Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

MIG: Tι αποφάσισε η έκτακτη γενική συνέλευση - Αποκτάει τον έλεγχο της RKB

tags :
MIG: Tι αποφάσισε η έκτακτη γενική συνέλευση  - Αποκτάει τον έλεγχο της RKB
Η MARFIN INVESTMENT GROUP ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας
Σχετικά Άρθρα

Η «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» («η Εταιρία») ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 25 μετόχων που εκπροσωπούσαν 317.168.085 μετοχές, ήτοι ποσοστό 33,76% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως ως ακολούθως:

Θέμα 1ο : Αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. - Εγκρίθηκε η αναθεωρημένη (συμπληρωμένη και επικαιροποιημένη) Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σύμφωνα με το σχέδιο που είχε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και την ισχύουσα νομοθεσία.

Θέμα 2ο : Προσαρμογή της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. - Εγκρίθηκε η Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, όπως προσαρμόσθηκε (εναρμονίσθηκε) με μεταγενέστερους Κανονισμούς και Διαδικασίες της Εταιρίας, σύμφωνα με το σχέδιο που είχε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και την ισχύουσα νομοθεσία.

Θέμα 3ο : Ανακοίνωση εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε πλήρωση κενωθεισών θέσεων. Επιβεβαίωση του αριθμού των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. – Ανακοινώθηκε προς τη Γενική Συνέλευση η εκλογή της Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρίας κας Σταυρούλας Μαρκουλή ως νέου Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος Μέλους. Επιπροσθέτως, εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση ο αριθμός των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ο οποίος έχει μειωθεί, κατόπιν παραίτησης και μη αντικατάστασης ενός Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους, από πέντε (5) σε τέσσερα (4).

Θέμα 4ο : Ανακοίνωση εκλογής μελών της Επιτροπής Ελέγχου σε πλήρωση κενωθεισών θέσεων. Επιβεβαίωση της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το νέο Κανονισμό Λειτουργίας αυτής. - Ανακοινώθηκε προς τη Γενική Συνέλευση η εκλογή των κ.κ. Στέφανου Καψάσκη, Ευστρατίου Χατζηγιάννη και Κωνσταντίνου Γαλιάτσου, Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως νέων Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας σε αντικατάσταση παραιτηθέντων Μελών. Επιβεβαιώθηκε από τη Γενική Συνέλευση η τρέχουσα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου από τρία (3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της τελευταίας και την ισχύουσα νομοθεσία, ως ακολούθως: α) Στέφανος Καψάσκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Πρόεδρος, β) Ευστράτιος Χατζηγιάννης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., και γ) Κωνσταντίνος Γαλιάτσος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλη.

Θέμα 5ο : Έγκριση συναλλαγής με το μέτοχο μειοψηφίας της θυγατρικής «Robne Kuće Beograd d.o.o.». – Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την απόκτηση από την Εταιρία (εμμέσως, μέσω της 100% θυγατρικής εταιρίας με την επωνυμία «MIG REAL ESTATE (SERBIA) B.V.») του ποσοστού μειοψηφίας 16,9% στην θυγατρική «Robne Kuće Beograd d.o.o.» (RKB) αντί ανταλλάγματος το οποίο θα συνίσταται σε τρία (3) ακίνητα ιδιοκτησίας της RKB συνολικής αξίας ανερχόμενης σε €20,5 εκατ., σύμφωνα με την από 30.9.2021 αποτίμηση του εκτιμητικού οίκου American Appraisal, και 3 χορήγησε κάθε σχετική έγκριση και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της συναλλαγής, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης


Warning: include(views/ad_prestitial78.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/index.php on line 899

Warning: include(views/ad_prestitial78.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/index.php on line 899

Warning: include(): Failed opening 'views/ad_prestitial78.php' for inclusion (include_path='.:/opt/plesk/php/7.3/share/pear') in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/index.php on line 899