Τελευταία Νέα
Αναλύσεις – Εκθέσεις

Scope: Η Ουκρανία κινδυνεύει να γίνει… Ελλάδα και Ιταλία – Μεγάλο το κόστος για την ΕΕ αν βοηθήσει στην ανοικοδόμησή της

Scope: Η Ουκρανία κινδυνεύει να γίνει… Ελλάδα και Ιταλία – Μεγάλο το κόστος για την ΕΕ αν βοηθήσει στην ανοικοδόμησή της
Σχόλιο της Scope για την ΕΕ και την Ουκρανία
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αντιμετωπίσει ορισμένες προκλήσεις από πλευράς πιστωτικών συνθηκών αν αποφασίσει να συμβάλλει ενεργά στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, σχολιάζει η Scope Ratings, αναφερόμενη στα υπέρογκα ποσά που πρέπει να ξοδέψει το μπλοκ για να στηρίξει την ταλανιζόμενη χώρα που βρίσκεται σε πόλεμο.
Όπως σημειώνει ο γερμανικός οίκος αξιολόγησης, το κόστος της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία αναμένεται να ξεπεράσει τα 400 δισεκ. ευρώ εάν η σύγκρουση συνεχιστεί μέχρι το τέλος του 2022. Η Ουκρανία έχει εξασφαλίσει άνευ προηγουμένου οικονομικές δεσμεύσεις από την ΕΕ και άλλους διεθνείς εταίρους, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και της G7, για να βοηθήσουν στην ταχεία ανοικοδόμηση μόλις τελειώσει ο πόλεμος.
Μια σημαντική ευρωπαϊκή συνεισφορά, πιθανότατα άνω των 100 δισ. ευρώ, θα είχε ως αποτέλεσμα υψηλότερες εκκρεμείς υποχρεώσεις για την ΕΕ (ΑΑΑ/Σταθερό outlook). Αυτή η υποστήριξη προς την Ουκρανία θα οδηγούσε σε σημαντικά υψηλότερη έκδοση ομολόγων σε ευρώ και θα ενίσχυε περαιτέρω την παρουσία της ΕΕ στις κεφαλαιαγορές πέρα από το Ταμείο Ανάκαμψης και το χρέος που εκδόθηκε για τα προγράμματα NGEU και SURE.
Ωστόσο, η Ουκρανία μπορεί επίσης να γίνει ο δεύτερος μεγαλύτερος οφειλέτης της ΕΕ μετά την Ιταλία (BBB+/ Σταθερό outlook) και πιθανώς ο μεγαλύτερος, μόλις η Ιταλία και τα άλλα κράτη μέλη αποπληρώσουν τα δάνειά τους από το NGEU, το αργότερο έως το 2058. Συνεπώς, η ποιότητα του ενεργητικού της ΕΕ θα μειωθεί τουλάχιστον έως ότου βελτιωθεί η πιστοληπτική ικανότητα της Ουκρανίας (CC/Αρνητικό outlook), κάτι που θα πάρει χρόνο και τελικά θα εξαρτηθεί από την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και τις θεσμικές βελτιώσεις κέρδη που θα κρίνουν τις εκταμιεύσεις της ΕΕ.
«Ως εκ τούτου, ουσιαστικό στοιχείο του δανεισμού της ΕΕ προς την Ουκρανία θα είναι το προτιμώμενο καθεστώς πιστωτή, αποκλείοντάς την από οποιαδήποτε μελλοντική αναδιάρθρωση χρέους. Οι προϋποθέσεις και η παρακολούθηση της χρήσης των δανείων από την Ουκρανία θα είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της αποπληρωμής από τις μελλοντικές ουκρανικές κυβερνήσεις, και συνεπώς την αξιολόγηση AAA της ΕΕ, παρά τη διαβεβαίωση που παρέχεται από το καθεστώς υποψηφιότητας της Ουκρανίας στην ΕΕ και την ενδεχόμενη ένταξη της Ουκρανίας».
Το βασικό σενάριο «αφορά δάνεια 350 δισ. ευρώ στην Ουκρανία, που εκταμιεύονται σε 10 χρόνια, με 10ετή περίοδο χάριτος και αποπληρωμή άνω των 40 ετών έως το 2081.
Για να προσδιορίσουμε την κλίμακα της πιθανής οικονομικής στήριξης της ΕΕ για τη μακροπρόθεσμη ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, πρέπει να αντιμετωπίσουμε διάφορα ζητήματα: πρώτον, πόσα πραγματικά χρειάζεται η Ουκρανία· Δεύτερον, πόσα μπορεί να αντέξει οικονομικά η ΕΕ για να διατηρήσει την αξιολόγηση ΑΑΑ· Τρίτον, πώς θα πρέπει να παρέχεται, μέσω επιχορηγήσεων ή δανείων· Τέταρτον, πόσα μπορεί εύλογα να αναμένεται να αποπληρώσει η Ουκρανία σε ετήσια βάση», αναφέρει ο οίκος αξιολόγησης, προσθέτοντας:
«Η πρώτη υπόθεση που κάνουμε είναι ότι η ΕΕ χρησιμοποιεί ένα ειδικό χρηματοδοτικό μέσο που περιλαμβάνει δάνεια που εκταμιεύονται σύμφωνα με υφιστάμενα προγράμματα βοήθειας, που χρηματοδοτούνται σε ίσες δόσεις 10 ετών, με περίοδο χάριτος 10 ετών και προφίλ απόσβεσης 40 χρόνια, παρόμοια με το πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας του ESM για την Ελλάδα. Ένας τόσο μακρύς ορίζοντας αποπληρωμής προϋποθέτει σημαντικό επίπεδο εμπιστοσύνης μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας.
Δεδομένου ότι τα ομόλογα που εκδίδονται για την υποστήριξη της Ουκρανίας θα υποστηρίζονται τελικά από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, το μελλοντικό προφίλ αποπληρωμής της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των SURE και NGEU, έχει σημασία από πιστωτικής πλευράς. Εδώ, υποθέτουμε συντηρητικά ότι το πρόγραμμα NGEU της ΕΕ θα χρησιμοποιηθεί πλήρως, συμπεριλαμβανομένων όλων των διαθέσιμων δανείων, και ότι, κατά συνέπεια, οι ετήσιες αποπληρωμές ομολόγων της ΕΕ θα πλησιάσουν το επιτρεπόμενο ετήσιο ανώτατο όριο: 29,25 δισ. ευρώ για το NGEU και 10 δισ. ευρώ για SURE. Προσθέστε άλλα 5-10 δισ. ευρώ για άλλα υφιστάμενα προγράμματα και η μέγιστη ετήσια αποπληρωμή ομολόγων της ΕΕ μόλις ολοκληρωθούν όλες οι εκταμιεύσεις θα μπορούσε να φτάσει περίπου τα 50 δισ. ευρώ.
Αν υποθέσουμε ότι ο ετήσιος προϋπολογισμός της ΕΕ, ύψους περίπου 170 δισ. ευρώ, δεν αλλάξει σημαντικά, οι μέγιστες αποπληρωμές ομολόγων της ΕΕ από το 2028 και μετά θα αντιστοιχούν στο 25-30% περίπου του ετήσιου προϋπολογισμού της».
Το δεύτερο σενάριο αφορά «διευκόλυνση ύψους 350 δισ. ευρώ συνεπάγεται ετήσιες πληρωμές ύψους 10 δισ. ευρώ για 40 χρόνια.
Υπολογίζουμε τρία σενάρια που κυμαίνονται από 100 δισ. ευρώ (σύμφωνα με το πρόγραμμα SURE), 250 δισ. ευρώ (παρόμοια με τα 256,6 δισ. ευρώ που παρέχονται στην Ελλάδα μέσω των κρατών-μελών, του EFSF και του ESM, και 350 δισ. ευρώ με βάση την τελευταία εκτίμηση της ουκρανικής κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Παγκόσμιας Τράπεζας σχετικά με το κόστος της ανοικοδόμησης και της ανάκαμψης στην Ουκρανία.
Image
Με βάση τις αναφερόμενες υποθέσεις, 100 δισ. ευρώ (250 δισ.) που παρέχονται στην Ουκρανία θα οδηγούσαν σε αποπληρωμές κεφαλαίου από το 2033 έως το 2081 περίπου 2,5 δισ. ευρώ (6,3 δισ. ευρώ) και αντιστοιχούν σε περίπου 1,5% (3,7%) του ετήσιου προϋπολογισμού της ΕΕ ή περίπου 1,3% (3,1%) του ΑΕΠ της Ουκρανίας το 2021. Υποθέτοντας την πλήρη απορρόφηση, μια διευκόλυνση 350 δισ. ευρώ για την Ουκρανία θα συνεπαγόταν ετήσιες αποπληρωμές σχεδόν 10 δισ. ευρώ σε ορίζοντα 40 ετών.
Ανάλογα με τον όγκο που κυμαίνεται μεταξύ 100-350 δισ. ευρώ, οι ετήσιες μέγιστες αποπληρωμές ομολόγων της ΕΕ πιθανότατα θα αυξηθούν κατά περίπου 10-15 δισ. ευρώ για να επιτραπεί επαρκής ευελιξία ή περίπου 6-10% του ετήσιου προϋπολογισμού της. Ομοίως, ο αντίκτυπος ενός τέτοιου προφίλ αποπληρωμής θα πρέπει επίσης να είναι διαχειρίσιμος για την Ουκρανία, καθώς δεν θα υπερβαίνει το 5% του ΑΕΠ της, σε γενικές γραμμές σύμφωνα με τις αποπληρωμές της Ελλάδας στον ESM/EFSF.
Ωστόσο, σε περίπτωση που η Ουκρανία αντιμετωπίζει οικονομική δυσπραγία, η ΕΕ έχει σημαντικά αποθέματα ρευστότητας για να εξασφαλίσει την έγκαιρη αποπληρωμή του χρέους που σχετίζεται με την Ουκρανία, πέρα από τις αναμενόμενες αποπληρωμές από την κυβέρνηση της Ουκρανίας. Αυτές περιλαμβάνουν ένα μέσο ισοζύγιο ταμειακού ύψους περίπου 20-25 δισ. ευρώ και δυνητικούς πόρους που μπορεί να αντλήσει η ΕΕ από τα κράτη μέλη με υψηλή βαθμολογία χωρίς να απαιτεί πρόσθετη λήψη αποφάσεων.
Με την προσαρμογή των δαπανών και εξαιρουμένων των πόρων που προορίζονται για αποπληρωμές NGEU, αυτό το περιθώριο ασφαλείας αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 60-90 δισ. ευρώ ετησίως. Επιπλέον, η πραγματική ευελιξία στον προϋπολογισμό της ΕΕ για την καθυστέρηση σημαντικών ποσών ετήσιων δαπανών περίπου 40-60 δισ. ευρώ από τα ευρωπαϊκά περιφερειακά και συνοχή ταμεία παρέχει περαιτέρω διαβεβαίωση».

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Advertisement