Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Επιχειρηματικά δάνεια από την Εθνική Τράπεζα με την εγγύηση του EGF μέχρι το τέλος του έτους

Επιχειρηματικά δάνεια από την Εθνική Τράπεζα με την εγγύηση του EGF μέχρι το τέλος του έτους
Οι χρηματοδοτήσεις απευθύνονται σε επιχειρήσεις με λιγότερους από 250 εργαζόμενους και ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι 50 εκατ. ευρώ

Σε μια περίοδο έλλειψης ρευστότητας, η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποτελεί μονόδρομο για την ισχυροποίησης της ελληνικής οικονομίας εν μέσω του πλήγματος που προκαλεί η ενεργειακή κρίση.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Εθνική Τράπεζα παραμένει στο πλευρό της ελληνικής επιχειρηματικότητας, προσφέροντας -έως το τέλος του έτους- δάνεια με την εγγύηση του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων Pan-European Guarantee Fund (EGF).
Πιο αναλυτικά, πρόκειται για χρηματοδοτήσεις που απευθύνονται σε επιχειρήσεις, με λιγότερους από 250 εργαζομένους και ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι 50 εκατ. ευρώ ή συνολικό ετήσιο ισολογισμό που δεν ξεπερνά τα 43 εκατ. ευρώ.
Η χρηματοδότηση μπορεί να φτάσει μέχρι τα 5 εκατ. ευρώ και καλύπτει ανάγκες σε κτιριακές υποδομές και μηχανολογικό εξοπλισμό, κεφάλαιο κίνησης ή αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων με ευνοϊκότερους όρους.

Οι όροι του προγράμματος

Οι ιδιαίτερα ευνοϊκοί όροι, που παρέχονται με το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του EGF, μπορούν να καλύψουν κάθε επιχειρηματική ανάγκη. Ειδικότερα, η Εθνική Τράπεζα διαθέτει:

1. Δάνεια τακτής λήξης, για:

  • τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων
  • την κάλυψη αναγκών σε ρευστότητα
  • την αναχρηματοδότηση δανειακών υποχρεώσεων

2. Ανακυκλούμενα όρια, για την κάλυψη αναγκών ρευστότητας.

Όλες οι μορφές χρηματοδότησης του προγράμματος παρέχονται με προνομιακό κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor 3 / 6 μηνών πλέον περιθωρίου και εισφοράς Ν.128/75. Ειδικά για τα δάνεια τακτής λήξης, η Εθνική Τράπεζα παρέχει την επιλογή σταθερού επιτοκίου για ένα μέρος ή για το σύνολο της διάρκειας του δανείου.
Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα με την εγγύηση του EGF προσφέρει, επιπλέον, ευελιξία στην αποπληρωμή μέσω ισόποσων μηνιαίων, τριμηνιαίων ή εξαμηνιαίων δόσεων και δυνατότητα περιόδου χάριτος.

Η διαδικασία

Το μόνο που χρειάζεται για να βρει ο δικαιούχος τη λύση που ταιριάζει στα επιχειρηματικά του σχέδια, είναι να επισκεφτεί ένα κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας και να συζητήσει με τον Επαγγελματικό του Σύμβουλο. Στη συνέχεια, θα πρέπει να υποβάλλει την αίτησή του, μαζί με το επενδυτικό του σχέδιο και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Το εν λόγω πρόγραμμα επωφελείται στήριξης από τον Μηχανισμό εγγυήσεων του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων (EGF), που υλοποιείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων με την οικονομική στήριξη των Κρατών Μελών που συνεισφέρουν στο EGF.
Περισσότερες πληροφορίες και απαντήσεις στις απορίες σχετικά με το πρόγραμμα χρηματοδοτήσεων του EGF για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, υπάρχουν εδώ.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

`
Κλείσιμο