Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

H Agrino επενδύει 12 εκατ. ευρώ με βλέψεις για εξαγωγές σε ΗΠΑ και ΕΕ

tags :
H Agrino επενδύει 12 εκατ. ευρώ με βλέψεις για εξαγωγές σε ΗΠΑ και ΕΕ

Επεκτείνεται περαιτέρω στις ρυζογκοφρέτες - Η άμυνα στη διακύμανση των τιμών των πρώτων υλών.

Mε επενδυτικό πρόγραμμα 12 εκατ. ευρώ, το μεγαλύτερο στην 65χρονη πορεία της, η Agrino σχεδιάζει περαιτέρω επέκταση στο εξωτερικό, έχοντας ενισχύσει τα μεγέθη της εν μέσω πανδημίας τόσο στα παραδοσιακά είδη που παράγει, ήτοι ρύζι και όσπρια, όσο και στις ρυζογκοφρέτες, κατηγορία στην οποία εισήλθε πριν την πανδημία και ελέγχει ήδη μερίδιο 40%.

Η Agrino όταν ξέσπασε η πανδημία βρισκόταν στη φάση ανάπτυξης της κατηγορίας των ρυζογκοφρετών που είχε λανσάρει προ ενός έτους αλλά και στην ανανέωση της κατηγορίας των οσπρίων με νέες συσκευασίες και σημαντική διαφημιστική υποστήριξη.
Παρά τις προκλήσεις, έκλεισε το 2020 με κύκλο εργασιών 33,5 εκατ. ευρώ από 29,2 εκατ. ευρώ, ήτοι αύξηση 14,5% ενώ τόσο η λειτουργική κερδοφορία όσο και η καθαρή κερδοφορία, σημείωσαν αξιοσημείωτη άνοδο, οι δε απόλυτες τιμές τους είναι οι υψηλότερες των τελευταίων ετών.
Συγκεκριμένα, τα κέρδη EBITDA υπερδιπλασιάστηκαν και ανήλθαν σε 4,49 εκατ. ευρώ από 2,13 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.
Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 2,79 εκατ. ευρώ από 0,4 εκατ. ευρώ αντίστοιχα ενώ ανάλογη είναι η τάση στα καθαρά κέρδη, που ανήλθαν σε 2 εκατ. ευρώ από 0,2 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Η εταιρεία διατηρεί (31.12.2020) γραμμές πίστωσης (άνευ εμπράγματων εξασφαλίσεων επί των ακινήτων της) ύψους άνω των 24 εκατ. ευρώ περίπου, προς εξασφάλιση των απαραίτητων κεφαλαίων κίνησης, έκδοση ενέγγυων πιστώσεων και εγγυητικών επιστολών, εκ τα οποίων έχει χρησιμοποιήσει ποσό ύψους 10 εκατ. ευρώ περίπου.
Οι συνολικές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της στο τέλος του 2020 ήταν 13,6 εκατ. ευρώ και τα διαθέσιμα 4 εκατ. ευρώ.
Σχετικά με τις επιμέρους κατηγορίες και ειδικότερα την κατηγορία του ρυζιού και των οσπρίων, το 2020 δεν αποτελεί έτος αναφοράς, καθώς λόγω της μακροχρόνιας καραντίνας, μεγάλο μέρος του όγκου πωλήσεων που αφορούσε στην εστίαση μετατοπίστηκε στο οργανωμένο λιανεμπόριο και στα επώνυμα προϊόντα, γεγονός που ωφέλησε την εταιρεία.
Αποτέλεσμα ήταν η μεγάλη αύξηση πωλήσεων στην κατηγορία του ρυζιού και η ακόμη μεγαλύτερη αυτής των οσπρίων, που επιπρόσθετα υποβοηθείται από τη διεθνή τάση της επαναφοράς στην υγιεινή διατροφή και της υποκατάστασης των ζωικών πρωτεϊνών από φυτικές.
Τα ηγετικά μερίδια αγοράς στο ρύζι διατηρήθηκαν, στο δε όσπριο ενισχύθηκαν, δημιουργώντας την προσδοκία για ακόμη μεγαλύτερη αύξηση φέτος.
Πάντως η επιχειρηματική οικογένεια Πιστιόλα θεωρεί ιδιαίτερα δύσκολο να επιτευχθούν το 2021 αντίστοιχες πωλήσεις με αυτές του 2020, συνεπώς η σύγκριση θα γίνει κυρίως με βάση τις πωλήσεις του 2019. Σε ό,τι αφορά την εξαγωγική δραστηριότητα, οι πρωτόγνωρες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία αποτέλεσαν εμπόδιο στην υλοποίηση των αναπτυξιακών πλάνων της Agrino.
Υπάρχουν όμως βάσιμες ελπίδες από τα πρώτα στοιχεία του 2021 και συνεπώς, σημαντικές προσδοκίες ανάπτυξης των εξαγωγών σε χώρες στόχους, κυρίως της Ε.Ε. και των Η.Π.Α. για τα προσεχή έτη.
Στο πλαίσιο αυτό, παρά τις δυσκολίες, επιταχύνεται η υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας, ύψους περίπου 12 εκατ. ευρώ, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τα τέλη του 2023.

Οι πρώτες ύλες

Ως προς τη διακύμανση των τιμών α’ υλών, η κερδοφορία της Agrino μπορεί να επηρεαστεί θετικά ή αρνητικά, καθότι οι α’ ύλες, το ρύζι και το όσπριο, αποτελούν το βασικό στοιχείο του κόστους παραγωγής.
Οι τιμές καθορίζονται από την προσφορά και τη ζήτηση, όπου διάφοροι παράγοντες, όπως οι καιρικές συνθήκες, συμβάλλουν ευθέως στην ποσότητα και ποιότητα των παραγόμενων ποικιλιών ρυζιών και οσπρίων.
Κατ’ επέκταση, σε περιόδους περιορισμένης παραγωγής ή χαμηλής ποιότητας, οι τιμές διαμορφώνονται υψηλότερα, ενώ σε περιόδους ικανοποιητικής παραγωγής ή υψηλής ποιότητας, αυτές διατηρούνται σε χαμηλότερα επίπεδα. Τυχόν αυξήσεις στις τιμές των εγχώριων ή εισαγόμενων α’ υλών μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τα αποτελέσματα της εταιρείας, καθότι είναι ιδιαίτερα δύσκολη η ενσωμάτωση αυτών στην τελική τιμή των προϊόντων, λόγω του έντονου ανταγωνισμού του κλάδου.
Η Agrino περιορίζει τον κίνδυνο μέσω μακροχρόνιων και εξατομικευμένων συμφωνιών με βασικές ομάδες προμηθευτών της και με προσεκτική διαχείρισης των αποθεμάτων της.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης