Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Motor Oil: Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η απόκτηση της Verd

tags :
Motor Oil: Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η απόκτηση της Verd
Σύμφωνα με την Απόφαση, η υπό κρίση συγκέντρωση δεν οδηγεί στον αποκλεισμό ανταγωνιστών και δεν μεταβάλλει τη φύση του ανταγωνισμού έτσι ώστε οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις ανάντη και κατάντη αγορές να περιορίσουν σημαντικά τον ανταγωνισμό και να αυξήσουν τις τιμές

Στην Motor Oil περνάει ο έλεγχος της εταιρείας ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ, μετά και από την ομόφωνη έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με κύριο αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή και διάθεση βιοκαυσίμων από χρησιμοποιημένα έλαια.
H υπό εξέταση πράξη αφορά μεταξύ άλλων τις εξής, διαδοχικές, προϊοντικές αγορές στην ελληνική επικράτεια: την σχετική αγορά συλλογής, επεξεργασίας και εμπορίας χρησιμοποιημένων ελαίων ή λιπών για την παραγωγή αυτούσιου βιοντίζελ στην οποία δραστηριοποιείται η εξαγοραζόμενη εταιρεία ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ μέσω της θυγατρικής της εταιρεία ΠΡΑΣΙΝΟ ΛΑΔΙ, την σχετική αγορά της παραγωγής και διάθεσης αυτούσιου βιοντίζελ (B100) όπου στην εν λόγω αγορά δραστηριοποιείται η εξαγοραζόμενη εταιρία ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ, η οποία διαθέτει το αυτούσιο βιοντίζελ που παράγει στις εγκαταστάσεις της στην Ελλάδα, τόσο στις εταιρίες διύλισης (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ) όσο και σε εταιρίες με άδεια εμπορίας πετρελαιοειδών κατηγορίας Α, για να το διαθέσουν στην αγορά κατόπιν ανάμειξης αυτού σε ποσοστό 7% κατ’ όγκο με το συμβατικό ντίζελ και τέλος την σχετική αγορά παραγωγής και διάθεσης αναμεμειγμένου πετρελαίου κίνησης (B7) στην οποία δραστηριοποιείται ο όμιλος ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ.
Σύμφωνα με την Απόφαση, η υπό κρίση συγκέντρωση δεν οδηγεί στον αποκλεισμό ανταγωνιστών και δεν μεταβάλλει τη φύση του ανταγωνισμού έτσι ώστε οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις ανάντη και κατάντη αγορές να περιορίσουν σημαντικά τον ανταγωνισμό και να αυξήσουν τις τιμές. Στην ανάντη αγορά παραγωγής και προμήθειας αυτούσιου βιοντίζελ (Β100), θα δραστηριοποιούνται, και μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, πλείστες εταιρίες οι οποίες μάλιστα χρησιμοποιούν διαφορετική πρώτη ύλη εκάστη από την εξαγοραζόμενη ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ, και άρα δεν καθίσταται ευκολότερος ο συντονισμός λόγω της συγκέντρωσης, ούτε αυξάνεται η συμμετρία μεταξύ τους, ενώ, ομοίως στην κατάντη αγορά, την σχετική αγορά της παραγωγής και διάθεσης αναμεμειγμένου πετρελαίου κίνησης (B7) θα δραστηριοποιούνται πολλές εταιρίες που με εναλλακτικές πηγές προμήθειας αυτούσιου βιοντίζελ (Β100), όπως η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ, η οποία λόγω του ποσοστού που κατέχει τόσο στην διύλιση όσο και στην παραγωγή και διάθεση αναμεμειγμένου πετρελαίου κίνησης (B7), διαθέτει διαπραγματευτική ισχύ έναντι των προμηθευτών της και άρα δεν θα μεταβληθεί η δομή της αγοράς.
Άρα με την ως άνω Απόφαση της η Επιτροπή Ανταγωνισμού, έκρινε παρότι η εν λόγω συγκέντρωση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 ν. 3959/2011,δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού, στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

www.bankingnews.gr 

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Advertisement