Κοινωνία

Περιφέρεια Αττικής: Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία κατεδάφισης αυθαιρέτων

Περιφέρεια Αττικής: Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία κατεδάφισης αυθαιρέτων
Τι αναφέρει η Περιφέρεια Αττικήςσχετικά με τη διαδικασία ελέγχου και κατεδάφισης παράνομων κατασκευών στα ρέματα
Σε διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία κατεδάφισης αυθαιρέτων, προχώρησε η  Περιφέρεια Αττικής.
Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή της η Περιφέρεια Αττικής τονίζει ότι «με αίσθηση ευθύνης απέναντι στους πολίτες και για την έγκυρη πληροφόρησή τους, ενημερώνει σχετικά με τη διαδικασία ελέγχου και κατεδάφισης παράνομων κατασκευών στα ρέματα» ότι «η διαδικασία χαρακτηρισμού αυθαίρετων κατασκευών (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 267/1998) είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των υπηρεσιών Δόμησης των Δήμων (οι οποίες γνωρίζουν τις κατασκευές εντός των ρεμάτων ή των παραρεμάτιων ζωνών) και εκκινεί με τη σύνταξη σχετικών εκθέσεων αυτοψίας από αυτούς. Οι εκθέσεις αυτές, αφού καταστούν οριστικές (με την πάροδο προθεσμίας 30 ημερών χωρίς υποβολή ένστασης ή απόρριψη τυχόν ένστασης από το αρμόδιο όργανο), αποστέλλονται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η οποία είναι αρμόδια (άρθρο 280 του ν. 3852/2010) για την εκτέλεση αποφάσεων κατεδάφισης αυθαίρετων κτισμάτων ή κατασκευών».
Μάλιστα, η Περιφέρεια Αττικής προχωρά σε «δύο διευκρινίσεις: 1η: Δεν πρέπει να συγχέονται οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις με τις Περιφέρειες (σύμφωνα με τον ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Πρόγραμμα Καλλικράτης).
2η διευκρίνιση: ο νόμος 4495/2017 (ΦΕΚ Α΄ 167) «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», που προβλέπει τη μεταβίβαση μέρους των προαναφερόμενων αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες, δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ λόγω της εκκρεμότητας έκδοσης του προβλεπόμενου Προεδρικού Διατάγματος από το αρμόδιο Υπουργείο».
 
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης