζες λόγω του PSI+ και λόγω των σωρευμένων ζημιών από τα προβληματικά δάνεια βρέθηκαν με 21,2 δισεκ. αναβαλλόμενο φόρο σε συνολικά κεφάλαια 27,84 δισεκ.
O αναβαλλόμενος φόρος είναι 4,88 δισεκ. στην Eurobank, 4,92 δισεκ. στην Εθνική και το DTC 4,7 δισεκ. στην Πειραιώς 6,55 δισεκ. και στην Alpha bank 4,73 δισεκ.
Το DTC αντιστοιχεί στο 81% των κεφαλαίων στην Εθνική τράπεζα.
Το DTC αντιστοιχεί στο 72% των κεφαλαίων στην Eurobank.
Το DTC αντιστοιχεί στο 62% των κεφαλαίων στην Πειραιώς.
Το DTC αντιστοιχεί στο 38% των κεφαλαίων στην Alpha bank.

Η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών

Με βάση το νέο SREP τον νέο ελάχιστα υποχρεωτικό συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας προκύπτει πλεόνασμα κεφαλαίων στο σύστημα 4,2 δισεκ. ευρώ με το μεγαλύτερο πλεόνασμα να εμφανίζουν η Alpha bank και η Eurobank.
Όμως εάν προεξοφληθεί με βάση την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας 3 στα κεφάλαια των τραπεζών προκύπτει κεφαλαιακό έλλειμμα στις 3 από τις 4 τράπεζες – πλην Alpha bank – που υπολογίζεται σε 2,4 δισεκ. ευρώ.
Με τωρινές παραδοχές και πλην της Πειραιώς οι τράπεζες εμφανίζονται να έχουν κεφάλαια δηλαδή να έχουν κεφάλαια πάνω από τον ελάχιστο συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας δηλαδή 13,93% με βάση τον μέσο όρο.
Όμως με όρους Βασιλείας ΙΙΙ υπάρχει έλλειμμα κεφαλαίων στις ελληνικές τράπεζες με το μεγαλύτερο να εμφανίζεται στην Πειραιώς με -2,1 δισεκ. ακολουθεί η Eurobank με -700 εκατ η Εθνική με -400 εκατ και η Alpha bank με κεφαλαιακό πλεόνασμα περίπου 800 εκατ ευρώ.
Συνολικά προκύπτει κεφαλαιακό έλλειμμα 2,4 δισεκ. με την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας 3.

Δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας τραπεζών και νέο SREP

Τράπεζες

Συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας

Core tier 1

Core tier 1 με FLB3
(Βασιλεία ΙΙΙ)


Νέο SREP

Πειραιώς

14% ή 6,6 δισ. ευρώ

13,6% ή 6,6 δισ.

10,6% ή 4,8 δισ ευρώ

14,5% από 13,625%

Εθνική

16,2% ή 5,8 δισ ευρώ

16,2% ή 5,8 δισ

12,8% ή 4,6 δισ ευρώ

13,75% από 12,875%

Alpha

18,5% ή 8,89 δισ ευρώ

18,4% ή 8,8 δισ

15,5% ή 7,3 δισ. ευρώ

13,75% από 12,875%

Eurobank

17,4% ή 6,55 δισ ευρώ

14,8% ή 5,59 δισ

11,9% ή 4,43 δισ ευρώ

13,75% από 12,875%

Σύνολο *

16,525% ή 27,84 δισ

15,75% ή 26,79 δισ

12,7% ή 21,1 δισ ευρώ

13,93%

*Μέσος όρος στους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας – Στα απόλυτα μεγέθη συνολικό άθροισμα
Επεξεργασία στοιχείων bankingnews
 
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS