Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

ΓΕΚ Τέρνα: Κέρδη 54,7 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2023 – Στο ιστορικό υψηλό των 5,7 δισ. ευρώ το ανεκτέλεστο

ΓΕΚ Τέρνα: Κέρδη 54,7 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2023 – Στο ιστορικό υψηλό των 5,7 δισ. ευρώ το ανεκτέλεστο
Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου για το Α’ Εξάμηνο του 2023 ανήλθαν σε € 1.604,3 εκατ. έναντι € 1.461,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022
Σημαντικά ενισχυμένα κέρδη παρουσίασε η ΓΕΚ Τέρνα το α’ εξάμηνο του 2023, παρά τις διεθνείς γεωπολιτικές και μακροοικονομικές αβεβαιότητες, γεγονός το οποίο συνέβαλε στην πρόοδο των χρηματοοικονομικών του μεγεθών του ομίλου…
Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη αποδιδόμενα στους μετόχους προσαρμοσμένα για μη λειτουργικά αποτελέσματα για το 2022 ανήλθαν σε 54,7 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα έναντι 34,3 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Στον κατασκευαστικό τομέα, το ανεκτέλεστο συμπεριλαμβανομένων των προς υπογραφή νέων συμβάσεων ανήλθε στο νέο ιστορικό υψηλό των € 5,7 δισ. ενισχυμένο και από τη συμπερίληψη νέων ιδιωτικών έργων στην Ελλάδα (ιδίων επενδύσεων του Ομίλου αλλά και έργων για τρίτους), που πλέον αποτελούν περί το 70% του συνολικού ανεκτέλεστου του Ομίλου.

Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου για το Α’ Εξάμηνο του 2023 ανήλθαν σε € 1.604,3 εκατ. έναντι € 1.461,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA1 ) αυξήθηκε στα € 250,2 εκατ. έναντι € 218,1 εκατ. για το Α΄ Εξάμηνο του 2022. Τα καθαρά κέρδη αποδιδόμενα στους μετόχους προσαρμοσμένα για τα μη λειτουργικά αποτελέσματα2 για το Α’ Εξάμηνο του 2023 ανήλθαν σε €54,7 εκατ., ενισχυμένα έναντι € 34,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ο ισολογισμός του Ομίλου παραμένει ισχυρός με το Καθαρό Χρέος μετά των δεσμευμένων καταθέσεων και επιχορηγήσεων προς επιστροφή να διαμορφώνεται σε € 1.469,2 εκατ. (εκ των οποίων € 364,0 εκατ. σε επίπεδο μητρικής εταιρείας) και τον συντελεστή Καθαρό Χρέος μετά των δεσμευμένων καταθέσεων και επιχορηγήσεων προς επιστροφή /Προσαρμοσμένο EBITDA1 να παραμένει σταθερός στο 2.1x από την αρχή του έτους.

Το πρώτο εξάμηνο του έτους συνεχίστηκε με εντατικούς ρυθμούς η υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου του Ομίλου, ενώ παράλληλα η οργανική κερδοφορία ενισχύθηκε περαιτέρω ως αποτέλεσμα του διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου.
Στον τομέα των παραχωρήσεων συνεχίστηκαν οι υγιείς επιδόσεις από τα έργα σε λειτουργία, ενώ έγιναν σημαντικά βήματα στην περαιτέρω ωρίμανση και υλοποίηση των έργων του χαρτοφυλακίου που βρίσκονται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης.
Ορόσημο αποτελεί για τον Όμιλο η πρόσφατη ανάδειξη σε προτιμητέο επενδυτή για την 25-ετή παραχώρηση της Αττικής Οδού, ενός από τα πιο αποδοτικά και χαμηλού ρίσκου έργα παραχωρήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στον τομέα της ενέργειας συνεχίζεται απερίσπαστα το επενδυτικό πλάνο με το χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ σε λειτουργία, κατασκευή και έτοιμων προς κατασκευή να ανέρχεται πλέον σε 2.500 MW. Τέλος, στο κομμάτι της παραγωγής και εμπορίας ενέργειας (ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου) στην Ελλάδα και το εξωτερικό, παρά την μεταβλητότητα στην αγορά και τη μείωση της ζήτησης στην Ελλάδα, συνεχίστηκε η ενίσχυση του μεριδίου αγοράς.

Για το δεύτερο εξάμηνο του έτους αναμένεται μια παρόμοια απόδοση, ενώ μεσοπρόθεσμα ο Όμιλος προσβλέπει σε σημαντική ενίσχυση των μεγεθών του, καθώς σταδιακά ολοκληρώνονται έργα που βρίσκονται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης.
Τα νέα έργα αναμένεται να συνεισφέρουν σημαντικά και επαναλαμβανόμενα έσοδα για τον Όμιλο που θα ενισχύσουν περαιτέρω την δημιουργία αξίας και δυνατότητας διανομών στους μετόχους.
d_4.JPG
Αναλυτικά

Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους διαμορφώθηκαν σε € 1.604,3 εκατ. έναντι € 1.461,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022 κυρίως λόγω αυξημένων εσόδων στον τομέα των κατασκευών και των παραχωρήσεων. Συγκριμένα:

• Τα έσοδα του κατασκευαστικού τομέα αυξήθηκαν στα € 636,3 εκατ. έναντι € 420,4 εκατ.την αντίστοιχη περίοδο του 2022, αποδιδόμενα στην αύξηση της κατασκευαστικής δραστηριότητας σε έργα δημοσίου και ιδιωτών και στην υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου.
• Ο τομέας των παραχωρήσεων είχε έσοδα € 103,4 εκατ. έναντι € 93,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022, σε συνέχεια της αύξησης της κίνησης στη Νέα και Κεντρική Οδό, αλλά και της διευρυμένης σταδιακής λειτουργίας του έργου διαχείρισης απορριμμάτων στην Πελοπόννησο.
• Στον τομέα παραγωγής και εμπορίας ενέργειας (ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου) στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τα έσοδα από πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε € 902,6 εκατ. έναντι € 1.022,5 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, κυρίως λόγω των χαμηλότερων τιμών ενέργειας και της χαμηλότερης παραγωγής ΑΠΕ, εξαιτίας των πιο ήπιων ανεμολογικών συνθηκών σε σχέση με την προηγούμενη εξεταζόμενη περίοδο.

Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA) 1 του Ομίλου ανήλθε το Α’ Εξάμηνο του 2023 σε € 250,2 εκατ. έναντι € 218,1 εκατ. το Α’ Εξάμηνο του 2022, ως αποτέλεσμα της αύξησης των εσόδων.
Συγκεκριμένα:

• Στον τομέα της κατασκευής, το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε € 52,6 εκατ. έναντι € 40,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022, λόγω της αύξησης των εσόδων κατασκευής και της διατήρησης σε ικανοποιητικό επίπεδο του περιθωρίου κέρδους των εν εξελίξει έργων.
• Στον τομέα των παραχωρήσεων,το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε στα € 73,5 εκατ. έναντι € 47,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022, με την αύξηση να αποδίδεται στην αύξηση εσόδων του Τομέα.
• Στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας ενέργειας (ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου) στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το συνολικό προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε στα € 134,4 εκατ. έναντι € 139,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022 κυρίως λόγω χαμηλότερων εσόδων από πωλήσεις ενέργειας.

Τα Λειτουργικά Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (EBIT) διαμορφώθηκαν σε € 155,5 εκατ. έναντι € 119,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Τα Κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε € 114,5 εκατ. έναντι € 47,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Τα Κέρδη μετά από φόρους που κατανέμονται στους ιδιοκτήτες της Μητρικής διαμορφώθηκαν σε € 70,2 εκατ. για το Α’ Εξάμηνο του 2023 έναντι € 21,3 εκατ. για την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Στα αποτελέσματα μετά τους φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της περιόδου του 2023 έχουν συμπεριληφθεί μη λειτουργικά αποτελέσματα(2) συνολικού κέρδους € 15,5 εκατ. έναντι συνολικής ζημίας € 13 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Τα αντίστοιχα Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες χωρίς την επίδραση των ανωτέρω μη λειτουργικών αποτελεσμάτων που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής, διαμορφώθηκαν σε € 54,7 εκατ., έναντι € 34,3 εκατ. για το Α’ Εξάμηνο του 2022.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους οι καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν σε € 112,5 εκατ., έναντι αρνητικού αποτελέσματος € 51,3 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2022. Οι επενδυτικές δαπάνες για το Α’ Εξάμηνο του 2023 διαμορφώθηκαν σε € 65,0 εκατ. αποδιδόμενες κυρίως στον τομέα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Σε αυτές δεν συμπεριλαμβάνεται επιπλέον ποσό € 67,5 εκατ. που αποτελεί διατομεακή πληρωμή για την εκτέλεση εργασιών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα του Ομίλου παρέμειναν υψηλά και διαμορφώθηκαν σε € 1.449,5 εκατ. την 30.06.2023 (μην περιλαμβάνοντας δεσμευμένες καταθέσεις ύψους € 129,2 εκατ.) έναντι € 1.491,7 την 31.12.2022. Οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου στις 30.06.2023 ανήλθαν σε € 3.044,9 εκατ. (εκ των οποίων € 1,0 δισ. αφορά δανεισμό με αναγωγή) έναντι € 2.993,3 εκατ. στις 31.12.2022.

Ο συντελεστής Καθαρό Χρέος μετά των δεσμευμένων καταθέσεων και των επιχορηγήσεων προς επιστροφή /Προσαρμοσμένο EBITDA(1) για τον Όμιλο στο τέλος του Α’ Εξαμήνου του 2023 διαμορφώθηκε σε 2.1x παραμένοντας σταθερός σε σχέση με το τέλος 2022.

Προοπτικές – Outlook

Δεδομένου του μεγέθους και της δυναμικής που έχει πλέον αναπτύξει ο Όμιλος προσβλέπει σε σημαντική περαιτέρω ενίσχυση κατά τις επόμενες περιόδους, ενώ τα χαρακτηριστικά των έργων του χαρτοφυλακίου διασφαλίζουν υψηλή ορατότητα ταμειακών ροών και αποδόσεων για τους μετόχους. Πιο αναλυτικά:

• Στον τομέα κατασκευής, δεδομένου του υψηλού ανεκτέλεστου των € 5,7 δισ.και της δυνατότητας του Ομίλου να προχωράει στην απρόσκοπτη εκτέλεση των έργων, αναμένεται η κατασκευαστική δραστηριότητα να παραμείνει υψηλή τις επόμενες περιόδους και να συνεχίσει να ενισχύει την κερδοφορία του Ομίλου. Επιπρόσθετα, οι προοπτικές του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα είναι θετικές, καθώς στα επόμενα χρόνια ο προϋπολογισμός των νέων έργων που θα βγουν προς δημοπράτηση θα ξεπεράσει τα 30 δισ. ευρώ.

• Ο τομέας παραχωρήσεων αναμένεται να είναι βασικός μοχλός ενίσχυσης και δημιουργίας αξίας για τον Όμιλο και τους μετόχους του δεδομένου του μεγέθους και των χαρακτηριστικών των έργων που βρίσκονται αυτή την στιγμή προς υλοποίηση και αναμένεται να ωριμάσουν σταδιακά. Σημαντική συνεισφορά σε αυτό θα έχει και η παραχώρηση της Αττικής Οδού, ενός έργου με ιδιαίτερα ελκυστικό προφίλ ρίσκου/απόδοσης, που έρχεται να συμβάλλει περαιτέρω στη διασφάλιση σημαντικών, σταθερών και μακροπρόθεσμων χρηματικών ροών. Επιπρόσθετα, ο Όμιλος συμμετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία νέων έργων παραχώρησης (ΒΟΑΚ, αεροδρόμιο Καλαμάτας κ.ά.) καθώς και διαφόρων Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) κι έργων υποδομής και κτιριακών έργων ανά την Ελλάδα, αξιοποιώντας τη βαθιά του εξειδίκευση και υγιή χρηματοοικονομική διάρθρωση.

• Στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας ενέργειας (ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου) στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ο Όμιλος συνεχίζει απρόσκοπτα το επενδυτικό του πλάνο στις ΑΠΕ έχοντας πλέον υπό κατασκευή το μεγάλο έργο αντλησιοταμίευσης 680 MW στην Αμφιλοχία. Επίσης, σταδιακά από το τέλος του τρέχοντος έτους και εντός του 2024 προγραμματίζεται να ξεκινήσει η κατασκευή νέων πάρκων (κυρίως φωτοβολταϊκών) στην Ελλάδα και την Ν.Α. Ευρώπη άνω των 550 MW. Παράλληλα, ο Όμιλος προχωρά τις διαδικασίες για την ωρίμανση έργων διαφόρων τεχνολογιών (π.χ. υδροηλεκτρικά, αποθήκευση, υβριδικά κ.α.) στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, η συνολική ισχύς των έργων σε λειτουργία, υπό κατασκευή και έτοιμων προς κατασκευή ανέρχεται πλέον σε 2.500 MW. Στον τομέα της εμπορίας ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό ο Όμιλος πλέον έχει καθιερωθεί ως ένας από τους μεγαλύτερους ιδιώτες παρόχους ενέργειας, ενώ η ισχυρή παρουσία του και η καθετοποίηση στο κομμάτι της παραγωγής προσφέρει σημαντικά οφέλη και συνέργειες.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης