Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Μπλε Κέδρος: Στις 30/9 η έναρξη της ειδικής διαπραγμάτευσης

Μπλε Κέδρος: Στις 30/9 η έναρξη της ειδικής διαπραγμάτευσης
Η Merit ειδικός διαπραγματευτής για τη Μπλε Κέδρος

Η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ" (εφεξής "Εταιρεία"), γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:
Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών δυνάμει σχετικής αποφάσεως της, η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 29ης Σεπτεμβρίου 2022 ενέκρινε την απόκτηση από το Μέλος του Χ.Α. "MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ" της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εταιρείας προς ενίσχυση της ρευστότητας και εμπορευσιμότητάς τους.
Παράλληλα όρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης την Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022.
Η Εταιρεία έχει συνάψει σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 1.3 και 2.4 του Κανονισμού του Χ.Α. σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης με τους εξής βασικούς όρους:
1 Ο ειδικός διαπραγματευτής θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χ.Α. εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Για την υπηρεσία αυτή η Εταιρεία θα καταβάλλει αμοιβή στην MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
2 Η σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης έχει διάρκεια ενός (1) έτους από την ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί των μετοχών της Εταιρείας.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

`
Κλείσιμο