Τελευταία Νέα
Ασφαλιστικά Νέα

ΤτΕ : Αυξήθηκαν οι υποχρεώσεις των ασφαλιστικών και οι τεχνικές προβλέψεις

ΤτΕ : Αυξήθηκαν οι υποχρεώσεις των ασφαλιστικών και οι τεχνικές προβλέψεις

Ο κίνδυνος της Αγοράς τρομάζει τις ασφαλιστικές στην Ελλάδα

Σχετικά Άρθρα

Αυξήθηκαν οι συνολικές υποχρεώσεις των 36 ασφαλιστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, στα 16,4 δισεκ. ευρώ το 2021 από 16,1 δισεκατομμύρια στις 31.12.2020, σύμφωνα με την Εκθεση της Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της ΤτΕ με το με το σύνολο των τεχνικών προβλέψεων να αυξάνεται και να διαμορφώνεται σε 15,0 δισεκ. ευρώ από 14,9 δισεκ. ευρώ, εκ των οποίων 11,9 δισεκ. ευρώ αφορούσαν ασφαλίσεις ζωής και 3,1 δισεκ. ευρώ ασφαλίσεις κατά ζημιών.
Από τις τεχνικές προβλέψεις ζωής, το 30% αφορά ασφαλίσεις ζωής που συνδέονται με επενδύσεις έναντι 26% στις 31.12.2020.
Σημειώνεται ότι οι (αντ)ασφαλιστικές επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να σχηματίζουν τεχνικές προβλέψεις αναφορικά με όλες τις (αντ)ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις έναντι των αντισυμβαλλομένων και δικαιούχων των (αντ) ασφαλιστικών συμβάσεων. Η αξία των τεχνικών προβλέψεων ισούται προς το άθροισμα της βέλτιστης εκτίμησης και ενός περιθωρίου κινδύνου.
Τα ίδια κεφάλαια της ασφαλιστικής αγοράς ανήλθαν σε 4,1 δισεκ. ευρώ, αυξημένα κατά 5%. Η συνολική Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας στα 2,1 δισεκ. ευρώ, με συνολικά επιλέξιμα ίδια κεφάλαια 4,0 δισεκ. ευρώ. Η ποιότητα των επιλέξιμων κεφαλαίων ταξινομείται στην υψηλότερη κατηγορία ποιότητας σε ποσοστό 93%. Στο σύνολο της αγοράς η Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση διαμορφώθηκε σε 0,7 δισεκ. ευρώ, με τα αντίστοιχα συνολικά επιλέξιμα ίδια κεφάλαια να ανέρχονται σε 3,7 δισεκ. ευρώ.

Τα 8,6 από τα 20,5 δισεκ. ευρώ κρατικά ομόλογα


Το σύνολο του ενεργητικού των εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος ασφαλιστικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε σε 20,5 δισεκ. ευρώ στις 31.12.2021, αυξημένο κατά 3% συγκριτικά με τις 31.12.2020. Από το σύνολο του ενεργητικού, 8,6 δισεκ. ευρώ (42%) ήταν τοποθετημένα σε κρατικά ομόλογα και 2,7 δισεκ. ευρώ (13%) σε εταιρικά ομόλογα. Όσον αφορά την πιστοληπτική διαβάθμιση αυτών, το 93% των κρατικών ομολόγων και αντίστοιχα το 83% των εταιρικών ομολόγων ήταν πιστοληπτικής διαβάθμισης BB- και πάνω. Επιπλέον, ποσό 3,7 δισεκ. ευρώ (18%) αφορούσε επενδύσεις για ασφαλίσεις των οποίων τον επενδυτικό κίνδυνο φέρουν οι ασφαλισμένοι.

Ο ασφαλιστικός ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τις επιχειρήσεις κατά Ζημιών


Ο μεγαλύτερος κίνδυνος στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά ζημιών, είναι ο ασφαλιστικός, ο οποίος συνεισφέρει κατά 58,87% από 61,06% το 2020 και 64,19% το 2019. Αμέσως μετά έρχεται ο κίνδυνος αγοράς κατά 52,26% από 46,24% το 2020 και 43,59% το 2019. Ο επόμενος κατά σειρά είναι ο κίνδυνος αθέτησης αντισυμβαλλομένου, με συνεισφορά 9,38%, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος (12.05% το 2020), ενώ ο λειτουργικός κίνδυνος παραμένει αρκετά μικρός, περίπου στο 5,72% (από 6,16% το προηγούμενο έτος).

Ο κίνδυνος της Αγοράς μεγαλώνει πάνω από τις δύο ασφαλιστικές Ζωής


Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τις δύο ασφαλιστικές ζωής που ασκούν αποκλειστικά ασφαλίσεις ζωής, είναι ο κίνδυνος αγοράς, με ποσοστό 74,34%, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος (50,49%), ενώ ο αμέσως μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ο ασφαλιστικός με 36,11% (από 62,81% κατά το προηγούμενο έτος). Ο κίνδυνος αθέτησης αντισυμβαλλομένου αυξήθηκε σε 7,52% από 3,94% το προηγούμενο έτος, ενώ ο λειτουργικός κίνδυνος μειώθηκε σε 4,99% από 6,06% το προηγούμενο έτος. Τέλος, ο κίνδυνος ασθενείας κινήθηκε σε αντίστοιχα επίπεδα με το προηγούμενο έτος (3,82% για το 2021 και 4,23% για το 2020).

Οι Μεικτές επιχειρήσεις κινδυνεύουν από την αγορά και τους αντισυμβαλλόμενους

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τις επιχειρήσεις κατά ζημιών και ζωής είναι αυτός της αγοράς, καθώς συνεισφέρει κατά 48,29% (από 42,65% το προηγούμενο έτος), ενώ οι ασφαλιστικοί κίνδυνοι κατά ζημιών, ζωής και ασθενείας συνεισφέρουν με ποσοστό 32,21%, 25,42% και 20,91%, με τα αντίστοιχα ποσοστά για το προηγούμενο έτος να είναι 34,09%, 31,19% και 18,55%. Ο κίνδυνος αθέτησης αντισυμβαλλομένου κινείται σε υψηλά επίπεδα, αν και είναι μειωμένος σε σχέση με τα προηγούμενα έτη (περίπου 8,79% από 9,52% το 2020 και 10,16% το 2019). Τα οφέλη από τη διαφοροποίηση είναι αρκετά σημαντικά (μειώνουν τον κίνδυνο κατά 42,94% περίπου), καθώς οι επιχειρήσεις αυτές έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες ανάληψης ασυσχέτιστων ή και, σε ορισμένες περιπτώσεις, αρνητικά συσχετισμένων κινδύνων.

Ελ. Ερμ
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Advertisement -->