Την Δευτέρα 17/10 ξεκινάει το γενναιόδωρο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου της Attica Bank

Την Δευτέρα 17/10 ξεκινάει το γενναιόδωρο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου της Attica Bank
Οι υπάλληλοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία στην Τράπεζα Αττικής μεγαλύτερη ή ίση με 15 έτη θα δικαιούνται αποζημίωσης 14 μεικτών μισθών
Την ερχόμενη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2016 ξεκινάει το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου στην Τράπεζα Αττικής, με στόχο την αποχώρηση οπωσδήποτε 70 στελεχών, κατά προτίμηση ηλικίας άνω των 50 ετών.
Η τράπεζα γνωστοποίησε σήμερα Παρασκευή 14/10 στους εργαζόμενούς της τους όρους του προγράμματος, που προβλέπει αποζημίωση 15-200 χιλ. ευρώ ανά εργαζόμενο.
Οι αποζημιώσεις σε όσους επιλέξουν την οικειοθελή αποχώρησή τους από την Τράπεζα Αττικής θα υπολογιστούν με βάση τον μισθό τους τον Δεκέμβριο του 2015.
Το πρόγραμμα θα διαρκέσει μέχρι το τέλους Οκτωβρίου 2016, ενώ ημερομηνία αποχώρησης θα είναι η 15η Νοεμβρίου 2016.
Όπως προβλέπει το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, οι υπάλληλοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία στην Τράπεζα Αττικής μεγαλύτερη ή ίση με 15 έτη θα δικαιούνται αποζημίωσης 14 μεικτών μισθών.
Για όσους διαθέτουν υπηρεσία μικρότερη των 15 ετών, θα λάβουν την αποζημίωση 14 μεικτών μισθών κατ' αναλογία των ετών που εργάστηκαν εν σχέσει με την 15ετία (έτη υπηρεσίας/15).
Η Τράπεζα Αττικής θα προσφέρει προσαυξήσεις στις αποζημιώσεις που θα χορηγήσει, με βάση τα ακόλουθα ηλικιακά κριτήρια:

50% για εργαζόμενους ηλικίας 58 και άνω
65% για εργαζομενους ηλικίας 55-57 ετών
80% για εργαζόμενους ηλικίας 50-54 ετών
60% για εργαζόεμνους ηλικίας 45-49 ετών
55% για εργαζόμενους ηλικίας 40-44 ετών
45% για εργαζόμενους ηλικίας 30-39 ετών
20% για εργαζόμενους ηλικίας έως 29 ετών.

Η Τράπεζα Αττικής θα προσφέρει στους αποχωρούντες επιπλέον δύο μεικτούς μηνιαίους μισθούς για κάθε ανήλικο τέκνο τους ηλικίας έως 18 ετών.
Επιπλέον, όσοι επιλέξουν την εθελούσια έξοδο, θα συνεχίσουν να καλύπτονται για μια διετία από τη συμπληρωματική ιατρο-φαρμακευτική περίθαλψη που απολαμβάνουν σήμερα, καθώς και από την ομαδική ασφάλιση του ασφαλιστηρίου της Groupama Φοίνιξ.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS