Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Intracom: Στο 28,83% το ποσοστό του Σωκράτη Κόκκαλη

Intracom: Στο 28,83% το ποσοστό του Σωκράτη Κόκκαλη
Από το 26,9% στο 28,83% ανήλθε το ποσοστό του Σ. Κόκκαλη
Στο 28,829% ανήλθε το ποσοστό δικαιωμάτων του Σωράτη Κόκκαλη στην Intracom, καθώς η εταιρεία συμφερόντών του «Cleardrop» προχώρησε στην εξαγορά 1.604.660 Κοινών Ονομαστικών μετοχών.
Ειδικότερα:
«Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. «INTRACOM HOLDINGS») σε εφαρμογή του Ν. 3556/2007, ως ισχύει, και σε συνέχεια των από 20.11.2023 γνωστοποιήσεων της εταρείας «CLΕARDROP HOLDINGS LIMITED», τoυ κ. Σωκράτη Κόκκαλη και της εταιρείας “K-GENERAL INVESTMENTS AND SYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. “K-SYSTEMS”) σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου αυτών επί μετοχών της Εκδότριας, γνωστοποιεί τα ακόλουθα :
Στις 17/11/2023 η «CLEARDROP HOLDINGS LIMITED» απέκτησε, με εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή, 1.604.660 Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές της Εκδότριας.
Διευκρινίζεται ότι η εταιρεία «CLΕARDROP HOLDINGS LIMITED» ελέγχεται από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Κ-GENERAL INVESTMENTS AND SYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. “K-SYSTEMS”) μοναδικός μέτοχος της οποίας είναι ο κ. Σωκράτης Κόκκαλης.
Κατόπιν τούτου στις 17/11/2023 :
α) το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας “CLEARDROP HOLDINGS LIMITED” επί μετοχών INTRACOM HOLDINGS, διαμορφώνεται σε 25,241% (δηλ. 21.101.440 δικαιώματα ψήφου) επί συνόλου 83.600.000 δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας, έναντι προηγούμενου ποσοστού πριν την κρίσιμη συναλλαγή 23,322%
β) το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του κ. Σωκράτη Π. Κόκκαλη επί μετοχών INTRACOM HOLDINGS, ανέρχεται συνολικά σε 28,829% (δηλ. 24.101.440 δικαιώματα ψήφου) επί συνόλου 83.600.000 δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας, εκ των οποίων άμεσα 3,588%, (δηλ. 3.000.000 δικαιώματα ψήφου) και έμμεσα 25,241% (δηλ. 21.101.440 δικαιώματα ψήφου), έναντι προηγούμενου συνολικού ποσοστού πριν την κρίσιμη συναλλαγή 26,910%, μέσω των διαδοχικά ελεγχόμενων εταιρειών:
«Κ-GENERAL INVESTMENTS AND SYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. “K-SYSTEMS”). Το ποσοστό των έμμεσων δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας “K-SYSTEMS” επί μετοχών INTRACOM HOLDINGS διαμορφώνεται σε 25,241% (δηλ. 21.101.440 έμμεσα δικαιώματα ψήφου) επί συνόλου 83.600.000 δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας, έναντι προηγούμενου ποσοστού πριν την κρίσιμη συναλλαγή 23,322%, και «CLΕARDROP HOLDINGS LIMITED», ως ανωτέρω»

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης